June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 





بررسی ساختاری و روایی ترانه «جان مریم»
February 24, 2021


قرائت مارکسیستی: در ایدئولوژیِ بورژوایی، در تقابل دیالکتیکی میان تز (راوی) و آنتی‌تز (مریم) روند جدا کردن دردناک طبقه زحمتکش از موقعیت تاریخی- جغرافیایی (صبح- رختخواب) و او را در فراسوی مکان قرار دادن (شونه به شونه) در منفعت‌طلبی ارگانیک گرا (مرد-زن) رقم می‌خورد تا سلطه تاریخی چپاولگران برعلیه طبقه کارگر در گندمزارها محکم شود.

قرائت فیزیولوژیستی: راوی به دپرشن حاد مبتلاست. او به اعتبار استفاده از عبارت نوستالژی زدۀ «اون روزا» در دوران سالمندی بسر می‌برد. به همین دلیل علیرغم بی‌خوابی (که احتمالاً به علت تلنبار شدن مقادیر درست و درمانی از غم در ناحیه دل نامبرده می‌باشد)، به دلیل فرسودگی بخش‌های مختلف سیستم عصبی، قادر به انجام واکنش‌های مناسب عاطفی نیست. ازاین‌رو زمینه‌های دپرشن در او فراهم است. می‌پذیریم که یکی از نشانه‌های دپرشن خمودی است، ولی نشانه دیگر بیش فعالی است که بی‌شک او به این عارضه مبتلاست چراکه صبح علی‌الطلوع مریم نگون‌بخت را از خواب بیدار می‌کند و وادارش می‌کند که صدایش کند و سپس از او تقاضا می‌کند که شانه‌به‌شانه‌اش از خانه روانه شود. او در این میان از: «به یاد اون روزا» استفاده می‌کند که از تمایل برای به‌کارگیری سرعت در راه رفتن حکایت دارد؛ امری که اقتضای شادابی دوران جوانی است و بی‌شک بر پیچیدگی مشکلات کمر و ستون فقرات راوی و مریم می‌افزاید. راوی (که شب‌های متوالی تا صبح بیدار مانده) آرزو می‌کند که خوابش ببرد، ولو آنکه مجبور شود، حتی در خواب هم مریم را ببیند. این آرزوی واکس‌زده شده در ناخودآگاه (خوابیدن حتی به قیمت دیدن ریخت مریم در 24 ساعت شبانه‌روز) بی‌شک بر تشدید دپرشن او مؤثر است. از سوی دیگر گرایش‌های پرخاشگرانه شدید و احساس خصومت نسبت به‌طرف مقابل که در اصرار برای بیدار کردن و سرِ زمین بردن طرف مقابل مشاهده می‌شود احتمال وجود اختلالات سادیستی را در راوی تقویت می‌کند. از سوی دیگر احتمال وجود هیستری افسردگی- شیدایی همراه با بی‌ارادگی (ناتوانی از بلند شدن از رختخواب در ساعات اولیه صبح) نیز در شخصیت دیگر اثر (مریم) محتمل است. «نازنین» خطاب کردن مریم توسط راوی، بی‌شک خطابی است برای کاستن از تنش‌های درونی مریم و بلند کردنش از رختخواب در فراسوی خودآگاهی راوی ‌خواب‌زده که این‌چنین بی‌خود و بی‌جهت قربان صدقه‌اش می‌رود ...

قرائت نهیلیستی: در فضای کافکاییِ ترانه، غم‌هایی هست که مثل حبه انگور، خوشه خوشه در دل جوانه ‌می‌زند، دانه‌دانه جهاز هاضمه را می‌خورد و می‌تراشد و ناکار می‌کند و خواب شبانه را از چشم راوی می‌رباید. این غم‌ها را به مریم هم نمی‌شود گفت چون خواب است و با صدای هیچ فلوت و مزقون هیچ ترانه‌ای بیدار نمی‌شود...

قرائت فرمالیستی: لحن بیان و واژگان کوتاه و هنجارشکنی در کلمات (وای- آی ...) ساختار معنایی اثر را گسترش می‌دهد و چه‌بسا در ارائه مجوز چاپ و پخش اشکال ایجاد می‌کند... اما روایت، ساختاری چرخه‌ای دارد که در آن شخصیت‌ها سیزیف وار تقلای بالا بردن سنگ زندگی را، شبانه‌روز مثل اسب عصاری تکرار می‌‌کنند؛ چرخه‌ای در بازشناسی فرم ساختار روایتی زندگی زنان تنبل و مردان بیش‌فعال...

قرائت هرمنوتیستی: نزدیک‌ترین تأویل در دلالت‌های معنایی عبارت است از یک سفر، سفری اودیسه‌وار برای چیدن گندم، در گذار شونه به شونه از خونه ضمن دستیابی به درکی عمیق از یاد اون روزا و تأکید بر نظریۀ پساساختگرایی لاکانی و دریدائی در نفی اقتدار و حقیقتِ خوابِ صبحگاهی.

قرائت قانون‌گرایانه مسئولانه: خوابیدن حق مریم‌هاست ولی این رفتارها درست نیست و مریم‌ها باید در بستر قانونی بخوابند، نه توی رختخواب که در اذهان جوانان خدای‌ناکرده به شکل شنیعی تصور شود.

قرائت تدبیر و امیدگرایانه: اونقدر تجهیزات و دوربین مداربسته هست که به‌راحتی می‌شه مریم‌های خاطی را که سر کار نمی‌روند و با خوابیدنشان در افکار عمومی اختلال ایجاد می‌کنند شناسایی کرد و مردم عزیز و خوبمان از جهت درو گندم خیالشان راحت باشد...

قرائت استالینیستی: مریم‌ها (که به رسالت تاریخی جامعه و مصالح خورشید و گندم و هوا بی‌توجه‌اند) باید به سزای اعمال پلید خواب‌آلودگی خود برسند. هرگونه رویکرد غرب‌گرایانه همدلی و مسالمت و قربان صدقه محکوم است.

قرائت رفرمیستی (اصلاح‌طلبانه): در رابطه با تبیین راهکار تقابل با شعر و شاعر و مریم و گندم، حالا باید ببینیم چی می‌شود، خدا بزرگ است.

قرائت اکولوژیستی: جنگل‌ها به قیمت بیدار شدن مریم‌ها نابود می‌شوند تا برای گاوها و آدم‌ها علوفه و گندم بکارند... کاش انسان همیشه خواب بود.

قرائت کاپیتالیستی: بر اساس تئوری ارزش‌افزوده، مریم نمادی از تقابل سود- سرمایه است که به علت تنبلی، دیر به صحرا می‌رسد و منطق سرمایه را به هم می‌زند و زنان سحرخیز همسایه منطق بازار را در دست می‌گیرند

قرائت فمینیستی: اثر، حامل نگاه ابزاری مسلط مردسالاراست به زن به‌مثابه ابژه‌ای برای امر طاقت‌فرسای درو گندم در ساعات اولیه صبح. این‌که راوی از مریم می‌خواهد به‌محض دراومدن خورشید چشمانش را باز کند و او را صدا بزند، کلیشه‌هایی از مردان سحرخیز و زنان خواب‌آلود می‌سازد تا با حرکت به سمت گندمزار گفتمانی از اعمال محدودیت بر زنان را اعمال کند. به یاد بیاوریم راوی به مریم می‌گوید که مال اوست و با لحن دستوری سخن مذکر به او فرمان می‌دهد از پیشش نرود تا نمونه‌ای سرکوبگرانه از جنسیت گرایی را به نمایش بگذارد و تعبیری ژولیاکریستوایی از منطق نرینه‌سالاری را در ارتباط با تعیین ساعات خواب و خوردن ناشتایی زنان ارائه ‌دهد.

قرائت آنتی فمینیستی: شعر به‌صورت زیرکانه‌ای درصدد القای نگاه منحط لیبرالیستی نسبت به بانوان محترمه می‌باشد. شاعر با بکار بردن عبارات زشتی از قبیل: «شونه به شونه» می‌خواهد به جوانان معصوم و بی‌گناه این‌طور القا کند که بانوان محترمه و مکرمه و عزیزمان حق‌دارند درملأعام و اماکن عمومی، شانه‌به‌شانه مردان راه بروند و زمینه‌ساز ترویج فرهنگ منحط به‌اصطلاح آزادی زنان شوند.

قرائت طب سنتیستی: راهکار بیوتروریسم با استفاده از گندم و آردهای شیمیایی در دستور کار دشمن است. بنا بر اطلاعات موثق فیزیولوژیک ایدز و دیسک کمر را آن‌ها ساختن. شما هر چیزی رو مصرف نکن. فقط روغن بنفشه و عنبرنسارا... وگرنه بیوتروریسم می‌شی حتی وقت درو هم می‌خوابی بعدش می‌گی چرا این‌جوری شدم؟ مگر نیاکان غارنشین ما که زندگی و غذای سالم داشتند و مورد ترور بیولوژیک قرار نمی‌گرفتند صبح‌ها وقت درو می‌خوابیدند؟...

(انتشار یافته در ماهنامۀ عصر جمعه، سال دوم، شمارۀ نوزدهم)



نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: