June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

پوشش زننده در استخر
July 6, 2011

دستور سردبیر: زیر خبر اصلی صفحۀ حوادث(شکستن فجیع لگن خاصرۀ پنگوئنی در غرب غارتگر به خاطر لیز خوردن روی یخ) یک فضای کوچک خالی داریم.برای پر کردن این فضا،خبرنگار سرویس حوادث،مطلبی در زمینۀ یکی از اتفاقات تاریخی ماندانائو(واقع در مدینۀ فاضلۀ افلاطونی) بنویسد.

مطلب خبرنگار سرویس حوادث: یک پزشک خانواده در خانۀ بهداشت یکی از روستاهای ماندانائو،مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.این،سومین مورد تجاوز گروهی است که در دو هفتۀ اخیر در ارتباط با اتفاقات تاریخی ماندانائو رسانه ای می شود.

نظر سردبیر:از آنجا که یکی از مقامات گفته است رسانه ها باید با رعایت امنیت روانی جامعه به این ماجراها بپردازند،متن خبر در این رابطه تصحیح شود.

برداشت دوم: یک پزشک خانواده در خانۀ بهداشت یکی از روستاهای ماندانائو واقع در مدینۀ فاضلۀ افلاطونی،در اوج امنیت روانی و اجتماعی، مورد پاره ای مزاحمتها قرار گرفت که مساله سریعاً بعد از چند هفته از وقوع ،به طور شبانه روزی مورد رسیدگی قرار گرفت و مامورین به محل اعزام شدند و کلیۀ مزاحمان شناسایی شدند و به اشد مجازاتهای ممکن در تاریخ بشریت رسیدندو به این ترتیب نسل کلیۀ مزاحمین تاریخ بشریت از عصر دایناسورها تا به حال نیز منقرض شد.

نظر سردبیر:از آنجا که برخی از مقامات مربوطه و غیر مربوطۀ ماندانائو گفته بودند عامل اصلی حادثه خود قربانیان هستند و به حساب آنها هم می رسیم،محض محکم کاری این مورد نیز در مطلب گنجانده شود.

برداشت سوم:یک پزشک خانواده که به طرز مذبوحانه و وقیحانه و شنیع و زشتی در خانۀ بهداشت یکی از روستاهای ماندانائو واقع در مدینۀ فاضلۀ افلاطونی به تحریک جوانان بی گناه مشغول بود، مورد پاره ای مزاحمتهای معدودی از جوانان معصوم قرار گرفت و در حضور منابع آگاه،به جرم مورد تجاوز قرار گرفته شدن خود اعتراف کرد.بر اساس این اعترافات ،رسیدگی به جرائم نامبرده وارد مراحل جدیدی شد و همزمان،به شکایات مالباختگان که توسط وی دچار انحراف شده بودند نیز رسیدگی شد. موارد مشابهی از این اتفاقات در ماندانائو دیده شده که صاحبان آلات جرم با پوشش نادرست و زننده در خیابانها و کوچه ها و خانه ها و استخرها و حمامها و سایر نقاط، موجبات تکدر خاطر تعدادی جوان معصوم و بی گناه را فراهم آورده و وجدان عمومی را مخدوش ساخته اند.در این میان پاره ای از این جوانان مظلوم موفق شده اند با اقداماتی غافلگیرانه ، زنان مذکور را به سزای اعمال مجرمانۀ خود برسانند ...

نظرسردبیر:از آنجا که بنا به گفتۀ برخی مقامات ماندانائو(که در تاریخ ثبت شده است) وقوع چنین حوادثی طبیعی است،نویسنده، بر این امر هم تاکید کند.

برداشت چهارم:یک پزشک خانواده که به طرز مذبوحانه و وقیحانه و شنیع و زشتی در خانۀ بهداشت یکی از روستاهای ماندانائو واقع در مدینۀ فاضلۀ افلاطونی به تحریک جوانان بی گناه مشغول بود، به صورت کاملاً طبیعی و ساده و پیش پا افتاده ای مورد پاره ای مزاحمتهای معدودی از جوانان معصوم قرار گرفت و در حضور منابع آگاه،به جرم مورد تجاوز قرار گرفته شدن خود اعتراف کرد.براساس این اعترافات ،رسیدگی به جرائم نامبرده وارد مراحل جدیدی شد و همزمان،به شکایات مالباختگان که به صورت طبیعی و ساده توسط وی دچار انحراف شده بودند نیز رسیدگی شد. موارد مشابهی از این اتفاقات در ماندانائو دیده شده که صاحبان آلات جرم با پوشش نادرست و زننده در خیابانها و کوچه ها و خانه ها و استخرها و حمامها و سایر نقاط، موجبات تکدر خاطر تعدادی جوان معصوم و بی گناه را فراهم آورده و وجدان عمومی را مخدوش ساخته اند.در این میان پاره ای از این جوانان مظلوم موفق شده اند با اقداماتی غافلگیرانه و طبیعی و ساده و پیش پا افتاده ، زنان مذکور را به سزای اعمال مجرمانۀ خود برسانند که این چیزها چندان مهم نیست و طبیعی است و بیخودی بزرگش کرده اند..

نظر نهایی سردبیر:مطلب خوب و آگاهی بخشی است.منتها خبر به خاطر حاشیه ای و قدیمی بودن ، با فونت ریز چاپ شود و در صورت زیاد آمدن جا،تصویر پنگوئن خبر اصلی، بزرگ تر شود.

(منتشر شده در مجلۀ پزشکی سپید)نظرات (34)

خانه طنز بروز شد با ,

کفشی جدید : دانشگاه آزاد در کشتی نوح !

با سلام...
یادم میاد یک نشریه ای بود به اسم طبیب که گاها مطالب طنزی می نوشت. بعد از چند شماره تعطیل شد. تحریریه اش زیر پل کریمخان بود.... چند روز پیش اتفاقی در سالن انتظار مطب دندانپزشکی یک شماره از هفته نامه سپید را دیدم. ناخوداگاه یاد تیم طبیب افتادم...
آن دوره طنزهای پزشکی که به صورت مقاله در گل آقا چاپ میشد یادتونه... خیلی دوست دارم دوباره یک تجربه ای این شکلی کنیم...
اگر فرصت کنم مینویسم و برایتان میفرستم.

زهره:


مصاحبه درباره مجله ملوّن. از شما هم صحبت به میان آمده

http://irandidar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=1

خیلی قشنگ بود

سلام استاد. به ماهم سربزن

بیچاره پنگوئنه!یعنی حالا چه بلایی سرش بیاد؟نکنه فلج بشه؟نکنه مجبور بشن از لگن به پایین قطعش کنن؟نکنه بمیره؟سازمان ملل باید یه فکری به حال این پنگوئنای بیچاره بکنه..

سرکار خانم صدر ، دوست خوب و عزیز سلام

وبلاگ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ، گاهی ملس بروز شد.
احتراما شما را به خوانش سری جدید کاریکلماتورهایم( سری60) دعوت می نمایم ، منتظر نظر سازنده ی شما هستم.

مخلص شما حسین ناژفر [گل]

سلام
یکم - تلخ تر از آنی بود که جز زهر خندی حفره های مغزم را گشود .
دوم - چیزی مثال از نجی که می بریم .

سلام خانم صدر
مصاحبه تان با رادیو دویچه وله را خواندم. خیلی جامع و خوب
بد نیست لینکش را در بلاگ تان بگذارید
آخر هفته خوبی داشته باشید

درود به شما. لذت بردم از خواندن مطلب...

یک زمانی (در دوران پیش از تاریخ) آدمها طنز را که می‌خواندند تکانی می‌خوردند، وجدانی داشتند لابد، به فکر می‌رفتند. اما به قول آن بزرگوار، کسی که خودش را به خواب زده است چگونه بیدار توان کرد؟

دوست دختر مولانا جلاالدین:

سلام این وبلاگ طنزآمیز رو تازه راه انداختم لطفا نظربازی کنیدhttp://filtershekannewse.blogfa.com/

درود براستاد بزرگ

نویسنده فیلتر شکن نیوز:

سلام حضرت استاد لطفا ما را هم از نظربازی محروم نفرماییدhttp://filtershekannewse.blogfa.com/

سیامک آرش آزاد:

با سلام و عرض ادب و احترام
مطالب مربوط به ویژه نامه اولین سالگرد حمید آرش آزاد با عنوان ابدی قالاجاق
در وبلاگ های
http://okhtai.blogfa.com/
و
http://www.arashazad.blogfa.com/
منتظر نظرات و انتقادات شما عزیزان هستیم
ضمنا برای دیدن تمام مطالب در بخش آرشیو وبلاگ ها شهریور 1390 و در زیر صفحه بخش مطالب قدیمی تر را کلیک کنید
با تشکر

سلام استاد.خسته نباشید. به ما هم سربزن

سلام

چه کرده ای بی بی گل

سلام هميشه از مطالبتان لذت مي برم.قلمتان به قوت.
اگه اشكال نداره لينكتون كنم؟

استاد گرامی سلام

اگر ها و کاش ها همواره دوست بی دلیل انسان بوده است و خواهد بود...
اگر دلتان گرفت
اگر خواستید یادی از شهرهای فراموش شده نمایید
اگرخواستید به گذشته ها وصل شوید
به وبلاگ همشهری خود ، تویسرکان اگر اگرمجالی بود هر از گاهی یک سرکی بکشید

موفق باشید

...:

سلام

صفحات گرامافون - شماره دوم
آبـــــان 1390 منتشر می شود

نـشر این کتاب، زیرزمینی بوده
و غــیرقابل فـروش می باشـد

جــهت تــهــــــیــــــه آن، کــامـــــــنـــــت بــــــــــــگــذاریـــــد
مــــــخاطـــــــــبان غــــــــــیر تـــــهرانی هم بهــــتر است که
از طرف یک نفر برای گروه یا محفل ادبی مربوطه اعلام نمایند

www.geramafon.persianblog.ir

لطفن به لینکهای خود، اطلاع دهید. سپاس

با احترام می‌توانید مجموعه شعر آقای هادی خوانساری تحت عنوان «کلاویای شکسته» (غزل‌های پیشرو سال‌های 1375 تا اوایل 1379) و هم‌چنین مجموعه شعرهای سپید ایشان با نام «قاچاق عطر تو» (55 شعر عاشقانه و ضدجنگ) را در این وبلاگ دانلود نمایید.

سلام بنده در روزنامه حمایت ستون طنز دارم و در روز نامه جوان هم گاهاطنز می نویسم. آدرس سایتی را بدهید که بتوان کتاب های شما را خریداری کرد. چون در گرگان یافت نمی شود.
ممنون

علی:

کسی نیست واقعا به شما محترمانه بگوید چرند مینویسید

خانم صدرعزیز سلام


احتراما سایت شخصی بنده با نشانی www.najfar.ir راه اندازی گردید ، از بازدید و اعلام نظر شما کمال تشکر را دارم.

همچنین شما را به خوانش دل نوشته هایم در دوهفته نامه طنز و کاریکاتور کشیده 8 (درج شده در سایت و وبلاگ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین گاهی ملس) دعوت می نمایم ، منتظر نظر سازنده ی شما هستم.

مخلص شما حسین ناژفر [گل]

با سلام. لینک دانلود شماره جدید چنته را برایتان می فرستم. لطفا تا قبل از رسیدن نسخه کاغذی همین ناقابل را بپذیرید:
http://www.4shared.com/document/EM_Cl9Pf/interacti
با سپاس

با نگاشتن دیگران سرگرم می کنی
خودت را
دریافته ای برای نگاشتن
از دیگران مناسب تری...

عجیبه سیلی طوفانی سونامی زلزله ای چیزی نشده .
‏.
‏.
اووو راستی یادم نبود این چیزا ماله بدحجابیه نه تجاوز به عنف!


:: آیه ی ماه :

« کسانى که ايمان آورده و عمل صالح انجام می دهند

خداوند رحمان ، محبت آنان رادر دل ها مى افکند»

مريم . آيه 96

لینک شدید با مهر

زنده باشید و بر قرار متن خیلی بدیع و جالب بود.

بعضی وقتها شوخی با فجایع ازاردهنده میشه.
گاهی همه وقتها

سلام وبلاگ خوبی داری اگه خواستی به من یه سر بزن و تبادل لینک کنیم

کسانى که ايمان آورده و عمل صالح انجام می دهند

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: