April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

در حاشیه حکم شلاق یک کاریکاتوریست
May 14, 2012

با طنز و کاریکاتور شوخی نکنید!
این روزها با تعیین نرخ بالای 25 ضربه شلاق برای یک کاریکاتور، دوباره بحث شیرین محدوده فعالیت طنز و کاریکاتور وارد فضای ادبیات تعلیمی و تادیبی معاصر شده است!بی شک" محمود شکرایه"کاریکاتوریست اراکی وقتی در مورد انتقال یک تیم فوتبال تهرانی به اراک کاریکاتوری از نماینده شهرشان (احمد لطفی آشتیانی)را برای نشریه محلی" نامه امیر" کشیده بود، به مخیله اش هم خطور نمی کرد که برای چنین کار ساده ای، به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم شودو چنین موج خبری درخبرگزاری ها و نشریات داخلی و خارجی ایجاد کند. این،اولین حضور یکی از اهالی طنز و کاریکاتور در مقابل دیوان قضا نیست.در این چند ده ساله بوده اند کسانی که به خاطر نگارش طنز و یا رسم کاریکاتور محکوم شده اند و نشریاتی که به همین دلیل حکم تعطیل گرفته اند.ولی آن چه این مورد را از نمونه های پیش متمایز می کند،مشکل مدعی با هنری به نام"کاریکاتور"است.یعنی موضوع کاریکاتور مورد اعتراض نیست،بلکه رسم کاریکاتور اصولاً و از اساس عملی مجرمانه تلقی می شود و مستوجب شلاق است!این امر به نظرم پیامد روندی است که طنز و کاریکاتور در طی یکی دو دهه اخیر طی کرده و به اینجا رسیده است.طنز و کاریکاتور در گذر از تجربه سالهای میانی دهه 60 و دو کلمه حرف حساب گل آقا، در طی زمان به ترسیم محدوده ای برای کار وفعالیت دست زد.محدوده ای که در آن،اخلاقیات و مقدسات و متعلقات این دو، خط قرمز تلقی می شد .با این حال دایره فعالیت چندان تنگ نبود که جامعه نگاه و نظر و دغدغه های خود را در طنز های نوشتاری و ترسیمی نبیند وآثار طنز پا به پای دغدغه های ذهنی،فکری،فرهنگی و اقتصادی مخاطب پیش نرود.به مرور از سالهای پایانی دهه 70 تغییر در شکل بندی های فکری و سیاسی گریبان طنز را نیز گرفت . برخی موقعیت نشناسی ها نیز آستانه تحمل را پایین آورد و این امر،طنز را دچار مشکل مضاعف کرد.به مرور دایره خط قرمزها تنگ تر شد و علاوه بر اخلاقیات و مقدسات،عرصه سیاست را نیز شامل شد.کم کم از بعضی شنیدیم که:"رسم چهره بعضی مسئولین(غیر روحانی)جرم است."البته فضای ذهنی چنان آماده!نبود که این ادعا به مرحله اجرا نیز دربیاید!با این حال در سالیان اخیر دست اندرکاران طنز نوشتاری و ترسیمی همواره کوشیده اند در رسانه های رسمی روزنه هایی برای فعالیت پیدا کنند و طنز،این لازمه حیات اجتماعی بشر را زنده نگاه دارند. عقل و تدبیر می گوید که حکم کاریکاتوریست اراکی به هزار و یک دلیل اجرا نمی شود .کافی است در طی مدتی که از اعلام این خبر می گذرد به انبوه اعتراضهای طنز آمیز و جدی رسانه ها و افراد جدا از جهت گیری های فکری و سیاسی نگاه کنید و بازتاب این حکم را در رسانه های معتبر خارجی ببینید تا به صحت این مدعا شک نکنید.اما نفس صدور چنین حکمی نشان می دهد که تنگ نظری در برابر طنز و کاریکاتور(حتی در یک سطح محدود و محلی) می تواند به مدد ارتباطات نوین و رسانه ها تا کجاها برود و چه تصویری را از سعه صدر برخی مسئولین ما مردم شوخ طبع و طناز ایران پیش روی جهانیان همیشه متعجب و حیران بسازد! در هر حال تجربه ثابت کرده است که با طنز و کاریکاتور زیاد نباید شوخی کرد.باشد که مسئولین ما هم از این تجربه درس بگیرند!
(انتشار یافته در روزنامه شرق دوشنبه 25 اردیبهشت)نظرات (8)

باسلام
به یاد دارم زمانی مرحوم صابری (گل آقا) در جایی گفنه بود(نقل به مضمون) که: حتی اگر به من اجازه هم بدهند
من کاریکاتور آقای رفسنجانی را چاپ نمی کنم ، بخاطر احترام به لباسی که برتن دارد .
بنده در آن زمان در عین جوانی گفتم(توی دلم) مگر وقتی شما کاریکاتور اشخاص عادی را چاپ میکنید قصد اهانت به آنها را دارید؟
وقتی نگاه کیومرث صابری بزرگ به کاریکاتور این است، شماانتظار دارید نگاه حسینی و شمقدری و این آقایان به کاریکاتور چگونه باشد ؟

وقتی یک کشوری افول میکند همه چیزش افول میکند . به یاد بیاورید کاریکاتورهای هویدا و نمایندگان مجلس را در توفیق تا بیشتر به عمق فاجعه پی ببیرید.

ممنون از شما

انقدر در برابر همه چیز دست به اسلحه و دست به گریبان شدیم که قدرت تحمل رو هم از دست داده ایم...!
تو این سالها التبه کاریکاتور های زیادی هم از شخصیت های مختلف سیاسی کشیده شده بنا بر مجازات بود همه کاریکاتوریستها بالای دار بودن که!! :)
متاسف میشه آدم از این خبر های گاه و بیگاه...

سلام


دوباره ... مرده!


ارادتمند

لیلا:

متاسفم
و متاسفم
همین...

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر قبله مایل به تو،سروده سید ح:

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر قبله مایل به تو،سروده سید حمید رضا برقعی
تهران میدان فاطمی خیابان شهید گمنام ابتدای بزرگراه کردستان تالار ایوان شمس، دوشنبه 1خرداد ساعت 17
باحضور یوسفعلی میرشکاک ، محمد علی مجاهدی ، سید ناصر هاشم زاده ، بهروز یاسمی ، مصطفی محدثی خراسانی

خانم صدر ، دوست خوب و عزیز سلام

متاسفانه حرفی برای گفتن نمی ماند جز آهی که راه سینه و گلو را سخت می گیرد ، بارها و بارها کاریکاتورهایی از بزرگان و روسای ممالکی که واقعا در درجه والای علمی و فرهنگی دیده ام که با سوژه های عجیب و غریب که فکر می کنم اگر چنین آثار در این مرز و بوم چاپ شود صدای اعتراض آن گوش فلک را کر می کند ، بگذریم انشالله روزی برسد که این صحبت ها نباشد و...
شاد و پیروز باشید.


سایت و وبلاگ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ، گاهی ملس بروز شد.
احتراما شما را به خواندن کاریکلماتورهایم در محفل ادبی طنز «در حلقه ی رندان» (اردیبهشت نود و یک) دعوت می نمایم ، منتظر نظر سازنده ی شما هستم.

مخلص شما حسین ناژفر

سلام
واقعاً اين نقل قول از زبان کيومرث صابري درست است ؟؟
زماني که سايت آي طنز راه افتاد خوشحال بوديم که مجموعه اي از بهترين طنازان کشور آنجا آثارشان را منتشر مي کنند به شکل مجازي ولي خوب خيلي زود آستانه تحمل آن را هم بر نتابيد به اين اضافه کنيد برخورد با نشريات و نويسندگان را ... در روزگاري که طنزمان مي رسد به فرياد اگر آن هم نباشد :((

کنگره ملی عمان سامانی:

باسلام
کنگره ملی شعر و اندیشه ((عمان سامانی))

سخنرانان : دکتر حسینی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)
دکتر قالیباف (شهردار محترم تهران)
دکتر محمد رضا سنگری
دکتر محمد علی مجاهدی
شعرخوانی شاعران جوان
مدیحه سرایی محمود کریمی

زمان : شنبه 6خرداد ساعت 17
مکان : تهران سالن همایش های بین المللی برج میلاد
( لازم به ذکر است ورود برای عموم بلامانع است )

مرکز مقاومت بسیج شهرداری تهران – موسسه فرهنگ سازان مشعر

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: