June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

ترانه های تفسیری-تحلیلی انتخاباتی
November 30, 2006

توضیح نه چندان ضروری:بر اثر یک اتفاق ساده،چند روز است که دست راستم به طور ضایعی شکسته است و عمل جراحی کرده ام.نوشتن و حتی نشستن پای کامپیوتر یا هر چپز دیگر (!)برایم خیلی مشکل است. این پست را برای ماهنامه گل آقا نوشته ام که آن را اینجا می آورم: ا

<ترانه های انتخاباتی
.........................
دستور سردبیر:نویسنده سرویس هنری- سیاسی،چند ترانه انتخاباتی را برای گروههای ذینفع و بی نفع با شرح و تفسیر،بنویسد.

ترانه ائتلاف اصلاح طلبان،شرح و تفسیر از نویسنده سرویس هنری-سیاسی :
.............................................................................................................
نام ترانه:الهه ناز


باز،ای الهه ناز،با دل من بساز:
ای مردم!ای اسطوره های قهر که در پروسه دلسردی از شعارهای توسعه سیاسی دولت اصلاحات،پارادایم واگذاری میدان به جریان رقیب را انتخاب کردید،دست از لجاجت برداشته،با دل شکسته اینجانب کنار بیایید.یک در دنیا و صد در آخرت جزای خیر ببینید.

کاین غم جانگداز،برود ز برم:
تا بلکه غم جانگداز دوری از مراکز قدرت در راستای جامه عمل پوشاندن به اهداف والای حرکت اصلاحی، از وجودم رخت بربنددو قدرت را در آغوش بکشم.

گر دل من نیاسود،از گناه تو بود:
اگر این مدت دل من مثل سیر و سرکه جوشید واز مشاهده مشکلات تو ای ملت شریف، سوئ هاضمه گرفتم، گناهش گردن خودت بودکه به من رای ندادی.

بیا تا ز سر گنهت گذرم:
حالا بیا جلوتر(نترس)و در پروسه چالش توتالیتاریسم و پلورالیسم به من رای بده تا از سر گناهانت بگذرم...

باز،می کنم دست یاری به سویت دراز:
بار آخری باشد که به من رای نمی دهی...کمکم کن به شورای شهر بروم.


بیا تا غم خود را با راز و نیاز،ز خاطر ببرم:
بیا و در نطقها و راز و نیازهای انتخاباتی من شرکت کن،بلکه یادم برود که رییس جمهور یک تدارکاتچی بیش نیست و شورای شهر کشک است و مجلس هکذاو من قرار است برای تامین مطالبات قانونی مردم،چه خاکی به سرم بکنم؟!

گر نکند تیر خشمت دلم را هدف،به خدا همچو مرغی پر شور و شعف،به سویت بپرم:
اگردر رابطه با برآورده نشدن انتظاراتت عصبانی نباشی و از آن تیری نسازی که قلبم(اعم از بطون چپ و راست و دهلیزها و غیره)را نشانه رود،این دفعه قول می دهم درست مثل مرغ خانگی در اختیار تو ملت شریف باشم و هر روز برایت مقادیر معتنابهی تخم دوزرده بگذارم...

آن که او،به غمت،دل بندد چون من کیست؟ناز تو،بیش از این بهرچیست؟
مطمئن باش که هیچکس بیشتر ازجناح ما عاشق چشم و ابروی شما ملت عزیز نیست .بیا بالاغیرتا ایندفعه قهر نکن و به ما رای بده.

تو الهه نازی در بزمم بنشین،من تو راوفادارم بیا که جز این،نباشد هنرم:
بی وفا!بیا به من رای بده و در جشن پیروزی من شرکت کن که من به آرمانهای لطیف تو ملت آزادیخواه و عزیز وفادار هستم .البته جز این ابراز وفاداری (در کلیه ساعات شبانه روز)هنر دیگری ندارم و کار دیگری از دستم برنمی آید.

این همه بی وفایی،ندارد ثمر:
با این وجود،خودت می دانی که تنها ثمر بی وفایی تو،حضور اقتدارگرایان پوپولیست در صحنه است ...حالا خود دانی...

به خدا اگر از من نگیری خبر،نیابی اثرم:
تداوم حیات سیاسی من،در گرو این پیروزی در انتخابات است...اگر به من رای ندادی...بی وفا...رفتم که رفتم...

لای لای...لالالالای....لای لای....لالالالای:
به ما رای بده...به ما رای بده...

ترانه ائتلاف اصولگرایان،شرح و تفسیر از نویسنده سرویس هنری – سیاسی:
................................................................................................

نام ترانه:امشب چه شبی است...
.......................................

امشب چه شبی است،شب مراد است امشب:
امشب شبی است که به میمنت و مبارکی تحت توجهات ستاد انتخابات،کار شمارش آرا به پایان می رسد و نیروهای ارزشی ،با مقبولیت و محبوبیتی که دارند،به مراد دل شما مردم خواهند رسید و همچنان برکرسی بی ارزش و بی اعتبار مناصب دنیوی تکیه خواهند زد.
این خانه پر از،شمع و چراغ است امشب:
کره زمین و کهکشان راه شیری(که ما هدایت آن را برعهده داریم)امشب در شور و شعفی زایدالوصف به سر می برد.

ای شمع تو مسوز،که شب دراز است امشب:
ما تا رسیدن به آرمانها و اهداف متعالی در راستای خدمت رسانی به مردم و عدالتخواهی،راه درازی را در پیش داریم و باید در مصرف انرژیِ صرفه جویی کنیم.

بادابادا مبارک بادا،ایشالا مبارک بادا:
ما،به تمامی ملل محروم و ستمکشیده دنیا،پیشاپیش این پیروزی را که مقدمه پیروزی بر استکبار جهانی است تبریک می گوییم وبه دولتهای ستمگر و غاصب دنیا نصیحت می کنیم که شیرینی این پیروزی را بر کام مردم دنیا تلخ ننمایند.

جشن بزرگانه،ایشالا مبارکش باد:
دیگران عددی نیستد و پیروزی جناح ما،جشن مرکز و قطب عالم وجود می باشدکه امیدواریم برای شما ملت فقیر و شریف،مبارک باشد.

گل به گلستانه،ایشالا مبارکش باد:
کاندیداهای ما،به شورای شهر می روند...چشم حسود کور و مبارکشان باشد...

آن یار من است،که می رود سربالا:
اگر چه برخی از طیف های اصولگرایان به خاکی زدند و لیست جداگانه دادند،ولی آنها هم عجالتا از یاران ما بوده و از قدیم گفته اند اگر بعضی ها سربالا بروند،بعضیها هم مجبورند ابوعطا بخوانند.

امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم :
وقت کاهلی و تنبلی نیست.کشور ما،ظرفیت تولید بیش از 120 میلیون نفوس را هم دارد.
خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم:
و ما،نباید کفران نعمت کرده و هی بگیریم و بخوابیم.

جای آن است که خاموش نشیند مطرب:
ما،با فساد و بی بند و باری و اعمال ضد ارزشی و ضد اخلاقی مخالف بوده،وجوه فرهنگی قضیه را سفت و سخت چسبیده،از بیخ قطع می کنیم.

شب آن نیست که باشند حریفان تسلیم:
تمام دنیا و مافیها با ما سر جنگ دارد و ول کن معامله هم نیست.

مبارک و مبارک ،ایشالا مبارکش باد:
ما هم تا دمار از روزگار دنیا و مافیها برنداریم،ول کن معامله نیستیم و پیشاپیش این پیروزی های بزرگ را به ملت شریف تبریک می گوییم
.
لعبت مستانه،ایشالا مبارکش باد
:این پیروزیها بر آقای رییس جمهور که وقت و بی وقت مردم استانهای مختلف را از شراب وصلشان سیراب می نمایند،مبارک باشد.

سرو خرامانه،ایشالا مبارکش باد:
همچنین بر سخنگوی دولت که چون سروی خرامان،نامه های مردم را جمع می کنندو در گونی می ریزند.

ای یار مبارک بادا...ایشالا مبارک بادا:
ما،پیروز میدان خواهیم بود و پیشاپیش این رویداد خجسته را به مردم جهان و کهکشانها تبریک می گوییم.
/i>نظرات (12)

مین ضد نفر:

سلام
بی بی عزیز
بسیار متاثر و متاسف شدم از خواندن خبر شکستگی دست شما الهی به حق 5 تن ال عبا دست دشمنات و بدخواهات بشکنه بمیرم الهی جز جیگر بزنن که اینجور بی بی ناز منو اینقده کلافه کردن که یهو میخوره زمین و دستش اینجوری قلم میشه لابد شما هم تو محله تو سه ساعت باید وایستی که یک شیر یارانه ای بگیری و به همین خاطر کلسیم بدنت کم شده و استخونات ضعیفه الهی بمیرن باعثین این پوکی استخوان ملت
امییدوارم دگر بار مستی اهنین داشته باشی و بتوانی مشتی محکم تو دهن بدخواهان این ملت بزنی

علی مرسلی:

بی بی گل عزیز
آرزوی سلامتی برایتان دارم.
چندی پیش با یک نفر روی این مسئله بحث می کردیم که به قول بانو کوندالیزا رایس باید به هر تهدیدی به مثابه یک فرصت نگریست و در جهت تبدیل تهدید به فرصت کوشید.
با شکستن دست شما هم برای بعضی ها فرصتی پیش آمده تا در فنون آشپزی وامثالهم و تنظیم نسبت روغن و برنج به درجات عالیه برسند!

جالب بود به منم سر بزن

جنس بديست جنس زن
يك زمان من هم روزنامه نگار بودم يك زمان من هم فقط طنز مي نوشتم اما زن
تبديل شدم به غم نويس
سر بزن خوشحال ميشم

م:

دست می خواهی چیکار سرت سلامت !
خدا زودتر دستتو خوب کنه گرچه ایشون متخصص این جور چیزا نیستن

ای بی بی گل دست شکسته ی دست و پا بسته ! خدا بد ندهد ! چی شده ؟ البته انتظار دیگری از یک نویسنده که نمی تواند بنویسد ، جز گوش کردن به ترانه های مبتذل دوران 2500 ساله ی ستمشاهی نیست . ان شاء ا... خداوند هر چه زودتر به راه « راست !» هدایتتان کند و دستتان خوب بشود بلکم ...( ببری هی !)

سلام ... خيلي جالب بود
به مطلبتون يه لينك كوچولو در بالاترين لينك دادم

خسرو:

امیدوارم هر چه زودتر حالت خوب بشه. طنزت مثل همیشه دوست داشتنیه.

اومده بودن قلم‌و بشكونن، نامردا قلم‌و شيكستن...
(استفاده كرديم.)

بی‌بی گل جان! خیلی غصه می‌خورم دستتون شکسته و اذیت شده‌ای. خوب می‌شه. می‌دونم خوب می‌شه. من روی رودخانه یخ‌بسته دوچرخه سواری می‌کردم. یک بار داشتم پشت سرم را نگاه می‌کردم. نگو یک سنگ از زیر یخ آمده بیرون و می‌خوره به چرخ جلو دوچرخه و همین اتفاق ساده مرا کله‌پا می‌کنه و دستم می‌شکنه. حالا اون هیچ. هم در خانه و هم در دبستان همه فهمیدند که روی رودخانه یخ بسته دوچرخه‌ سواری می‌کنم. تفریحم هم کله‌پا شد. حیف شد. بی‌بی گل جان از اونجا می‌دونم دستتون به زودی زود و به خیر و خوشی خوب می‌شه. بی‌بی گل جان! غصه نخور خواهش می‌کنم. خوب می‌شه. خوب می‌شه.

همزمان با انتخاباتِ پرشوووووور! افتتاح شد :
http://divanews.persianblog.com

وبلاگها را از نظر محتوا می توان به چند دسته تقسیم کرد:


ا- وبلاگهایی که فقط اطلاعات را ارائه می دهند.

۲-وبلاگهایی که فقطحاوی نوعی دید و تفکرند

۳-وبلاگهایی که فقط جنبه طنز دارند

۴-وبلاگهایی که با درصد های متفاوت ترکیبی از ویژگی های

گفته شده در بالا هستند که البته موفق ترین وبلاگ نویسان

دارندگان چنین وبلاگهایی می باشند.

۵-وبلاگهای تخصصی

۶-وبلاگهای سرگردانکه هر روز به یک نوع مسئله می پردازند.

۷-وبلاگهایی که به احوالات شخصی می پردازند.

(نقل از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران-خانم بینش)

سلام ...امیدوارم حالتون زودتر خوب بشود .
موفق باشید