May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

پاره ای ملاحظات پراکنده
March 17, 2010

1 – از کلیه دوستانی که محبت کردند، "طنزدات کام " را معرفی کردند،لینک دادند،نظر دادند و خلاصه کار را دیدند و یا سعی کردند که دیده شود ممنونم.لینک ثابت همراه با سرکلیشۀ این اثر را بالای صفحه می گذارم تا همیشه قابل دستیابی باشد.
2 - در طی مدت کار مطبوعاتی ام،با ترس و لرز کارهایی را که در چاپ آنها مشارکت داشته ام نگاه کرده ام.مثل شاگرد مدرسه ای که برگۀ امتحان ریاضی را دستش می دهند،از ترس این که نکند کار آنطور که می بایست انجام نشده باشد.بعد از گذشت یک هفته از چاپ ویژه نامۀ نوروزی مجلۀ سلامت،بالاخره دل به دریا زدم و یک نسخه از آن را خریدم .مجلۀ سلامت سفارش یک ضمیمه طنز 8 صفحه ای داده بود.برای این که کار عجله ای نشود،تا هفتۀ اول بهمن آثار را تحویل دادم و تا هفتۀ دوم بهمن مجموعه به صورت کامل آماده بود. به سبک و سیاق مملکت گل و بلبل ،دوستان مجلۀ سلامت تا آخرین لحظۀ ممکن (هفتۀ دوم اسفند)دست نگاه داشتند و هر دفعه که تلفن زدم،گفتند:دارد انجام می شود،چشم انجام می شود،حتما انجام می شود.در نهایت در دقیقۀ طلایی نود،فرم نهایی صفحات مذکور را آماده کردند وبه چاپخانه ارسال کردند و امکان این که من صفحات را ببینم نبود.نتیجه آن که وقتی مجله را باز کردم دیدم دوستان لطف کرده اند و کاریکاتورهای نازنین جمشیدی و محمد رفیع ضیایی را(که بنده بابت گرفتن آنها پیش این عزیزان ریش گرو گذاشته بودم!)برداشته اند و جایش تبلیغ مجلۀ سلامت و کتاب سلامت و فلان سلامت چاپ کرده اند،یکی از شعرها را حذف کرده اند،بعضی از مصرعهای بعضی از شعرها به خاطر چپانده شدن!در صفحه نامرتب چاپ شده است...
البته فکر کنم این امر،پشت پردۀ بسیاری از ضمیمه ها و غیر ضمیمه های طنز و غیر طنز مطبوعات مملکت گل و بلبل است که صابون سلامتش به تن ما خورده است!در هر حال این را گفتم تا بدانید و آگاه باشید که ویژه نامۀ نوروزی سلامت 8 صفحه ضمیمۀ طنز چاپ کرده است ، صفحاتی که هر دفعه با خودم عهد می کنم که این بار دیگر دفعۀ آخر است .چرا که اگر چه ممکن است با چاپ آن خنده روی بعضی لبها بیاید ولی در عین حال خستگی کار روی بعضی از تن ها می ماند و به اسم بعضی ها تمام می شود و نتیجه اش شرمندگی همین"بعضی ها"
در برابر دوستانی است که به عنوان متولی کار می شناسندشان!
3 – مجلۀ چلچراغ نیز مرتکب چاپ ضمیمه طنز نوروزی شده است که نگارش دوتا از مطالب آن را هم اینجانب مرتکب شده ام که بدین وسیله اعتراف می کنم!
4 – مهم نیست که کتاب راجع به تهران باشد یا شیرازیا توگو!مهم،ظرافت طنز و پرداخت خواندنی آن است.شاهدمدعا، کتاب"دایره المعارف ناقص تحران"نوشته نیما دهقانی و محمد علی رمضانپور.این معرفی کتاب را قرار بود"تهران امروز"چاپ کند که نمی دانم تا حالا چاپ شده یا نه.این است که به خاطر در پیش بودن تعطیلات عید و اوقات فراغت و از این قبیل دلایل،اینجا می آورمش:

دایره المعارف ناقص تحران!

"تهران امروز" را از زوایای مختلفی می توان نگاه کرد.بستگی به زاویۀ دید تماشاچی دارد!بعضی از این زوایای دید واقع بینانه است(مثل درک عمیق از چاله ها و ترافیک و غیرۀ تهران امروز) ، برخی سوررآلیستی است (مثل همان برداشتی که ازهمان لوگوی معروف به عمل آمد.) برخی از این دریافتها مشکل ساز است(مثل برخی تشخیص نیازها و تخصیص ندادن بودجه ها و غیره) وبرخی مفرح ذات و ممد حیات است.آخری،مثل همین بلایی است که نیمادهقانی و محمد علی رمضانپور بر سر تهران امروز در کتاب:"دایره المعارف ناقص تحران1473"آورده اند و لالۀ ضیایی هم با تصویرگری آن شریک جرمشان شده است!
کتاب با مقدمه آغاز می شود،در این مقدمه می خوانیم:"کتاب حاضر حاصل پژوهش جمعی از جوانان تحرانی الاصل بالای 18 سالی است که بعد از سالها سکونت در یک سیاره دیگر به وطن اصلی خویش بازگشتند تا بیش از پیش با زادگاه اصلی خود آشنا شوند."به گفته مولفان،این اتفاق بهجت اثر در سال 1473 رخ داده است.همچنین در این مقدمه نحوه استعمال کتاب در قالب پنج قانون تشریح شده است.این قوانین باقانون اول که:" هیچ قانونی وجود ندارد" آغاز و با قانون پنجم که:"علاقمندان به شرکت در قرعه کشی می توانند با پیدا کردن 10 چیز مرتبط با هم در این کتاب بدون قرعه کشی برنده ی صدها دستگاه شوند "تمام می شود.در صفحه بعد،شیوه نامه این دایره المعارف نوشته شده است که مبتنی بر روش 3-5-2 است!به این شکل که ابتدا سه مدخل اصلی برای ورود به دروازه ی تحران انتخاب شده اند،و قس علیهذا...
کتاب در شش بخش تنظیم شده است و با بخش"ضمیمه ی رایگان مترو"به پایان می رسد،فرم دایره المعارف نویسی دارد و از سوی موسسه نشر شهر در سال جاری منتشر شده است.
به نظرم مهمترین ویژگی "دایره المعارف ناقص تحران1473"، بکار گیری ذوق ،نوآوری و هنجارشکنی در قالب و زبان کاراست.از این رو مطالعه و ملاحظۀ آن می تواند لحظات خوبی را برای کلیه ساکنان کره ارض و کهکشان راه شیری ،جدا از مسقط الراسشان فراهم کند."دایره المعارف تحران امروز"نشان می دهد که چگونه می توان از یک سوژۀ معمولی،کتابی غیر معمول ساخت،و این،بی شک،مهمترین ویژگی یک اثر طنز است.مهمتر آن که طنز این کتاب، گل درشت نیست و توی ذوق نمی زند.اگرچه تم آموزش شهروندی دارد وبه بازگویی مشکلات شهر تهران نیز می پردازد ولی این همه را در چنان لفافه ای از شوخی و طنز قرار می دهد که خواننده احساس نمی کند با یک متن آموزشی روبروست که می خواهد به ضرب و زور طنز، به راه راست هدایتش کند!
طنز کتاب در دو حیطه زبان و قالب متجلی می شود.از نظر زبانی،جایجای کتاب پراز تعابیر طنزآمیز است که گاه در متن و گاه در پاورقی منعکس می شود. برای مثال آنجا که در تعریف جدول کنار خیابانها می گوید:"برخی از مورخان نیز این جداول را پرکاربردترین ابزارها برای پر کردن اوقات فراغت جوانان ذکر کرده اند.بدین ترتیب که عده ای ا ز جوانان دسته جمعی،روی این جداول نشسته و به حل آنها می پرداخته اند.(ص33)
در بخشهایی از کتاب،مطلب با عکس یا کاریکاتور همراه شده تا از رهگذر همنشینی عناصر گوناگون طنز نوشتاری و تصویری، به طنزجاافتاده تر و موثرتری دست پیدا کند.نمونۀ خوب و درخشان این همنشینی را پیش از این در سری کتابهای "تاریخ ترسناک"تری دیری دیده ایم.
یکی دیگر از ابعاد طنز کتاب"تحران1473"که به فرم کار مربوط می شود استفاده از برخی قالبهای ابتکاری است .اختصاص قسمتهایی از هر بخش به:"سوالات میان برنامه"و همچنین پایان یافتن برخی بخشهای کتاب با:"جایزه هیات داوران تقدیم می شود به..."و معرفی چهره های شاخص شهرنشینی از طریق استفاده از صنعت ذم شبیه به مدح از جمله این ابتکارات است که به تنوع بخشی و خواندنی شدن اثر کمک کرده است.
نکتۀ آخر آن که جای طرح پاره ای از مسایل مهم تهران،چه آنها که در فرهنگ شهرنشینی ریشه دارد و چه آنها که از مدیریت شهری ناشی می شود در کتاب خالی است.از آن جمله است: ترافیک،معضل جای پارک،فرهنگ برخورد با علائم رانندگی ،فرهنگ پارک دوبله و سوبله،پدیدۀ مسافرکش ها و امثاله.در حالی که کتاب به برخی مسایلی که ارتباط مستقیم با مشکلات تهران ندارد (مثل آدامس و لامپ برق و بابابرقی و مامان گازی)به صورت مفصل پرداخته است.از این رو به نظر می رسد مولفان بیش و پیش از آن که بخواهند به صورت جامع به مسایل تهران بپردازند،خواسته اند با پرداختن به پاره ای ا ز مسایل طنز خیز(والبته مهم تهران )کتابی خواندنی(وعبرت آموز)برای مخاطب تدارک ببینند...فکر کنم نویسندگان ارجمند فکر اینش را هم کرده اند.کتاب،به گواهی روی جلد،"دایره المعارف کامل تحران"است.منتها روی عبارت"کامل "ضربدر قرمز کشیده اند و بالایش نوشته اند:"ناقص".تا بدین وسیله آدم ایرادگیری مثل من احساس کند که دارد ایراد بیخودی می گیرد!نظرات (13)

کتابتون رو دانلود کردم ولی هنوز فرصت نشده بخونم.ایشالا در تعطیلات عید به خدمتشون میرسیم!!

اینا فکر میکنن هر چی بیشتر تبلیغ چاپ کنن مردم شاد تر میشن!!

کارهاتون تو مجله چلچراغ هم قشنگ بود.

سال نو خوبی رو براتون آرزو دارم،سالی سرشار از طنز و خوشی

سلام: سال نو مبارک!

سلام خانم صدر
از اینکه سر زدید ممنونم.منتظر راهنمایی هاتون هستم.

سلام خانوم صدر عزیز همانطور که گفتید تو مملکت گل و بلبل نشریه ها هم گل و بلبلی هستن!
ما که کم کم عادت کردیم به غلط املایی ها و اشتباهات چاپی!
ریز بینی تون (دماغ نه ها!) هم قابل ستایشه. :)

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال وهمه سال
مبارک بادت این روز وهمه روز
نوروز مبارک[گل][گل][گل]

مهربانم،
نوروزت شاد، هر روزت شاد. وبلگ مرا از ما بدتران بستند. وبلاگ تازه.

http://ordoukhani.be/

محمد علی رمضانپور:

سلام
از مطالعه ی نقد زیبا و آموزنده ی شما لذت بردم...
از نگاه پر مهرتان به این کار مشترک، مشترکا سپاسگزاریم!

خیلی ممنونم
سال خوبی به پیش روتان است
ایشالا

سلام دوست من!
با آرزوی سالی خوش
به روزم ومنتظر
در پناه بارون

مبارک شما هم باشد.

سلام ای دوست ثمین...
به من سر بزنید و آگاه باشید اگر لینکم کنید،بر روی این زمین و بدون قطرهای عرق جبین شوفری را خوشحال کرده اید.

سلام
یادمان باشد زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمان برود
یا مطلبی تحت عتوان صورت مساله در خدمتم یا حق

آرمان موسوی:

سلام
من مدیر مسئول یه نشریه دانشجویی به نام کنکاش(گاهنامه سیاسی فرهگی اچتماعی) مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستم. راستش می خواستم ببینم امکانش وجود دارد که خانم صدر تعدادی سئوالهایی درباره کارهای خودتان و هم درباره طنز در جامعه ایران برایتان میل کنم و شما پاسخ گوی آن باشید و برایم میل کنید پاسخ هایتان را
چند سئوال کوتاه. امکانش هست!!؟
ممنون می شوم همینجا ژاسخگو باشد یا به میل kankash3@yahoo.com جواب مثبت یا منفی تان را بدید. بی نهایت سپاس.

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: