بحث شیرین ریاست جمهوری!
May 26, 2005 | پنجشنبه، 5 خردادماه 1384

-من پنج بچه دارم که برای تایید رجل بودنم کفایت می کند!
(اعلمی ،نماینده مجلس در نطق اعتراضیه به رد صلاحیتش)

رونوشت به:

-دبیرخانه شورای محترم نگهبان جهت ارزیابی و رسیدگی مستند و دقیق

_ریاست دفتر مقام رهبری برای بررسی مجدد و ارائه حکم مقتضی

تبصره 1 ،به سبک سرمقاله نویس رسالت:
آقای اعلمی در صورت تجدید نظر در مورد ایشان،باید تعریف جدیدی از مواضع خود ارائه کند و اصل حکم حکومتی را بپذیرد.

تبصره 2، به سبک جناح تند روی جبهه اصلاحات:
آقای اعلمی حتی در صورت زیر سوال رفتن رجلیتش نیز نباید زیر بار تایید مجدد صلاحیت برود و باید مواضع اصولی و روشن خود را همچنان حفظ کند و حاضر به مصالحه نشود...

تبصره 3 ،به سبک جناح کندروی جبهه اصلاحات:
مساله،در حد توصیه به رجل بودن آقای اعلمی است و ربطی به حکم حکومتی ندارد و ایشان در صورت تایید شدن نامزدیشان،باید در انتخابات شرکت کنند.

- رونوشت به نهادهای ذیربط و بی ربط در رابطه با تنگ و گشاد کردن دایره تعریف رجال در قانون اساسی جهت تامین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

تبصره 1:مورد فوق، به مفهوم قلمداد کردن خواهران محترمه و مکرمه ،جزو "رجل سیاسی"نبوده، این عزیزان همیشه در صحنه،کما فی السابق شایسته است بروند کشکشان را بسابند.

جمله قصار:ای ریاست جمهوری!در راه تو ، بحث به کجاها که نکشید!....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوستی برای تحقیق دانشگاهی"بررسی دلایل گسترش وبلاگ در ایران پرسشنامه ای تهیه کرده است که بدین وسیله به آن لینک داده می شود...