February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

یک دنیای وارونۀ بشدت واقعی!
March 27, 2017

%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg
نجیب الله دهزاد از طنزنویسان معروف افغانستان است و چندین مجموعۀ طنز از او چاپ شده است. مجموعۀ کاریکلماتور: "افغانستان قلب آسیاست، خون پمپ می‌کند"، که از او در سال 1391 منتشر شده، اولین مجموعۀ کاریکلماتور در افغانستان نیز به‌شمار می‌آید. همچنین چند ماهی از انتشار دومین مجموعۀ کاریکلماتورهایش با عنوان:"جلد تاریخ ما به خارش خارجی مبتلاست" می گذرد. من با نام و آثار نجیب‌الله دهزاد در جریان پژوهشی که در زمینۀ طنز افغانستان انجام دادم آشنا شدم. (حاصل این پژوهش در سالنامۀ گل‌آقا در سال 1385 منتشر شد.) دهزاد در کاریکلماتورهایش دنیای وارونه و غریبی آفریده که گویی هیچ چیز آن سر جایش نیست و غریب‌تر آن‌که این وارونگی بشدت واقعی است! کاریکلماتورهای او بیش از آن که بر صناعات ادبی متکی باشد در پی ارائه پیام یا مفهوم و در بردارنده حکمتی است که مخاطب را به تفکر وا می‌دارد. او در این آثار دایره‌ای از تضادها را در برابر دیدۀ مخاطب می‌نشاند و در این میان همه چیز و همه کس را از صافی نگاه کاونده‌اش عبور می‌دهد؛ از عشق و تنفر و سیاست گرفته تا مرگ و زندگی و کائنات و مدعیان دین و دینداری: "در صنعت شرق دام سیاست را از ریش مذهب می بافند." نقدهای او در عرصۀ دین و سیاست در قیاس با نویسندگان ایرانی از صراحت بیشتری برخوردار است و پیچیدگی کلامی کمتری دارد. مثلاً: " با پول بهشت را نمی‌شود خرید، خدا را امٌا می‌توان فروخت." و یا: "فشار فساد بلند رفت،دست قانون فلج شد." او در کاریکلماتورهایش نسبت به نویسندگان ایرانی از مضامین اجتماعی بیشتری استفاده می‌کند. همچنین آثارش بخصوص در قلمروهای ممنوعه (مذهب،سکس و سیاست) از وضوح و صراحت بیشتری برخوردار است که این امر گاه از ارزش هنری‌شان می‌کاهد. نگاه لطیف و شاعرانۀ او، همان که در وصفش می‌گوید:" پای نگاهم در زلفان یار می پیچد" وقتی به صحنۀ سیاست خونبار کشورش می نگرد گزنده و تلخ و سیاه می شود و به گروتسک می‌گراید. او نمی‌تواند تعبیر شاعرانۀ :" زیبایی هوا نبودنت را در چشمانم می پاشد" را به کار ببرد ولی حرفی از این نزند که: "رنگ سایۀ سیاست سرخ است" و یا: "کبوتر صلح در هوای افغانستان ساچمه می خورد." و یا: "خون افغانستان همیشه تازه است، ایکسپایر نمی شود." او زبان گویای نگاه کابوس‌زدۀ طنزنویسان کشوری است که زیر بار قرن‌‎ها فشار و سختی و جنگ قومی و قبیله‌ای وخشونت از نوع طالبانی آن زیسته‌اند. شاید عجیب باشد که بشنوید نام یکی از مهم‌ترین نشریات طنزمعاصرافغانستان، " زنبیل غم" است و یا "جشن جنازه" و "مرده های عصبانی" نام دو مجموعۀ خواندنی طنز دهه‌های اخیر افغانستان است. وقتی بیشتر با آثار نویسندگان این دیار آشنا شوید و ببینید که چگونه طنز در آثار بزرگانی چون واصف باختری و یا محمدعلی سیاه، رنگ هجو به خود می‌گیرد و با تازیانۀ کلمات بر ذهن خواننده فرود می‌آید، به عمق معنا و مفهوم این گفته که طنز، اجتماعی ترین بخش از ادبیات است و بیش از دیگر بخش‌های ادب و هنر از شرایط اجتماعی تأثیر می پذیرد پی می‌برید. همچنین به ارزش کار نجیب دهزاد و دیگر همکارانش که زیر بختک مرگ و جنگ طنز نوشته‌اند تا دنیا را برای هموطنانشان جای بهتر و قابل تحمل‌تری کنند.نظرات (1)

پایگاه خبری انتخاب, [11.04.17 12:50]
وزیر کشور: رجل سیاسی شامل زنان نمی‌شود

🔹رحمانی فضلی: "تاکنون تفسیری که از قانون شده رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود."
@Entekhab_ir

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: