July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

فاطمۀ آجرلو ( وزیر پیشنهادی رفاه ) کیست؟
August 17, 2009

وقتی شنیدیم یک وزیر زن برای وزارت رفاه معرفی شده است،به آستانه ذوقمرگی رسیدیم . این بود که بنا بر وظیفۀ جنسیتی خود، پیشینه ای از فعالیت ها و سخنان خانم آجرلو را جمع آوری کردیم تا همگان بدانند و آگاه باشند که معرفی و انتخاب ایشان،نشان دهندۀ تکریم مقام زنان است وخدای ناکرده یک مسالۀ صوری در جهت انحراف اذهان عمومی و خصوصی ایران و سایر نقاط جهان از مسایل مربوط به انتخابات نیست:

* هم اکنون نمایندۀ مجلس هستند.پیش از آن،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرج و مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران استان تهران بوده اند.البته واضح و مبرهن است که این تجربیات ،در ادارۀ مملکت نقش کلیدی و اساسی دارد.وقایع دو ماهۀاخیرشاهد روشنی بر این مدعاست.

* از هواداران سرسخت رفاه و آسایش بانوان عزیزمان هستند و از این رو با زحمت و اشتغال طاقت فرسای زنان در جامعه مخالفند و این امر موهن را وظیفۀ مردان می دانند:
- این مردان هستند که به خواستگاری می روند و مسئولیت ازدواج هم با مردان است و این بسیار خوب است بر اساس واقعیت جامعه تصمیم گرفته شود.چه شد که در غرب بنیان خانواده ها از هم پلشید؟چون زنان به عنوان نیروهای کار ارزان قیمت برای تامین معاش از خانه ها بیرون کشیده شدند و به این ترتیب نقش واقعی مردها در جامعه کم رنگ شد.(بخشی از سخنرانی ایشان،در مقام دفاع از طرح سهمیه بندی در کنکور)

* در زمینۀ تئوریزه کردن دستاوردهای مهم و بزرگ دولت کریمۀ نهم،دارای فوق تخصص و کرسی ویژه هستند:
- مهم ترین دستاورد دولت نهم و آقای احمدی نژاد،نشاندن لبخند رضایت بر روی لبان مقام معظم رهبری است.(رجا نیوز،4/2/88)

* از مدافعان سرسخت شعور ملت به شمار می آیند:
- نادیده گرفتن فعالیت های دولت،توهین به شعور ملت است.(رجا نیوز،4/2/88)

* در زمینۀ همراهی دربست با نظرات رییس جمهور، مواضع سفت و سختی دارند . این امر احتمال تغییر وزیر رفاه را به صفر می رساند و باعث ثبات قرص و قایم وزیر این وزارتخانه می شود که امر بسیار مهمی است :
- محصولی،انتخاب احمدی نژاد است و بر این اساس،قصد دارم از دیدگاههای رییس جمهور دفاع کنم(در دفاع از معرفی محصولی به مجلس در سمت وزیرکشور ،فارس،27/8/87)

* علاوه بر کاندیداتوری وزارت رفاه،وظیفۀ خطیر سخنگویی "فرزندان ولایت"را هم بر عهده دارند:
- فرزندان ولایت اجازه نمی دهند طرفداران موسوی به اهداف شوم خود دست یابند.(در واکنش به اخباری مبنی بر جدیت مهندس موسوی برای تشکیل حزب سیاسی)
(البته به گزارش ناظران ناآگاه،نشانه هایی از فرزندان مذکور در سطح خیابانهای تهران و پاره ای اماکن دیگر در طی دو ماهه اخیر مشاهده شده است.)

* از نظریه پردازان"طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاهها "به شمار می آیند و در این زمینه دارای کرسی تخصصی در مجلس شورای اسلامی می باشند.

* از طراحان طرح"عفاف"در مجلس هستند.بر اساس این طرح،زنان ایرانی مکلف به استفاده از "چادر"به عنوان پوشش ملی هستند.

* از هواداران تامین اجتماعی در راستای زنانه – مردانه کردن کتابهای درسی هستند:
- کتابهای درسی باید با توجه به موقعیت جنسی دانش آموزان تدوین شوند.

* دارای طرحهای مشخص و روشنی در رابطه با ساختار معماری مدارس دخترانه در راستای رفاه این عزیزان هستند.در این طرح،مدارس دخترانه به سبک و سیاق برج و باروهای دورۀ مغول ساخته می شوند تا آسیب پذیری روحی و روانی جامعه از بیخ قطع شود:
- مدارس دخترانه کشور باید به سمت و سیاقی برود که فضایی در آن ایجاد شود که دخترانمان راحت درس بخوانند و تردد کنند،باید با مدارس دخترانۀ جهان متفاوت باشد.(25/5/88)
فلذا اینجانب به نوبۀ خودم این انتخاب شایسته را به کلیۀ مردم ایران و جهان بخصوص بانوان ایرانی کلیۀ قرون و اعصار و
عزیزان لشکری و کشوری تبریک عرض می کنم.نظرات (25)

بی بی!
الهام را دست کم گرفتی؟!
هر چی باشه او اولین زن کابینه در تمام ادوار بوده است!

مهم ترین دستاورد دولت نهم و آقای احمدی نژاد،نشاندن لبخند رضایت بر روی لبان مقام معظم رهبری است.
این جمله من را به یاد سومین جلسه اعترافات می اندازه که یکی از اغتشاشگران!! می گفت:ما دل آقا را به درد آوردیم!

bad bakhtiye ma zanh yeki dota nist. begheyr az jangidan ba reeshooha bayad ba in khaharaneshoon ham dasto panjeh narm konim. dar har enghelab ya jangi zanha do barabar bayad baaj bedahand. hala ma kareman az doobl beh soobl va, va, va dafeaat tabdil shodeh. hala ki jorat dare keh beh maha jense zaeef bekhad begeh, maman bozorgam Artemisia ra mifrestam soragheshoon.

zoogh marg shodid!chera aghlab adama asbi ke hastan!az inke mese bachahi shodim ke mashine shrjimono azamon migiran shokolati ke zaman bachegi dost dashtim midan ke faghat esbate n a d a n ie mast!
ma ke nistim val anha shayad inchenin!
s i a s i nemikonam ina ke hast ma khodmono chera bad bakht konim!khaili ham alie dasteshon dard nakone ba jameeye khanoman ehteram gozashtan!
bedrod!

من فقط منتظر واکنش فاطی رجبی هستم با اون نامه ای که چن روز پیش به معجزه هزاره سوم نوشت و برحذرش داشت از معرفی وزیر زن حالا از هر نوعش که باشه ؟!

سلام
این ذوق مرگی با خواندن نامه فاطمه رجبی به اوج خودش می رسد
خانم آجرلو با این همه سوابق مشعشع هم نتوانسته نظر فاطمه خانم را جلب کند

سنا:

اخه کسی از شما نظر خواست که درباره ی خانم اجورلو نظر میدید اگه نمی دونید بدونید که این خانم با رای خیلی بالایی نماینده ی کرج شد من بهش رای ندادم ولی حالا خیلی بشیمونم واقعا حرف نداره

نمي دانستم شما هم با اين آقايان و خانمها آشنا هستيد حالا كه شما اينها را مي شناسيد يك سوال داشتم آيا هيچ كدام از اينها شكي در مورد وجود حاله نور به خود راه داده اند يا نه

با سلام اگر موافق باشید خوشحال می شوم با شما تبادل لینک داشته باشم
http://www.takro.net
http://www.takroads.com

mahla:

bazam har chi bashe be fateme rajabi ke nemirese !!!!!!!!!!!

hana:

خانم سنا، حالا کی‌ از شما نظر خواست، که پا برهنه پریدین اینجا؟

شما ذوب شدگان در ولایت لیاقتتون همون مرتیکه دروغ گو و این ملیجک هاش هست. اگه تو رای ندادی ناراحت نباش کارتون کارتون به جای شما رای ریختن توی صندوق ها. تو برو تو آشپز خونه برای هاج آقاتون که از کتک زدن مردم بر میگرده ابگوش درست کن که یک وقت ازت استفاده ابزاری نشه.

مچل خان:

اگر كاري كند كه زنها بتوانند جهت رفاه مردان به ازدواج بيش از سه نفر درآيند خيلي هم خوب است . البته اول خودش با من ازدواج كند.

سلام
داشتم تاب ميخوردم رسيدم به شما!
ديدم اگه وايسم سرگيجه ميگيرم
خدا نگهدارتون باشه

حسین ناژفر:

سلام و عرض ادب
با سری 45 کاریکلماتورهایم در سایت لوح - بخش طنز - بخش کاریکلماتورات به روز هستم.
http://www.louh.com/content/3325/default.aspx
مخلص شما حسین ناژفر

در مورد خانم آجرلو آنها که آگاهند می دانند چطور موجودیست و آنها هم که بی اطلاعند همان بهتر که بی اطلاع بمانند و اعصابشان راحت بماند!!

چهار سال گذشته سراسر تبریک و تهنیت بود . این چهار سال هم پیشکشی به ملت ایران به خاطر حضور بی سابقه شان.
*** لینک شما را در وبلاگم قرار دادم با اجازه

سلام
داشتم تاب ميخوردم رسيدم به شما!ديدم اگه

ruzbeh:

aslan nemishe az goftehaton fahmid kodom vari hastid .vali man khanoom ajorloo ro az shoma kheyli kheyli behtar mishnasam .va dost daram bahatoon dar mored ishon sohbat konam .age dost dashtid begid telemo bedam ke dar moredesh bahs konim.(yek shahrvand)
0

غریبه ای اشنا:

بی بی این زن اصلا ارزش داره که این وقت گرانبهات براش گذاشتی به وحدانیت خدا قسم هر وقت اسمش میاد یاد عایشه(لعنت ال.. علیه)می افتم باور کنید اگه یه مقدار مردم کوتاه می اومدند خودش ام المومنین معرفی میکرد و خاندان شریعت مداری هم نقش بنی امیه را بازی میکردند و ابولفضل شریعتمداری هم مستقیما نقش مروان ابن حکم بازی میکرد اون وقت اینجا جای ولید خالی میموند حالا ولید را پیدا کنید
1:غلام حسین الهام2:الهام غلامحسین 3:غلام حسین الهمینا
4:الهام غلام حسینینا

ناشناس:

خانم آجرلو اگر زمان طاغوت كشف مي شد جنده جالبي از آن درمي آمد

سلام
داشتم تاب ميخوردم رسيدم به شما!ديدم اگه

مون:

حالا شما که خیلی چیزها راجع به این خانم محترم نمی دانید انشاءالله دوره ای بشود حرف زد حر ف ها دارم

شكرا

ی بی جان این اسطوره رادرست نمیشناسی وگرنه سوژه خوبی برای طنزه اینوببین خدا بیامرز نبی چاخان ببین عین یه سیب ؟؟؟

شكرا تشكراتي

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: