June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

زوایای مختلف نوع روابط!
May 30, 2008

درپی حضور گشت محسوس و نامحسوس ارشاد در معابر و پشت بامها و در راستای این که اخیراً شرکتهای خصوصی نیز مشمول طرح امنیت اجتماعی قرار گرفته اند،کارشناسان مسایل بشری،پیش بینی می کنند طرح"گشت خانه به خانه"نیز بزودی در دستور کارقرار گیرد.در همین رابطه،ما پیش دستی کردیم و به سبک مصاحبه تلویزیونی ایشان با برنامۀ مثلث شیشه ای،گفت و گویی ترتیب دادیم که می خوانید و متنبه می شوید

- حضور سردار محترم و عزیز،از همین ابتدا اگر اجازه بفرمایید می خواهم وارد چالش بشوم و یک سوال جنجالی را مطرح کنم:شما چگونه تصمیم گرفتید خانه به خانه بگردید و امنیت مردم عزیزمان را تامین کنید؟
- بسیار سوال چالشی خوبی را مطرح کردید. در این رابطه،باید بگویم که مردم عزیز،بخصوص خواهران محترم ما،در خانه های مختلف از ما خواستند که این طرح را اجرا کنیم و زوایای مختلف نوع روابط اعضای خانواده،نوع پوشش،مسایل خانوادگی،رضایت همسر و شمارۀ کارت ملی و شناسنامه را به طور دقیق وارسی و بررسی نماییم.پس اول به دلیل خواست مردم و دوم خواهران(که حفظ عفت و عصمت آنها بر عهدۀ نیروی انتظامی است) این طرح را پیاده کردیم.

- بله.در رابطه با تایید فرمایشات سردار،بنده خبری را از قول خبرگزاری آسوشیتد پرس می خوانم که متاسفانه نوشته مردی در خانه،همسرش را خفه کرد و بعدش او را کباب کرد و درسته قورت داد.البته توضیح دیگری نداده ولی به هر حال،آیا به نظرتان نمی رسد باید در راستای حفظ کیان خانواده،بررسی ها را دقیق تر کرد؟
- بله.ما،در این طرح،حتی یخچال خانه ها را می گردیم که آدم توی آن نباشد.در چند خانه متاسفانه با صحنه های زشت و شنیعی روبرو شدیم که زبان از گفتن آن شرم دارد ولی من برای تنبّه افکار عمومی ،آن را اعلام می کنم:در کمد یکی از خانه ها،چند تا چکمه به چنگ ماموران ما افتاد که صاحب آن،تصمیم داشت به شیوۀ مذبوحانه ای خودش را با آن ها متبرج کند.

- جناب سردار!بعضی از مردم مطرح می کنند که خانه،مثل شرکت خصوصی،حریم خصوصی است و ماموران برای گشتن آن باید حکم قضایی داشته باشند. شما با کدام استدلال قانونی تمام خانه ها را می گردید؟
- بعضی از مردم حرف مفت می زنند.به این عزیزان عرض می کنم که ما،به لحاظ قانونی از نظر اصول موضوعۀ قوانین کیفری و اجرایی که در همۀ طول تاریخ وضع شده و تمامی اصول آن را در بر می گیرد ،وظیفه داریم کسانی را که با اقدامات و رفتارهای نابجای خود در خانه ها،موجب ترویج کج رفتاری در جامعه می شوند و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند نقره داغ کنیم و برای گشتن تمام سوراخ-سمبۀ تمام خانه ها،حکم داریم که از نوامیس مردم دفاع کنیم.

- پس نتیجه می گیریم که حرکت شما، قانونی است؟
- بله،صددرصد.هم قوانین اجتماعی و سیاسی،هم قوانین اقتصادی و تجاری و بورس و مدنی .تمام اصول آن به ما این حق را داده است.شما می دانید بر اساس تمام قوانین مترقی،دیگر امروزه،حریم خانه،حریم خصوصی حساب نمی شود.یعنی اینقدر مساله ابعاد و مواضع پیچیدۀ علمی دارد.

- مراحل انجام این طرح به چه صورت بود؟
سوال بسیار مناسبی را از زاویۀ زوایای گوناگون مطرح کردید.ما،اول یک سری بررسی های علمی با کمک دانشمندان و متفکران کلیه دنیا انجام دادیم.بررسی های دقیق در اساتید به خاطر مقالات سمینارهای تخصصی عنوان کردیم که حدود 24679123مقاله برایمان ارسال شد و یافته های نظرگاهی پیدا کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که باید اصلاح را از خانه ها انجام دهیم چون شخصیت افراد در جامعه،در خانه ها ساخته می شود.پس خانه بهیچوجه حریم شخصی نیست. بر این اساس،خانه ها را به دو دسته تقسیم کردیم:گروه اوٌل موسوم به ویلایی.گروه دوّم خانه هایی که اصطلاحاًبه آن آپارتمانی می گویند و حتی در جوامع امروزی،گاهی اوقات آنقدر دراز است که از نظر علمی به آن برج می گویند.البته دستۀ سومی هم وجود داشت که دانشمندان اعتقاد داشتند نه این است و نه آن.یعنی خانه هایی که به آن اصطلاحاًکلنگی و یا بساز و بفروشی می گویند. که ما تحقیق کردیم دیدیم بعضی از آنها متروکه است و حتی شیر آب آن نشت می کند.گام بعدی این بود که ابتدا و قبل از اجرا کار روانی در بارۀ آن روی مردم انجام دهیم که خوشبختانه انجام دادیم و الآن وارد فازهای گستردۀ آن شده ایم و مدام داریم کارهای روانی را گسترده تر می کنیم.

- موفقیت طرح را چگونه می بینید؟
- بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای که دانشمندان ما،در نیروی انتظامی انجام داده اند،بیش از99/99 درصد مردم از این طرح ابراز رضایت و استقبال و حمایت قاطع و بی سابقه کرده اند .بخصوص ما، تعداد زیادی تماس ازسوی نوامیس مردم داشتیم که از نیروی انتظامی تشکر کردند.بر اساس همین تحقیقات، امنیت بانوان و دوشیزگان در خانه ها ارتقای ویژه پیدا کرده و بر اساس گفتۀ منابع موثق، تا آسمان هفتم رفته است.

- در انتها شما دو دقیقه وقت دارید که هر چه لازم می بینید بفرمایید؟-
من می خواهم همین جا به کلیه آحاد مردم و بانوان عزیز که یکپارچه ما را مورد تشویق و قدردانی قرار دادند قول بدهم که بزودی اقدامات مبسوط دیگری در رابطه با زوایای مختلف افراد و آحاد مردم در دست اجرا داریم که بزودی اعلام می کنیم...نظرات (43)

بی بی گل خیلی باحال بود. ملذوت (مورد لذت واقع شدن) شدیم...

سلام بی بی گل


ای زن که خودت را این چنین ساخته ای
در خانه تبرج ار کنی باخته ای

س ل ا م
من باز اومدم!
البته طناز 1 سال پیش از طرح پاکسازی در تلارها هم خبر داده بود که به لطف طرح جدید این هم اجرایی شد تا نوامیس مرم در امان باشند!
البته نوامیس هم کم مقصر نیستندا!!(نیش خند)
راستی راه گم کرده بودین ظناز رو ذوق مرگ کرده بودبنا(چشمک)
ممنونم که آپ کردی!
بدروود

این سئوال هم از سردار می پرسیدید
سردار چرا اینقدر رفتار متصدیان امنیت اخلاقی با مردم بد و دور از انسانیت است؟آیا چون این را هم خود مردم از شما خواستند؟

عالی بود
موفق باشید

arman:

بسيار زيبا

barsi:

ziad ba mazze nabood, man entezaar dashtam ba mazze tar az ina bekhonam

مرسی واقعا بابت این مطلب احتمالا از این ببعد هنگام ورود به خانه تقاضای روئیت شناسنامه ، عقدنامه و رهگونه مدرک مستدل در رابطه با ازدواج هم می شوند

احسان:

بی نظیر بود ...
شاید هم روزی شنیدین مردی به علت هم خوابی و تجاوز به همسرش شب جمعه دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد

از شوخی گذشته همه اینها نشانه حرکت کلی حکومت به فساد درونی و از هم پاشی و نداشتن عقل حاکم هستش

خدا آخر و عاقبت همه رو بخیر کنه

سردار رادان توي برنامه مثلث شيشه اي كه اومده بود ؛ به رشيد پور گفت : ما هيچ وقت براي جمع كردن ماهواره به خانه كسي هجوم نياورديم بلكه به پشت بام ها رختيم و ماهواره ها را جمع آوري كرديم !_ مثل اينكه ما اشتباه مي كرديم تا حالا، پشت بام جز خانه نيست !_

max:

طرح بعدی برادران و خواهران نیروی انتظامی نظارت بر اتاق خوابهای مردم است تا زن و شوهر با مقررات ناب اسلامی و با حجاب کامل به رختخواب بروند و برای اینکه نیمه شب شیطان به جلدشان نرود تا آن کار دیگر نکنند یکی از مآمورین گمنام امام زمان آنها را تحت نظارت خواهد داشت
دوستان هرچند شوخی است ولی دور از واقعیت نیست

سلام استاد رويا صدر گل
ممنونم كه نظر داده بودين
به خاطر بعضي چيزا كه تو وبلاگم نوشتم
نتونستم تا چندي بنويسم
اما دلتنگ نوشتن بودم و رو همين اساس مطلبي جديد ارائه
كردم كه از شما استاد عزيزم تقاضا
ميكنم از اون بازديدي بفرماييد و نظر خودتون رو ابلاغ بفرمائيد
كار مصاحبتون هم جالب بود
و خوب طنز تلخي بود
به هر حال بايد بعضي اشتباهات رو تحمل كرد
يا علي.

RoxanA:

دوستان یکی به این آغای تارزان بگه ما خانم ها امنیت نخوایم بایستی کی رو ببینیم

توجه کنید گفتم آغا نه آقا ... !!!!

راستی اون تارزان همونی هست که برامون تو جنگلا جیغ و فریاد می کشیدا یه موقع با سردار رادان غیور و فاتح بابل و بغداد و غیره اشتباه نگیریدا

مهران:

دستمریزاد و خدا قوت.
اگه نوشته های شماها نبود لبخند زدن هم فراموش می شد.

سلام و ممنوناتيم
هم به خاطر بازديدتون و هم به خاطر دعاتون
كلاً ممنونم
دعامون كنيد
يا علي

اگرچه نوشتن چنين چيزها هيچ خوبيت ندارد و لي نمي دانم چرا همينطور يادم آمد :
...شهر در امنيت کامل دزدان است...

خدا را شکر چون طیر ابابیل
بریزند گشت ارشادان به صد قیل
بگردند جمله سوراخان من را !!
شده امنیتم تکمیل ِ تکمیل
---------------------------------
دو تا دیگه اینجوری بنویسید فیلتر میشید اونووقت مثله ما وبلاگی میشد مام به خودمون افتخار می کنیم !
راستی اگه قرار بود به سبک مثلث شیشه ای باشه یادتون رفته بعد از گذر از همه ی چالش ها به کمک مجری بسی تقدیرر و تشکر بشه از مقام ارشد نظامی !

داستان مگر تو خودت ذهن نداری؟ خيلی جالب بود ولی ناتمام. من فكر كردم بقيه صفحه باز نشده!
تو دومين نفری هستی كه ميبينم شبيه ايتالو كالوينو داستان مينويسه اوليش بورخس بود.
اين ويرگولا چين مثل ميخ می ريزی وسط كلمه ها الان لينكهيه مقاله كوتاه‌ سعيد حنايی به نام ويرگوليزاسيون رو برات ميزارم. مقاله های ديگه‌ای هم اونجا معرفی كرده كه لازم نيست بخونی! فقط بايد دستت بياد كه ويرگول برای چی اختراع شده.
اون نوشته پاولف رو يه چيزايی بهش اضافه كردم و يه توضيحاتی درمورد آزمايشهای پاولف دادم. فكر كنم الان منظورم خيلی بهتر رسوندم.
علی يارت. عمر نگهدارت.

نامرد اسم مطلبو عوض كرده! اسم به اون خوبی

همين چندروز پيش بود تو يه روزنومه خوندم كه مرد مجردي كه در يكي از كشورهاي اجنبي زندگي مي كرد، هر روز شاهد كم شدن خوراكي هاي داخل يخچالش مي شد. يه دوربين مخفي كار گذاشت و سپس خانومي را كشف كرد كه در بين روز به يخجال او مراجعه و از غذاهاي او تناول مي كند. وي با مراجعه به پليس و كلي كندو كاو پليسي پليس ها توانست زني را از كمد خانه اش پيدا كند كه حدود يك ماه در آن خانه ارتزاق مي كرد بدون آن كه صاحبخانه او را ببيند. بااين وصف...
و من به روز شده ام.

يكي كنار دستم نشسته ميگه بنويس آي خنديديم آي خنديديم ولي من بهش مي گم كجا خنديديم؟! اول يه آه نيمه بلند كشيدم بعد آماده شدم كه بنويسم، بنويسم كه... اصلا بي خيال ننويسيم سنگين تر...
چند اين چنين سخن گفته ايم ولي انگار سخنان نامفهوم ما ز سكوت حلقوممان هم بي صدا تر است...

عالی بود سبیل ما را چرب کرد!
ما شخصا شاهدیم که برای جلب امنیت مقرون با آسایش و فرسایش و نمایش و گرایش(به ولایت)و سایر مستلزمات زندگی مدرن! گاهی خود جناب احمدی نژاد با تمام کابینه در خونه شهروندا میرن! قوربونشون برم دیگه چی می خواییم؟! مرگ؟!

ممنون. هرچند هر چی که این روزها بهش می خندم خیلی زود به واقعیت تبدیل می شه.

با عشق يعني... به روز شدم

حادثه را به نظم كشيدم و پي‌گير شدم. به پليس مراجعه كردم و كشف عوامل را جويا شدم و باقي قضايا...

ور نمي دارن دست از سر زواياي پيدا و پنهان ما پا برهنگان هميشگي عالم ...

سلام بی بی گل عزیز
بعد مدتها...
با شعری تازه در سایت عروض
صمیمانه منتظرتان هستم:
http://www.arooz.com/mag2/1387/03/post_161.php#more

س ل ا م خانوم بی بی گل
شرمنده کردین...مردم از خجل شدن!
ممنون

سلام
كمافي السابق عالي
دست مريزاد

سلام
از شما برای دیدن وبلاگ کاریکلماتور دعوت
میکنم. در صورت تمایل لطفا نظرتان را اعلام فرمایید.
با سپاس فراوان

جای کار داشت. یعنی بهتر می شد بشه. قبلی هم همین طور.

ممنونم از لطفتان
واقعا خوشحالم کردید
افتخار نظر شما برایم...

سلام!
خوشحالم كه منصفانه نظر داديد. حق با شماست!
در ضمن طنزتون يه جور خاصيه!(جور خوب!)

با هزار امید و آرزو اومدم فکر کردم آپ کردین ... ضایع شدم مثله اینکه ... ولی خدایی آپ کنید منتظرم

كاش مي شد ميومدن اين چكمه ها و مواد آرايشي رو از توي خونه ها جمع مي كردن. مرديم از بار گناه. اگه خنده ي خانومها رو هم جيره بندي مي كردن خيلي بهتر بود. آخه آدم دچار وسوسه مي شه.

سلام خانم صدر .
دیروز کتاب تان را خریدم .
ه. مثل تفاهم .
مجموعه طنزهای گل آقایی سال 78 تا 83 شما را خواندم . امروز هم توفیق داشتم مطالب محتوی سایت شما را مطالعه کنم .در مورد زد وبندهای روزانه تازه یاد حرفهای خاتمی می افتم که می گفت آزادی در حد قانون ( چون معلومه که چقدر در فشار بوده که همون رو هم بزور آپدیت کرد . ) در حالی که ما آزادی کامل می خواستیم .ولی حالا راست می یان دست دخترهای ما رو می گیرن راست میندازن تو ماشین . الکی میان رو پشت بام ها می گن همسایه ها شکایت کردن .
ولی خودشون می دونن که این کار شکست خورده است . با این کارها امام زمان نمی یاد که هیچ . اگر بیاد اول دماغ اینا روخورد می کنه . خواهش می کنم زیاد به پر وپای اینها هم به دور از طنز نپیچین . چون بد جوری اذیت می کنن .برای تون آرزوی موفقیت دارم .

با مطلبي درباره‌ي فردوسي به‌روزم

با مطلبي درباره‌ي فردوسي به‌روزم
اگر مي‌گفت «بسي رنج بردم در اين سالْ پانزده» مي‌توانست بعد بگويد «عجم زنده كردم بدين پارسي»؟

سلام بی بی گل نازنین!( زبانم لال یه وقت اشکال شرعی نداشته باشه)
مرسی از وجودت،(لال بشم اگه اگزیستانسیلال باشم!)حضورت(منظورم به ایمیل بود با بعضی حضورها اشتباه نشه!)و طنزت( که اشک به چشم آدم می آورد...منظورم از خنده س!!!)منتظر کتاب طنز وبلاگیت هستم بی صبرانه!

sotooneazad:

مهم در مورد نشریه گل آقا....میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.tanzdooni.blogfa.com/post-81.aspx

سلام
با کاریکلماتورهای تازه در ماهنامه طنز و کاریکاتور بچه مشد ـ خرداد ۸۷ شماره ۲۷
به روز هستم.

بنده گویاپیشترآمده-خوانده ورفته ام.پست عوض نشده ها؟ به هرحال می گویندرسم است می روی جایی لااقل به قدریک چای خوردن هم شده تامل کن..مااینجادوتاچای خوردیم وحال می رویم! با یک بدون شرح!به روزم


سلام دوست عزيز
اينطور که مي بينم توي ويلاگت تبليغي نذاشتي
اين خيلي بده چون به اين صورت استفاده از زحماتت نمي کني
شايد اصلا قصدت از زدن وبلاگ سود نبوده
ولي حالا که ميشه چرا سود نکني
منم تا چند وقت پيش در وبلاگم تبليغات نميزاشتم
ولي الان فهميدم که اشتباهي کردم مي تونستم تا الان خيلي سود کنم
ولي به اين نتيجه رسيدم که هيچ وقت دير نيست
و در اين سايت عضو شدم
سيستم سايت به گونه اي هست که شما برو روي وبلاگت تبليغات اونها رو مي زاري و اونا در عوض هر کليکي که بر روي تبليغات از سوي بازديدکنندگان بشه به شا پول مي دن
تازه هر کس رو هم معرفي کني به سايت ( يعني همين کار يکه من دارم مي کنم البته اگر شما افتخار بدين) باز يک پولي هم اونجوري مي گيري
پس عجله کن
براي ثبت نام روي وبسايت کليک کن
به وسيله اين ليتک هم مي توني ثبت نام کني
http://www.oxinads.com/index.php?a=7499

مهربانم! از مهر تو سپاسگزارم. شادو تندرست باشی.
اردوخانی