June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

در جست و جوی محبوبیت از دست رفته
October 6, 2013


برگسون تفاوت مهم میان تراژدی و کمدی را این می‌داند که تراژدی با فرد سر‌و کار دارد و کمدی با نوع. قهرمان تراژدی در نوع خود یکتا است. در حالی که کمدی یادآور همانندی‌هاست، شخصیتهایش نمونه‌ای از یک کل هستند و می‌توانند فراوان باشند. ما آن‌ها را دیده‌ایم و پس از این نیز خواهیم دید. او نام آثار کمدی را شاهد می‌آورد: مثلاً نمایشنامۀ "خسیس" که بر نوع تکیه دارد، بر خلاف نمایشنامه‌های هملت، مکبث و اتللو که با اسامی خاص سر و کار دارد. در جاهایی هم که کمدی نام خاص دارد به سبب محتوای آن، در زمرۀ نام‌های عام قرار می‌گیرد و به تیپ تبدیل می‌شود: دن‌کیشوت و معادل وطنیش دایی‌جان ناپلئون. با این مقدمه می‌آیم سراغ سریال "پژمان" که این شبها از سیمای جمهوری اسلامی در حال پخش است. نام برادران قاسم‌خانی و سروش صحت، یکی به عنوان نویسنده و دیگری به عنوان کارگردان، ما را با این پیش‌ذهن مواجه می‌کند که با یک سریال خوب طنز مواجهیم که می تواند تا حدی مخاطب پس‌زدۀ این سالهای تلویزیون را راضی کند. موضوع سریال، افول محبوبیت و دوران اوج یک ستارۀ قدیمی فوتبال است که سوژۀ جذابی است و در سایۀ توان قاسم‌خانی در آفرینش موقعیت‌های طنز، جذاب‌تر هم می‌شود اما به نظرم این سریال یک مشکل اساسی دارد و آن، حقیقی بودن شخصیت اول آن است که نام سریال نیز برگرفته از نام اوست. از این رو سریال، مسالۀ افول موقعیت یک ستاره را در حد یک فرد تقلیل می دهد و ایجاد فضای رئال در اثر که همذات‌پنداری مخاطب را برمی‌انگیزد و به باورپذیری اثر کمک می‌کند،نتیجۀ عکس می‌دهد: وقتی به اقتضای طنزبودن اثر، ضعفهای قهرمان(ضدقهرمان) را برجسته وشخصیتش را اغراق‌آمیز می‌کند، بیشتر از این که این شگرد در خدمت ارائۀ پیامی انسانی و اجتماعی قرار بگیرد، به یک مسالۀ شخصی تبدیل می شود، امری که بی شک مورد نظر سازندگان آن نیست. انتقادی که این‌جا و آن‌جا درمورد سریال خواندم، توهین به فوتبالیستها به خاطر بی سواد جلوه دادنشان و مواردی از این قبیل بود . بخصوص روی میومیو کردن شخصیت اثر خیلی انتقاد شده‌بود. در این میان پژمان جمشیدی هم پاسخ داده که میو میو کردن در سریال بخش بسیار بسیار جزئی این مجموعه است و گوشه‌ای از روابط زندگی نامزدهاست! نمی دانم اگر شخصیت اول سریال حقیقی نبود باز هم این صحنه عکس العمل ایجاد می کرد یا نه. می‌پذیرم که جامعه ظرفیت پذیرش شوخی را ندارد و تمامی اصناف از پزشکان و پرستاران گرفته تا فروشندگان و رانندگان و مدیران و کارمندان با اندک شوخی‌ای با آنها در آثار طنز برآشفته می شوند و آن را اهانت به شغلشان تلقی می‌کنند، امری که یکی از مشکلات فیلمنامه‌نویسان ما، بخصوص در سریالهای تلویزیونی است. ولی به نظرم واقعی شدن فضای داستان، دست را برای ایرادهای این ‌چنینی بیشتر باز می کند و اغراق و بزرگ نمایی طنز را در سایۀ این واقع‌نمایی و واقعی بودن شخصیت خلع‌سلاح می‌سازد. یادم آمد که در سریال طنزی، بازیگر یکی از نقش ها (بهنوش بختیاری) بعضی وقت‌ها صورتش را شبیه موش یا گربه می کرد واز طرف نقش مقابل (شوهر یا نامزدش) تشویق می شد. هیچکس هم ایراد نمی گرفت که به دارندگان شغل او (یادم نیست شغلش چه بود) توهین شده است. آن از نوع تصویریش بود، این یکی از نوع صوتی. این ترفند صوتی- تصویری وقتی به یک شخصیت شناخته شده که نزد مخاطب از اعتباری برخوردار است برگردد، برخورنده‌تر و تلخ‌تر می‌شود. پژمان جمشیدی در مصاحبه‌ای گفته که آن چه را بازی کرده مثل خیلی‌های دیگر همه اش را به چشم دیده‌است. اگر جای دست‌اندرکاران سریال بودم، این بازی تقلید زندگی را بر عهدۀ شخص دیگری می‌گذاشتم، شاید این روزها مخاطب انتظار ندارد اینطور بی‌پرده با خود واقعی آدمها روبرو شود. شاید این رویارویی، بیش از آن که خنده بیافریند،هراس می‌آفریند و این،امری است که به نظرم پیام و روح اساسی اثر "پژمان" را در سایه فروبرده‌است.
(انتشار یافته در روزنامۀ بهار)نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: