June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

هنر طنزسازي تلويزيوني در 90 قسمت
July 15, 2004

امروزه ساختن برنامه طنز 90 قسمتي تلويزيوني، حتي از اخذ مدرك فوق دكتراي دانشگاه آزاد
نيز ساده‌تر است.

حتي شما خواننده عزيز- هرچقدر بي‌استعداد و نابلد- مي‌توانيد با در دست داشتن يقه يكي از آشنايان با نفوذتان در ساعات اداري، هرشب سريال طنز تلويزيوني بسازيد و خيرش را ببينيد. چنانچه يك شاعر اهل عرفان در شرق دور مي‌گويد: «من آدم گنده خوشحالي را مي‌شناسم، كه شب با ساختن يك سريال مي‌خوابد و صبح با ساختن يك سريال ديگر بيدار مي‌شود» و يك شاهد عيني كه شاعر نيز مي‌باشد، مي‌گويد: «من كاسبي را ديدم كه هرشب سريال طنز مي‌ساخت و چه با جيب‌هاي پروپيمان مي‌رفت».

براي اينكه سريال طنزتان- كه هرشب از تلويزيون پخش مي‌شود- شسته و رفته از آب در بيايد، به عوامل زير نيازمنديد:

چند بازيگر مستعد و علاقه‌مند كه توانايي بالايي در سرهم‌بندي نقش‌هاي پا درهوا و ديالوگ‌هاي نيم‌بند داشته باشند. اگر بازيگر كم آورديد، مي‌توانيد يقه اولين كسي را كه توي كوچه به او برخورديد- با در نظر داشتن هيكل نامبرده- بگيريد. يك ضرب‌المثل چيني هست كه به نقل از الياكازان مي‌گويد: «بازي در سريال طنز، غول خفته‌اي است كه در وجود هر ننه قمري بيدار مي‌شود».

چند نويسنده كه قدرت چيدن چهار-پنج تا شخصيت ناجور كنار هم را داشته باشند و بتوانند 45 دقيقه تماشاگر را به همذات پنداري با آنها بكشانند اگر يك يا دو بازيگر مستعد در سريال بود، نويسنده مي‌تواند بار پيش بردن ماجرا را بردوش آنها گذاشته، فلنگ را بسته و از جريان كار، در برود. چنانچه توني موريسون در گفت‌وگويي كه با كمپاني بين‌المللي انجام داده است، مي‌گويد:‌«نويسندگي سخت است و گاهي اوقات لازم است كه فلنگ را بسته و در بروي».

چند تكه كلام و بد و بيراه كه بازيگران با به كاربردن آن، بار طنز اثر را بيشتر كنند. چنانچه يكي از فلاسفه معاصر اسكانديناوي مي‌گويد:‌«تعارف هرچه چارواداري‌تر باشد مردم بيشتر ميخكوب مي‌شوند».

چند اسپانسر مالي براي خدمت فرهنگي به اقتصاد جهاني و خدمت اقتصادي به فرهنگ جهاني، براي چهار ميخ نمودن بنيان‌هاي فرهنگي جامعه و دنيا و مافي‌ها.

***

براي نمونه، مجلس دوم نمايشنامه مكبث نوشته ويليام شكسپير با بكارگيري توصيه‌هاي فوق، بازنويسي شده و براي اجراي تلويزيوني پيشنهاد مي‌گردد، هرگونه استفاده و اقتباس از اين اثر، منوط به اجراي سرهم‌بندي شده آن است.

مجلس دوم

(مكبث وارد مي‌شود)

عيال مكبث به مكبث: اوهوي! كمپوت! ضايع! چشاتو واكن آب پيدا كن، دستاتو بشور اول اون كله پوكتو كاربنداز. خنجرها رو استادش كن! ببر كنار نگهبان‌ها... برو.

مكبث: زپلشك! عمراً اگه برم. گير سه پيچ نده عيال! حوصله ندارم. مي‌ترسم اساسي.

عيال مكبث: آي‌كي‌يو! بدبخت! بيچاره! اين خنجر ما كو؟

مكبث: اوناهاش. اونجا. از طريق شركت تجاري- مالي ياورزاده خريده‌ام. با گارانتي يكساله. متقاضيان مي‌توانند همه روزه در ساعات اداري به كليه شعب مؤسسه مالي-اعتباري بنياد در تهران و دارقوزآباد و كليه شهرهاي بزرگ مراجعه كنند و فرم ثبت‌نام دريافت دارند.

عيال مكبث: آه! چه رمانتيك! آگهي شركت مذكور در جرايد كثيرالانتشار صبح و عصر از قبيل اخبار اقتصاد، رسالت و همشهري نيز چاپ شده است. متقاضيان به توصيه شركت پست بايد شماره كدپستي را روي پاكت بنويسند و آدرس را هم حتماً درجاي مناسب قيد نمايند. شركت مذكور اسپانسر مالي برنامه ما مي‌باشد.

مكبث: بله. هزارها جايزه نقدي و جنسي و ماهانه دو ميليون تومان از طريق شعبه خرم‌آباد مي‌توانيد دريافت كنيد و برو خنجر را كنار نگهبان بگذار و بيا.

عيال مكبث: بروم ببينم چكار مي‌كنم...

(بيرون مي‌رود. صداي در زدن)

مكبث: مرگ!... در باز است... د.... باز هم در مي‌زند... بميري تو...

(ليدي مكبث باز مي‌گردد)

مكبث: ا... تويي عيال؟! شام چي داريم؟!

عيال مكبث (با گريه): اوهو... اوهو... چقدر ترسيدم... مي‌داني؟ ما زن‌ها بسيار ضعيف و توسري‌‌خور و بدبخت هستيم... من مي‌روم قهر می کنم منزل پدرم و در آنجا تخمه مي‌شكنم و قورمه‌سبزي درست مي‌كنم و سريال طنز تلويزيوني مي‌بينم (در حال گريه مي‌رود).

مكبث: (دستش را مي‌گذارد بيخ گوشش و مي‌خواند): آهاي...امان... امان... باز تو كه رفتي... كه رفتي... كه رفتي... (به مدت ده دقيقه)

پرده مي‌افتد.... آگهي بازرگاني...نظرات (18)

البته طبيعتاً بايد عيال مكبث در يك دگرديسي سوپرفمنيستي مكبث را از سقف چي؟ آويزون كنه! يعني اين بار رويكرد «زنِ»ذليل بودن به «زن‌ذليل» بودن تغيير يافته كه زن‌ها كاري جز آويزون كردن شوهران از سقف و يا پرت كردن اونا از خونه و جملات رمانتيكي از اين قبيل ندارن: مو تو رِ وكوشم!

ما که خوشبختانه در ينگه دنيا از ديدن اين شاهکارها محروميم، اما از کشوری که در حال حاضر به تسخير امام زمان درآمده است نبايد بيش از اين انتظار داشت. شاد باشيد.

!!!!راستش چه عرض كنم

amin:

خیلی با نمک بود!.......سلام!

salam
bebakhshid man chejoori mitoonam behetoon sabet konam?

خيلي خوشحال شدم ديدم دوباره شروع كرده ايد به نوشتن ... حالا باز از نوشته هاي شما بهره مند مي شويم.

آدرس شما رو از تو وبلاگ آقای او دیدم. کلی جیغ و داد کردم. من عاشق نوشته های شما در مجله گل آقا بودم اونطور که به طور خانوداگی غش غش میزدیم!. مثل همیشه خیلی خیلی خیلی خیلی خوب و قشنگ نوشته بودید. کلی خندیدم....ممنون

خيلي وقت بود توي وبلاگم مي خواستم چنين چيزي بنويسم !

كه شما نوشتيد و كار منو هم راحت كردين
چون خواننده هاي من خارجي هستن و مجبور بودم 2 ساعت براشون بگم برنامه طنز تو ايران يعني چي...

آزاد:

سلام

آزاده:

دوست عزيز اولا حالا كه بيشتر سهميه ايها دانشگاه دولتي قبول ميشن. و قبوليهاي فوق ليسانس و دكترا خيايشون دانشگاه آزادي هستن. مورد ديگه اينكه خودتون دقت كردين كه چقدر در همين نوشتهء كوتاهتون از سخنان افراد ديگه و نقل قولهاي مختلف استفاده كردين؟ فكر ميكنم اگه آدم چهارتا جمله از خودش بگه هنر بزرگتري باشه. ولي براي اينكه بدونين كه ما هم اين هنر رو داريم ، اسكار وايلد ميگه :« اگر ديديد نظرات در مورد خوبي و بدي يك كار هنري خيلي مختلف است بدانيد كه آن اثر جاندار و پرمعني است.» - مدتي قبل دوستي ميگفت حالا فعلا پز روشنفكري اينه كه بگن برنامه هاي نود شبي مزخرفه. منتقدي هم گفته بود جالبه كه بيشتر كساني كه نقطه چين رو ميبينن ، براي حفظ اخلاق رسمي جامعه، كه همون دورويي معمول در جامعه مون شده ، در جمع اظهار ميكنن كه اين برنامه رو نميبينن. حالا ميبينم كه چقدر حرفاي اونا زيبا و درست بوده. جالبه كه شما و دوستاني كه كامنت گذاشتن اين برنامه رو دوست نداشتين و نميديدين و اينقدر دقيق تكيه كلامها و ديالوگهاشون رو از حفظين !!شما احتمالا از اون دسته از افرادي هم هستين كه نيازي به فكر كردن روي هيچ برنامه اي هم ندارين، چون اونقدر معلوماتتون زياده كه احتيجي به اي كار ندارين و همه چي رو از قبل ميدونين!! ... - چقدر ما انسانها دورو و دغلبازيم !!

سلام
حوصله خوندن مطلبتو ندارم (کمی خوندم!!!)...چون مسخره بود!
تو نمی دونی که طنز یعنی چی...!
مثل اینکه با مدیری مشکل داری...!!!
الان حوصله ندارم قانعت کنم.
به من هم سر بزن

ashi mashi:

D:
akh ke chaghdr khandidam ye chizi yadet rafte bibi inke yeki dota roosariye ghermezo sabzo abiye rish rish ba lebase har che goshad tar behtaro be una ezafe koni ye mosht shaskoole dochare naghse ozv,ghenas boodane ghado heikal damagh va....
har che shaskool taro ba eibo naghs tar behtar shode berin derakoolaram peida konin ghiyafeye karihi dare mardom ogh mizanan hal mide taze ghazashoonam hazm mishe
ma cheghadr akhe be fekre in mamlekatim khoda?
mordim az khoshi
kheir pish

ashi mashi:

D:
akh ke chaghdr khandidam ye chizi yadet rafte bibi inke yeki dota roosariye ghermezo sabzo abiye rish rish ba lebase har che goshad tar behtaro be una ezafe koni ye mosht shaskoole dochare naghse ozv,ghenas boodane ghado heikal damagh va....
har che shaskool taro ba eibo naghs tar behtar shode berin derakoolaram peida konin ghiyafeye karihi dare mardom ogh mizanan hal mide taze ghazashoonam hazm mishe
ma cheghadr akhe be fekre in mamlekatim khoda?
mordim az khoshi
kheir pish

فرشاد:

بسيار بد نوشتي بت پيشنهاد مي كنم دفعه ديگه جاي ديگه از اين تريپ روشن فكرمابانه نذاري چون مخاطبانت رو دل ميكنن وشايد هم از اين همه سطحي نگري دق كنند.خجالت بكش ودرباره ارزشمندترين هنرمند كشور اين طور ننويس.هيچ وقت ننويس.

سعید:

مطلبت رو خوندم یه جاهایی رو درست میگی ولی بهتر بود قبل از این که یه طرفه و فقط از دید منفی یه برنامه طنز رو محگوم کنی یه مقدار راجع اون مطالعه می کردی یا بالاش می گفتی که نظرات شخصیت رو (کاملا شخصی)داری مطرح می کنی من دانشجوی هنرهای نمایشی هستم شاید برات جالب باشه بدونی تو کشور ما به تمام دلایلی که هممون میدونیم خندوندن مردم و کلا کار طنزی که بتونه موفقیت کسب کنه واقعا مشکله خیلی مشکل تر از خیلی جاهای دیگه دنیا !!!
و جای تحسین داره هرچند که توش نقطه ضعفهایی باشه!!
موفق باشی

همه اینها درست اما ببین با مردم و فرهنگشون چه کردن که راس ساعتی معین اینهمه بیننده میخکوب برنامه ای مزخرف میشن و آوازه اش حتی به اینور آب هم میرسه...با رویاهامان چه میکنند؟؟!!!

هاي
ببخشيد، اگه اينقدر مدرك گرفتن راحته اونم از دانشگاه آزاد، راهشو به ماهم آموزش بدين.
آخه عزيز من مگه دانشگاه آزاد به اين راحتي مدرك به كسي مي ده...
اونقدر اين استادا مي اندازنت كه هي بري دوباره درسو بگيري، بعدش چي ميشه، بايد پول انتخاب واحد بدي، اما اگه به اين راحتي مدرك بدن كه 10 بار يه درسو انتخاب نمي كني كه آخه.
افتاد الآن.
باي

god-lover:

TABRIK MIGAM