May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

بهار دلنشین و بحران صلاحیت
March 15, 2008

حضور محترم بهار دلنشین و نازنین:
از آنجا که زمستان دارد تمام می شود و لازم است حضرتعالی به دامن پرمهر طبیعت بازگردید،از شما بهار دلنشین و نازنین خواهشمند است داوطلب شوید و قدم روی چشم ما گذاشته،زودتر قدم رنجه فرمایید.اگر نیایید ،زمستان همینطور ادامه پیدا می کند و برف می آید و سرما بیداد می کند ودرختان غنچه نمی کنند و راههای مواصلاتی قطع می شود و بنزین قطع می شود و پودر لباسشویی قطع می شود و نان قطع می شود و ما،می مانیم سفیل و سرگردان که با مراسم شب عید از قبیل خانه تکانی و خرید و هزار درد بی درمان دیگر چه بکنیم....برگرد،برگرد،پشیمون می شی آخر.

امضا:ملت همیشه در صحنهُ خانه تکانی و خرید شب عید
**********
حضور ملت عزیز همیشه در صحنهُ خانه تکانی و خرید شب عید:
شورای ریش سفیدان چرخ فلک،براساس یک قاعدهُ مصوب جدید لایتغیر،باید صلاحیت بنده را برای آمدن تایید کند و مجوز صادر فرماید تا برگردم.البته بنده در شکل گیری نظام طبیعت نقش اساسی داشته،ته دلم قرص می باشد که معتدلم و مثل تابستان،آتشی مزاج نیستم که گر و گر بسوزم و بسوزانم و شورای تایید صلاحیت فلک،به بنده به خاطر تند و تیزی،گیر بدهد و تایید نکند که قدم بر چشم شما بگذارم. ولی با این حال،برای آمدن ،تقاضا می دهیم ببینیم چه می شود...

امضا:بهار دلنشین و نازنین
***********
حضور بهار باصطلاح دلنشین و نازنین:
احتراماً به استحضار می رساند که سرکار چاییدید!احتیاط،شرط عقل است ومی بایستی تمام راههای نفوذ اغیار به نظام طبیعت بسته شود . از همان زمان که حضرتعالی کارشکنی کردی و قبل از این که تایید صلاحیت شوی،زمستان معصوم و مظلوم را مورد ضرب و جرح قرار دادی و نوامیس طبیعت را مساله دار کردی و آمدی بست نشستی و توی زمستان تحصن کردی و حتی در رسانه های خارج از فلک نیز مساله درز پیدا نمود و اعلام کردند:"بهار،به ساحت زمستان تعرض کرده و زمستانش بهار است"، صلاحیتت مورد شک و تردید قرار گرفت.با این حال،اصل و کپی مدارک و سوابقت را برای ما به آسمان هفتم بفرست،تا سابقهُ فسق و فجور و مخالف خوانی جنابعالی با نظام و ناموس طبیعت مورد بررسی قرار گیرد.

امضا:شورای ریش سفیدان چرخ فلک
***********
حضور شورای ریش سفیدان محترم چرخ فلک:
بدین وسیله اعلام می کنم که شما،آبرو برای بنده نگذاشتید.رفتید از در و همسایه و از تابستان و زمستان پرسیدید که محاسن گیاهان بنده چند متر است؟پوشش درختان بنده آیا متبرج هست یا نه؟میزان وفاداری من به نظام طبیعت چند کیلو است؟آیا در گردش چرخ فلک حضور فعال دارم یا خیر؟
من خودم جزئی از نظام طبیعت هستم...بروید خجالت بکشید.
امضا:بهارمعتدل
************
حضور بهار معلوم الحال باصطلاح معتدل:
احتراما بدین وسیله از حضرتعالی تقاضامند است بروید کنار بگذارید باد بیاید.
گفتید که جزئی از نظام طبیعت هستید.اگر شما جزئید،ما،کل هستیم و همه چیز مائیم.
امضا:شورای ریش سفیدان فلک
*************
حضور شورای ریس سفیدان محترم چرخ فلک:
آن جزئ هم شمائید و ما،هیچ نیستیم.( با الهام از ابوسعید ابوالخیر)لطفا دلایل رد صلاحیت ما را بفرمایید.
امضا:بهار معلوم الحال معتدل
*************
حضور باصطلاح بهار:
بدین وسیله مستندات رد صلاحیت،جهت اعلام،احراز می گردد.بدیهی است هرگونه اعتراض ،مخل اتحاد کهکشانی بوده،در راستای نشر اکاذیب ارزیابی می شود:
- ترویج و تبلیغ پلورالیسم و لیبرالیسم فرهنگی منحط در پوشش گیاهان و برهم زدن یکسان سازی پوششی زمستان ارزشمدار و ترغیب گلها و درختان در استفاده از رنگهای زننده و مبتذل .
- مخدوش ساختن فرهنگ عفاف در مرغان هوا و ترویج سیاست تساهل و تسامح در برخورد میان نامبردگان در راستای مخالفت با جداسازی جنسیتی و اختلاط جانوران مذکورخارج از چهارچوبهای نظام مقدس خانواده.
- رسیدن گزارشهایی مبنی بر انجام حرکات موزون توسط شکوفه ها و شاخه های درختان در ملائ عام،متناسب با باد و یا نسیمی که حضرتعالی تولید می کنید که مدارک کتبی آن در دواوین شاعران نیز موجود می باشد.
- مخالف خوانی با نظام طبیعت و تجاوز به حریم زمستان در سالهای پیش.
- زمینه سازی برای آزادی بی بند و بار خاک و زمین برای نفس کشیدن به میزان بیش از حد مجاز که سبب خارج شدن گازهای گلخانه ای و سوراخی لایه ازن نیز شده است.
در ضمن،گزارشهایی مبنی بر انجام عمل شنیع گرده افشانی توسط پاره ای گلها در زمان مسئولیت حضرتعالی گزارش شده که مراتب در دست بررسی بوده و محموله های فوق کشف و ضبط شده و عاملین مورد شناسایی قرار گرفته اند.
شورای ریش سفیدان فلک
******************

مواضع رسمی و نیمه رسمی اقشار بهم فشرده و همیشه در صحنه،در مورد زمستان و بهار و ریش سفیدها:

- اتحادیه تولید کنندگان کشک و پشم در سراسر جهان:بدین وسیله از موارد فوق کمال تشکر را نموده،ای کاش زمستان تا پهنای ابدیت کش می آمد.

- خرسهای قطبی زمین و حومه :موارد فوق مورد تایید می باشد.سرمای استخوان سوز،تثبیت باید گردد.

- جای پایی روی برف که هیچوقت جاودانه نشد:با اولین برف زمستانی،ما،روی زمین ،حک شدیم،یخ زدیم و ماندیم.بهار که آمد،همه ما را آب کرد و به فاضلابهای تاریخ فرستاد،سالی از پی سالی،حدیث مکرر ما،مدفون در دل فاضلابهای تاریخ.ای ریش سفیدهای فلک!دمتان گرم.خیلی آقایید.

- ننه سرما:کلیه موارد فوق،مورد تایید اینجانب بوده،مگر این که از روی نعش من رد شوند تا دوباره بیایند جوانها و پرندگان و گلها را گمراه کنند.
-عمو نوروز(در پاسخ ننه سرما): بشین بینیم بابا بگیر بخواب حال نداری،هر وقت اومدم خونه تون،خروپفت هوا بود...
- ننه سرما: آقای عزیز!این چه طرز حرف زدن با یک خانوم متشخص محترم است؟در ضمن،بنده از آیفون تصویری دیدم شمائی،باز نکردم.چه معنی دارد مرد غریبه شب عیدی بیاید در خانه آدم؟آنهم بدون هماهنگی قبلی و جلوی در و همسایه؟
- بهار نازنین و دلنشین :بدین وسیله ما،ضمن تشکر از پشتیبانی فعالان جامعه مدنی و عزیزانی که این مدت سینه هایشان را برای ما تا حد قابل ملاحظه ای چاک دادند،و ضمن اعلام وصول نظرات سازنده کلیه عزیزان ،اعلام می کنیم که تا احقاق حقوق حقه خود به صورت قاطعانه و پایمردانه از پای نخواهیم نشست و امسال نشد،سال دیگر و سال دیگر نشد،سال بعدش دوباره داوطلب حضور در صحنه طبیعت خواهیم شد. تا فرصتی دیگر و بیانیه ای دیگر...

....و چنین بود که در سنه فلان خورشیدی،درست روزهای اول سال،صلاحیت بهار برای آمدن رد شد و تا مدتهای مدیدی ،همینطور زرت و زرت از آسمان برف بارید،به گونه ای که قاطرهایی که میان شهرها رفت و آمد می کردند،بدون استفاده از لاستیک یخ شکن ، مجوز عبور در محورهای مواصلاتی را نداشتند و چشم چشم را نمی دید و مرغها خمیازه می کشیدند و گیاهان چرت می زدند و مردم رخت چرک انبار می کردند وبهار جلسه می گذاشت و حرف می زد و مصاحبه می کرد و به شیوه ای استراتژیک،از بطن وجودش،آه های جانسوز می کشید...

(چاپ شده در ماهنامۀ ویژۀ نوروز گل آقا)نظرات (28)

عمو نورزو خوشم میاد رو نمیدی به این ننه سرما.
تقصیر بابانویل بود که کادو به این ننه سرما آیفون تصویری دادوگرنه نمیتونست ببینه عمونوروز رو...

مریم حسنی:

گوش کنید : من رای میدهم . به اصلاح طلبان.
این حرف پادوی امنیتی رضا شکراللهی است در وبلالگ خوابگرد . او دارد به ما خط می دهد که چه کنیم . 1- شرکت کنیم. 2 - به اصلاح طلب های فاسد و رانت خوار و فاشیست راى بدهیم که اصولگرا ها با تمام انحصارطلبی هاشون از اونا خیلی سالم ترند. حالا باز هم عده ای احمق پیدا می شود که توی وبلاگ این بابا کامنت می گذارند.

عالی بود ، لینک شد . پییام هایی که در زمان هفته نامه گل آقا می نوشتید به همین زیبایی بود . لینک شد .

سلام

از اون محشراش بود.مرجبا و مرحبا.

تا شقایــق هست ما رد می کنیم.... در نظارت سعی ممتد می کنیم
راه آن ها را که از ما نیستند....با کمال معذرت سد می کنیم
جای هر کس نیست کرسی های ما.... پس در آن وسواس بی حد می کنیم
با نـَخود قهریم تا روز ابد.... با خودی ها رفت و آمد می کنیم
با مخالف اهل شوخی نیستیم.... جان من آیا بگو بد می کنیم ؟

آقا گلچین:

از آنجاییکه بهار دلنشین پس از دریافت موارد رد صلاحیت قانع نشده و همچنان به جوسازی و نشر اکاذیب می پردازد لذا به منظور روکم کنی هم که شده موارد تکمیلی رد صلاحیت نامبرده را به شرح زیر افشا می نماییم بدیهی است در صورت ادامه رفتار مغایر با شئونات روند افشا ادامه خواهد یافت :
1- نام ایشان کمی تا قسمتی اگر نگوییم جلف است سبک که می باشد .
2- مصاحبه های مشکوک نامبرده با رسانه های کهکشانهایی غیر از راه شیری در این رابطه مزید بر علت است .
3- بهار دلنشین یک بار از کنار زمستان محبوب رد شده سلام که نکرده هیچ تازه اندکی نگاه چپ چپ هم انداخته است .
4- نامبرده هر سال با خود تعدادی پرنده الکی خوش می آورد که آوازهای مبتذلشان دل موجودات نورچشمی ما را به درد آورده و احساساتشان را جریحه دار می نماید .
موارد فوق فقط چند فقره از پرونده سیاه بهار دلنشین بود ودر صورت ادامه شایعه پراکنی بایستی منتظر افشاگری های کوبنده ما باشد.
شورای ریش سفیدان.....

خیلی جالب بود خاله... تاحالا این مدلیشو ندیده بودم ... کار مبتکرانه ای بود ...فنتستیک ...براوو

خیلی وقت بود یک ÷ست رو تا آخر نخونده بودم....واقعا بی نظیر بود ....فکر کنم بهتر باشه تو پیوندهام باشی ...

خیلی عالی بود مخصوصا برای ما که در کشاکش این شلوغی نتوانستیم آخرین نفس های ماهنامه رو بیابیم و بخریم و بخوانیم و کمی در این زمختی انتخابات نفس بکشیم...

فرشته مهر:

شيشه عطر بهار ، باز لب ديوار شكست
همه جا پر شده از شادی و مهر ...

فرشته مهر:

بخشی از نوشته های نابتونو خوندم ..خوب و خلاق بود ..مثل همیشه

هم سلام یادم رفت و هم آدرس ...شرمنده
ضمنا مشتاق حضورتون در کلبه کلام محقرم هستم

خاله بی زحمت تا فیلتر نشدم یه سر به من بزن

خانم اجازه ؟

حرف دگر برای تو گفتن زیادت است
این هم فقط برای ثبوت ارادت است

عید سعید بر تو عزیزم مبارک است
رویم ببوس آخر سالی جسارت است !

با احترامات صالحه - مملـــی

چون صلاحیت ز ِنوروز صلب شد
موجبات برف و سرما جلب شد
ما کماکان مخلص آن یک گُلیم
بی بی ِگل ساکن هر قلب شد
_______________________
از بس این پست خنده دار بود طبع شعرم یهو ور قلمبید !
نوروز مبارک

بی بی گل نازنین سلام!ضمن تبریک سال نو(ای بس بهارها که بهاری نداشتیم)با داستان سونامی در کافه طنز 4 منتظرم.
پایدار باشی!

سلام
یکم ) مثلن به عرض تبریک
نعل بندان که می شود / افسارمان می افتد دست کسی / شبیه حادثه
عجالتن تا نعل بندان بعدی بهار بر تو حادث باد ...

دوم ) لهجه ی بهار لکنت نوروزی دارد این روز ها برایم ولی امیدوارم که بهار تو بلبلی بزند به
رنگ ( تم ) نوروزی
سوم ) نوروز و گل آقایم ... حتمن
چهارم ) دل جهنم خون ست از نیامدنت وای بر تو !

بی بی جون سال نو مبارک

عیدتان مبارک/بخندید که خدا با صد نمادش بر زمین دارد می خندد و شاد است.دیدی گل را که چنین می خندید، دیدی بلبل نغمه خوان چنین می رقصید، دیدی که چه زیبا سپیدار به ما خندید، دیدی شکوه این بهاران را...

مهدي دهقاني:

دستتان درد نكند ...نوروز مبارك

بي بي جون تو نميري نفرينت مي كنم اگه به ما سر نزني -

سلام
اتفاقات کم جمعیت ترین مدرسه ایران برایتان جذاب خواهد بود ...

سلام

«هزار و سیصد و هشتاد و هفته»
بگیراین موش را تا در نرفته
الهی شاد باشی و سلامت
تمام مدت پنجا (ه) و دوهفته

عیدتون مبارک

بی نظیر بود. دست مریزاد.

سلام. تبریک سال نوی ما رو پذیرا باشید! امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید...

سلام
... وهمچنان به دنبال رد پايي از شما در كامنتهاي وبلاگمان و خوانندگانش هستيم! همه چيز جستيم به جز رد پاي بي بي گل!
خوش باشيد و شادزي خانم صدر

پروین پورجوادی:

سلام وصد سلام سال نو مبارک . ممنون ازآمدنت گل ناز.
خواندم واین نصفه شبی خندیدم نو، تازه وزیبا مثل عطر بهار.شیرینی کلوچه های عید راداشت وقتی که یواشکی می خوردیم آن وقتها که بچه بودیم و حس خوش پوشیدن رخت نوبعد از تحویل سال .عیدی هم دادی جرینگ چرینگ سکه ات تاآسمان رفت (شیرازی نوشتم )
سال وماه روزگارت خوش

سلام ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو و تبریک به خاطر وبلاگ زیبا و پر و پیمونتون از شما دعوت می کنم به وبلاگ نو رس و تازه پا به دنیا گذاشته من تشریف بیاورید و اگر تمایل به تبادل لینک دارید بفرمایید با تشکر روز و روزگار خوشی داشته باشید
خدا همیشه نگهداره

شام و ناهار نداریم، جاش می خوریم کیک زرد... خوش‌حال می‌شم سری بزنید خانم صدر. یا حضرت.