June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

یک فنجان طنز تلخ
April 8, 2007

untitled.bmp
کتاب"یک فنجان طنز تلخ"اولین مجموعه طنز مطبوعاتی و اینترنتی ناصر خالدیان است که بتازگی چاپ شده است.این کتاب ،فراهم آمده از چند بخش است:طنزهای مطبوعاتی،اینترنتیات و وبلاگیات،مینی مال ها و کاریکلماتورها،و کردستانیات.همچنین اقبال با نویسنده یار بوده است که کتاب با مقدمه زنده یاد عمران صلاحی همراه شود.
ناصر خالدیان را اهالی وبلاگستان با"نقطه ته خط"می شناسند که اگرچه تماما طنز نیست،ولی رویکرد عمده آن به طنز است.خالدیان،به طنز،نگاهی جدی داردو از آن آدمهای بدشانسی است که طنز،یکی از دغدغه های اصلی ذهنیشان است!...در اینجا،چند تا مطلب در باره آثار او به ذهنم می آید که آنها را فهرست می کنم:
1 - خالدیان،در انتخاب قالب،جستجوگر و آزمایشگر است.به نظرم در طنز، این"موضوع"یا"مضمون"نیست که اثر را دارای ارزش می کند،حتی ممکن است یک موضوع جالب و مهم،درسایه یک پرداخت ضعیف،به ابتذال کشیده شود.این است که در طنز،قالب و پرداخت،حرف اول را می زند.از این رو،تلاش برای برخورداری از قالبهای متفاوت و زبان شسته و رفته و وسواس در بکارگیری واژگان،مولفه مثبت کار خالدیان است.تقریبا هر مطلبی از او،قالبی متفاوت با دیگری داردو تکرارقالب را کمتر می توان در آثارش دید.در این میان،بهم ریختن زمان و مکان(آوردن آینده به حال یا بردن حال به گذشته و آفرینش موقعیت طنز از رهگذر تضاد فراهم آمده)،یکی از شگردهای آشنای اوست که تم "چهل سال بعد یا چهل سال پیش در همین روز"را تداعی می کند ولی قالبهای متفاوت دارد که گاه ابداعی و جدید است.او به نظم و نثر می نویسد.نمایشنامه و قطعه ادبی را نیز در طنز بکار برده است .اگرچه بیشتر به نثر می نویسد،ولی اشعار طنز آمیزش نیز دلنشین و زیباست.
2 - سوژه های او نیز مانند قالبهای مطالبش متنوع است. و طیف گسترده ای از مسایل سیاسی،ادبی،فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک را در بر می گیرد.در مورد سوژه ای که در باره اش می نویسد،اطلاعات و تحلیل مشخص دارد .روشن است که برای مطالبش وقت صرف می کند،اطلاعات جمع آوری می کند،چند برابر چیزی که می نویسد،می خواند و با احاطه بر موضوع می نویسد.همینجور "قضاقورتکی"دست به قلم نمی برد.
3 - حتی در مطالب طنز وبلاگی،که دست آدم برای بکارگیری زاویه نگاه و واژگان نامتعارف باز است،حرمت شکن نیست ، حد و حدود تعریف شده ای برای کار دارد و اخلاق گراست.
4 - نظیره نویس ماهری است.از نظر من،دلنشین ترین و قوی ترین طنزهایش(چه به نظم و چه به نثر)نظیره نویسیها(بخصوص در بخش وبلاگستان و اینترنت)است.بخش اینترنتیات و وبلاگیات به نظرم خواندنی ترین(و یکدست ترین)بخش کتاب است.اگر بخشهای دیگر کتاب از لحاظ کیفیت مطلب افت و خیز دارند،در این بخش،مطالب،تماما خواندنی است.شاید بگویید خواندنی بودن مطالب این بخش به این علت است که موضوع،جدید است و تا به حال کمتر به طنز گرفته شده است.ولی به نظرم خواندنی بودن مطالب این بخش،ریشه در جای دیگری دارد و آن،احاطه نویسنده به موضوع،انتخاب قالبهایی که در تضاد با تکنولوژی امروزی،خواننده را در حسی دوگانه و در نتیجه طنز قرار می دهند(مثل آوردن ناصرالدینشاه به وبلاگ
ستان)،و طنز سرخوشانه مطالب است که این بخش را خواندنی کرده است.نثر قاجاری،وصیت نامه یک اورکات باز و وصیت نامه یک بلاگر،فالنامه اینترنتی و...از این بخش،همگی،خواندنی و جالبند.
5 - مطالب کتاب،فراز و فرود دارد و یکدست نیست.آن جا که نگاه نویسنده خیلی انتقادی می شود،از طنز فاصله می گیرد و به جدیت می گراید وگاه،شعاری می شود.گاهی نیز خوانننده را کمی تا قسمتی(!)سر کار می گذارد .مثل این مطلب از بخش مینیمال ها و کاریکلماتورها:
- این علامت تعجب چیه که آخر این جملات بی مزه می نویسی؟
-آخه می خوام فکر کنن طنزنویسم!
6 - طنز او،وقتی رنگ بازی با کلمات (واژه بازی!)را دارد،گاهی در سطح می ماند.مثل این مطلب از بخش مینیمال ها:
-یعنی باید دوباره بوشو تحمل کنیم؟
-آره دیگه.بازم چهار سال انتخاب شد.
-اونو نمی گم.بوی جوراباتو می گم که کندی.
* ولی در مجموع،طنزهای او،هم درواژه سازی متجلی می شود ،که نوآوری دارد(مثلا ساختن واژه:مقدقدمه به جای مقدمه در مطلب"سیاره ماکیان")و هم واژه بازی و هم طنز در موقعیت.
* در آخر هم این نکته را اضافه کنم که آن چه به آثار طنزآمیز خالدیان برجستگی می بخشد و آن را خواندنی می سازد،ظرافت نگاه اوست:
از دفترچه خاطرات یک الکلی
در می چرخید.دیوار می چرخید.کوچه می چرخید.خیابون می چرخید.شهر می چرخید.رفتم میدون شهر همین که خونه ام اومد،برم تو...نظرات (5)

کم کم ناامید می شدیم از آپ کردن شما. اما ایکاش طنز جدیدی نوشته بودید... حالا رفت تا 10 روز دیگه؟
راستی منم کمی تا قسمتی آپم

من هنوز کتاب رو تهیه نکردم و آشنایی من با طنز ناصر در حد همین نوشته های وبلاگشه. گاهی اوقات نوشته هاش و سوژه هایی که به ذهنش می رسه واقعا غافلگیر کننده است و باید بهش دست مریزاد گفت. اما گاهی برعکس در شگفت می مونی که ایا اینو ناصر نوشته؟ اما در کل کارهاشو دوست دارم و وبلاگشو به محض به روز شدن می خونم.

ممنون بعدازظهر دارم می رم انقلاب...و این کتاب هم به سبدم افزوده شد.

آفسايد:

با اين توصيفات شما كنجكاو شدم اين كتاب رو بخرم. به نظر كتاب متفاوتي مياد