بهارانه ها
March 17, 2005 | پنجشنبه، 27 اسفندماه 1383

سال كبيسه
تخفيف چرخ هستي به انسان ، در گستره يك روز
...و ما ، برندگان اين فرصت استثنايي هر 4 سال يك بار
اي زمين و زمان! از لطفت ممنون!

********

بهار مي آيد
و صداي پايش در مايع شيشه شويي، ومايع سفيد كننده و جرم گير توالت مي پيچد
-عطسه-
آهاي بهار!صبر كن،خانه تكاني ام هنوز ناتمام...

********

در آجيل فروشي
پسته ها خندان
بچه ها گريان
-حديث هميشگي و تكراري بهار
زيبنده آگهيهاي تبليغاتي جشن نيكوكاري
-هر سال يك بار-

********

بهار را صدا مي زنم
وانتي كه توي كوچه، آهن...مس...آلومينيوم مي خرد ، با بلندگو جوابم را مي دهد...

*********

بهار مي آيد...ولي من چشمم دنبال زيباييهاي پاييز است
و دلم دنبال لطافت و تازگي بهار
من انساني پاره...پاره ام
و هيچ فصلي نمي تواند مرا به هم وصل كند!...

*********

يك گلدان- چند پره سير- يك مشت سنجد- يك مشت سماق- چند تخم مرغ رنگي- يك مشت سكه- يك گلاب پاش- ...و اما آينه...- يك آينه با مقادير معتنابهي گرد و خاك - يك كهنه گرد گيري - ديلينگ ديلينگ موزيك متن در مايه شور - ....بشكن بزنيد و بخنديد آقا ، دوربين مخفيه...-كات...
عيدتان مبارك....به مباركي طنز....!....