June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

توطئه فوتبالي
November 18, 2003

در پي افشاگري مهم علي كفاشيان معاون ورزشي سازمان تربيت بدني در زمينه توطئه عوامل ضد انقلاب در پرتاب نارنجك به زمين بازي كره شمالي و ايران براي مخدوش ساختن چهره ورزش ايران وناامن جلوه دادن آن،خبرنگار بي بي گل پرس به اطلاعات تازه اي از اين توطئه مخوف دست پيدا كرده اند كه بدين وسيله براي تنوير افكار عمومي جهانيان به سمع و نظر همگان مي رسد:
توطئه از كجا آغاز شد؟
--------------------------
در يك شب دهشتناك پاييزي كه همه چيز زير غبار توطئه هاي مشكوك پنهان شده بود،ورزشگاه آزادي ميعاد گاه عاشقان مراسم فرهنگي-ورزشي بود.جمعيت مشتاق و هميشه در صحنه در صفوف به هم فشرده با سر دادن شعارهاي سازنده ورزشي-ارزشي در رابطه با اجداد تيم حريف ،با نظم و ترتيبي خاص به ورزشگاه مي آمدند كه ناگاه تعداد معدودي تماشاگر نما كه از طرف سازمانهاي سيا و مافيا و كا.گ.ب و راديو آزادي و گروهك منافقين و. گروهك ح.ك.ك همان روز با 454 فروند هواپيماي جنگنده از طريق آسمان اردبيل به خاك كشورمان آمده بودند ، در يك اقدام غافلگيرانه و هماهنگ تمام صندليهاي مشرف به زمين معروف به صندليهاي رديف اول و دوم و سوم را اشغال نمودند.با ورود نامبردگان ،جو ورزشگاه بسيار سنگين شد،به گونه اي كه وزن آن به صدها چارك رسيد...
شاهدان عيني چه ميگويند؟
-----------------------------
يك شاهد عيني مي گويد:«عوامل ضد انقلاب مذكور خيلي آدمهاي مشكوكي بودندوبه همه چيز خيلي مشكوك نگاه مي كردند، طوري كه من مجبور شدم به يكي از آنها بگويم كه مگر شما خودت خواهر-مادر نداري،مرتيكه الدنگ؟
يكي ديگر از شاهدان عيني كه به چنگ مامورين افتاده است در همين رابطه مي گويد:«داشتم لبو مي فروختم كه ديدم يكي از همين عوامل مشكوك با هدف مخدوش ساختن چهره ورزش ايران و نا امن جلوه دادن آن دارد به طرفم مي آيد .گفتم:من براي اهداف صلح آميز نارنجك مي سازم و شما عامل استكبار جهاني مي خواهيد بر عليه ما جو سازي كنيد.او هم چپ - چپ به من نگاه كرد و رفت. فهميدم با غرفه بغلي كار دارد...
شير سماور و مخدوش ساختن چهره ورزش ايران
------------------------------------------------------
به گزارش منابع بسيار موثق ، وقتي تماشاگران خوب و بيدار و آگاه و صديق و فهيم و هميشه در صحنه يكپارچه شعارهاي دشمن شكن فرهنگي-سياسي-اجتماعي-ورزشي-ارزشي-بيولوژيك در رابطه با شير سماور و اگزوز خاور و برخي مسايل مربوط به داور و بازيكنان حريف را مي دادند،تماشاگرنماهاي توطئه گر از جو روحاني موجود سوءاستفاده نموده،با دوربينهاي نجومي قوي،محل قراردادي اصابت خمپاره را بخوبي وارسي نموده ، براي آن برنامه ريزي استراتژيك نمودند، غافل از آن كه درست در اين لحظه تاريخي علي كفاشيان در حال كشف توطئه هاي مذكور ميباشد تا به وقت مقتضي به افشاي آن پرداخته دشمنان انقلاب را جملگي خيط و پيط نمايد.
متهمان چه مي گويند؟
-------------------------
در پي دستگيري متهمان، پرده از جنايات توطئه گرانه عوامل خارجي بيش از پيش برداشته شد.يكي از متهمان به خبرنگار ما گفت:«شخص بوش به من گفت شما ماموري كه اين نارنجكها را با هدف مخدوش ساختن چهره ورزش ايران به داخل زمين پرتاب نموده، همزمان فحش خواهر-مادر بدهي.››يكي ديگر از متهمان نيز در همين رابطه اظهار داشت:«به من گفتند از آنجا كه بازي ايران و كره شمالي است،شما براي ناامن جلوه دادن ورزشگاهها ،از فروشنده مجاز نوار اندي ،نارنجك مي گيري .بنده هم نزد فرد مورد نظر رفته ،او سي و چهار نارنجك در جيب بنده جاسازي نمود كه از فرط سنگيني و گندگي اشياي مذكور،مقداري از درز شلوارم شكافت ،طوري كه بعدا به من مشكوك شدند و به جرم اشاعه منكرات دستگيرم كردند.››وي در انتها اظهار داشت:«ما ،چها رصد و چهل و چهار نفر بوديم كه همه گول حرفهاي فريبنده بوش و شارون و رايس را خورديم.رايس به من قولهايي داد كه بعدا فهميدم زده زير همه اش››
*******************
با گذشت زمان ،ابعاد جديدي از اين توطئه هولناك كشف مي شود و اسناد تازه تري به دست مامورين كشف توطئه هاي مشكوك مي افتد.اسنادي كه افشاي آن در فصل تابستان نيز مو بر اندام خواننده سيخ مي نمايد، حالا كه جاي خود دارد .از اين رو ما بنا به دلايل امنيتي سخن را در همين جا درز ميگيريم./نظرات (3)

طبق اظهارات برخی منابع آگاه چند ساعت پیش از شروع مسابقه عناصر مشکوکی که احتمالا مسعود رجوی مریمشون اینا که سابقا تو کار ابریشم هم بودن به همراه سرهنگ مرضیه! در اطراف استادیوم رویت شده اند که این احتمال را که کار توسط عمال منافق صورت پذیرفته است را تقویت می کند...

راستی از حادثه قطع برق در بازی مهم والیبال میان پیکان تهران و پگاه گیلان خبر دار شدی؟؟؟ خیلی مسخره بود!!!... کاش در موردش نيز مطلب زیبایی همانند این مطلب می نوشتی...

خيلي جالب بود ... اين كفاشيان هم بدجور جوگير شده بود ..