June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

از وبلاگ يك اصلاح طلب ليبرال محافظه كار
December 4, 2003

1 - مدتي اين مثنوي تاخير شد...من و كامپيوترم هر دو دچار نقص فني شده بوديم كه دوباره راه اندازي شديم(از امروز).
2 - دو كتاب كه مدتي بود مي خواستم بخوانم و تنبلي و كمبود وقت مانع بود خواندم كه هر دو از نقطه نظر طنز هم جالبند. يكي مجموعه داستان «خنده در تنهايي ›› نوشته بهرام مرادي نويسنده مقيم آلمان كه طنزي عجيب -غريب،پست مدرن (و البته كمي دير ياب)دارد.از ساختار قوي داستاني برخوردار است.اگر چه رد پاي بهرام صادقي در داستانهايش(نه فقط در«نويسنده غول است››)ديده ميشود.كتاب دوم «وبلاگستان شهر شيشه اي ›› است كه برگزيده اي از وبلاگهاي فارسي است و به همت وحيد قاسمي چاپ شده .طبيعتا چنين كتابي با توجه به تنگناهاي موجود در امر مجوز چاپ،نمي تواند آيينه تمام نماي وبلاگها باشد.ولي در عين حال كتاب جالبي است و عليرغم محدوديت در معرفي وبلاگها و جا انداختن (!)برخي وبلاگهاي خوب،تصويري خواندني از وبلاگهاي فارسي را پيس روي خواننده قرار ميدهد. دو دوست خوبمان كسري (بوي تلخ قهوه) و شبح نيز در اين كتاب آثاري دارند كه مثل هميشه خواندني است.
..................و اما بعد...هوس كرده ام هر چند وقت يكبار به سبك بعضي وبلاگ نويسهاي وطني وبلاگ بنويسم كه اولين قسمتش را بدينوسيله ...الي آخر...

يك هفته با وبلاگ يك اصلاح طلب محافظه كار ليبرال
شنبه:امروز جلسه داشتيم كه چطور مردم را بكشانيم پاي صندوقهاي راي.يكي تربپ آمد كه با زور.هيچكس نخنديد.از نظر روانشناسي اجتماعي چيزي كه ملت به آن عادت كرده اند اصلا خنده دار نيست.يكي گفت از زنها استفاده كنيم.چند نفر بي جنبه زير زيركي خنديدند ولي من كه يك وبلاگ نويس فرهيخته ام افه آمدم و نخنديدم.چون فهميدم كه بعد روشنفكرانه قضيه توي نظرشان هست،نه آن حرفهايي كه ما ايرانيها توي جمعها و مهمانيها زير گوش هم مي گوييم.بالاخره قرار شد توي روزنامه تا مي توانيم به گونه اي بسيار سفت و سخت از حقوق زنان (از هر نوعش) دفاع كنيم...البت تا زمان انتخابات.دفاع از حقوق از دست رفته نوزادان و كودكان و جوانان و روشنفكران و روزنامه نگاران و زندانيها و هنرمندان هم مطرح شد.قرار شد تا انتخابات از همه آحاد ملت همه روزه در ساعات اداري دفاع كنيم.......

يكشنبه:امروز رفتم سينما .فيلمي بود با نام نفس عميق.بعد از روزها و ساعتهاي متمادي كار كردن سخت و شب نخوابي به خاطر فكر كردن به حقوق از دست رفته مردم و كارهاي زمين مانده از قبيل سد دز و كارون ،وقت كردم يك ساعت و نيمي خوب بخوابم.فقط گاه از سقلمه بغل دستيم بيدار مي شدم.زيرا كه احتمالا زير سرم ناراحت بود و خروپف مي كردم.در هر حال فيلم بسيار توپ روشنفكرانه و عميق هنرمندانه و داراي اند لايه بندي حسابشده در كليه سكانسها و پلانها و برداشتهاي اول و دوم و سوم و بلكه بيشتر بود.و با موسيقي متنش كه يك دستگاه پرايد در جاده همراه با آن بالا و پايين مي رفت هارموني توپي داشت كه درخور تحسين است.يادم باشد يك مقاله در رابطه با زواياي كشف ناشده اين فيلم بنويسم و به تمام جوانان عزيز سرزمينم كه در انتخابات پر شور شركت خواهند كرد و به كانديداهاي ما راي خواهند داد تقديم كنم...........

دوشنبه:سرم خيلي شلوغ بود.جلسه پشت جلسه.طوري كه حتي چند بار خواستم سرم را بخارانم ولي فشار كار مانع شد...خصوصا اينكه احمد شيرزاد هم در مجلس نطق پيش از دستور كرده است كه حرفهايش براي هر دو جناح به طرز خفني سنگين بوده است و حق هم دارند.مملكت ما الحمدلله ازاد است و هر حرفي را مي شود در آن زدمنتها در گوشي.چنانچه يك فيلسوف انگليسي هم گفته است من جانم را ميدهم تا تو حرفت را توي دلت بزني......

سه شنبه:خانم عبادي طي چند ماه اخير حدود دويست و سي و چهار سخنراني و پنجاه و شش مصاحبه كرده اند و زير بيست و چهار تا بيانيه را امضا كرده هر كدام از ديگري توپ تر و كلاس بالا تر.حيف كه ما عجالتا وقت نكرديم بخوانيم.فقط ظاهرا جايي گفته كه قهركردن دردي را دوا نمي كند.قرار شد اين حرف را تيتر كنيم و سه تا سرمقاله و چهارتا ته مقاله و دوازده تا مصاحبه در راستاي قهر نكردن از صندوقهاي راي در راستاي گزينش جريان ما راجع بهش بنويسيم….

چهارشنبه:خيلي كار داشتم ولي باران مي آمد.اين بود كه نشستم به هندوانه خوردن و وبلاگ نوشتن…نظرات (5)

سلام نفسم گرفت با نفس عميقي كه كشيدم . طنز نابي داريد . دست مريزاد . راستي اگر اهانت تلقي نشه شما در بچه‌ها گل آقا هم فعاليد ؟ چون دخترم از طرفدارهاي پروپاقرص گل آقا از نوع بچه‌هاش است . در ضمن از تبريكات شما هم متشكرم . و دوميش هم قابلي نداشت . راستي دخترم هم يه وبلاگ داره داستان‌هاي كوتاه به نام كلاغ قصه‌ها . دو تا بيشتر نيست . سرم درد گرفت :)

سلام بي بي جان . اين تعارفها كه به قد و قواره ما برآزنده نيست. خوش حالم كه مرا قابل دانستيد . قلم الكن كه اين حرفها را ندارد.

آزاديخواه:

نه ديني،نه شاهي / جمهوري-جمهوري / آزادي-آزادي X-(
×××زنده باد ليبرال دموكراسي ومرگ بر ولايت طاغوتي
×××بي وفايي بي وفايي اي حكومت/ دل ما از غصه داغون
×××ما خواهان گنجاندن نظريه آزادي در قانون اساسي هستيم
×××با تحريم انتخابات84 ،حكومت را مجبور به همه پرسي كنيم
××× اتاق را بانام جمهوريخواهي تشكيل دهيم تا آزادي را تبليغ كنيم.
www.jomhouri.com

kb:

درود بر جمهوري لاييك ايران.
مرگ بر استبداد اسلامي

www.fkbazadi2.persianblog.com

kb:

درود بر جمهوري لاييك