info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com

Powered & Hosted by Gardoon
چگونه سریال طنز بسازیم؟
July 30, 2007 | دوشنبه، 8 مردادماه 1386

بینندگان زیادی با ما تماس گرفته اند و اعتراض کرده اند که چرا در مورد این مطلب چیزی نمی نویسی؟!ما هم هی فکر کردیم چی بنویسیم،دیدیم هیچی ننویسیم سنگین تر است .مسخره است بیاییم یک سری توضیح واضحات را راجع به خودمان و طنز و دنیا و مافیها اینجا ردیف کنیم.بنابراین توجه شما را به یکی از همان مطالب براندازی مندرج در روزنامه معلوم الحال اعتماد ملی جلب می کنیم(عزیزی تعریفش را کرد و ما هم شیر شدیم بگذاریمش اینجا):
اچگونه سریال طنز بسازیم؟
...............................
بر ابنای بشر پوشیده نیست که همانا ساخت سریال طنز در سیما از نان شب هم واجب تر می باشد و به هر ضرب و زوری که شده باید آن را ساخت و به عالم بشریت خدمت نمود.شما خواننده عزیز هم می توانید با بکارگیری دستورات زیر سریال طنز بسازید و ملتی را قرین منت خود سازید.اسمش را هم بگذارید:سه یا پنج یا هر چند تا خونه.
* چند بازیگر ثابت سریالهای طنز را انتخاب کنید و از آنها بخواهید حرکاتی را که در سریالهای قبلی انجام داده اند واحیانا مورد توجه بینندگان فهیم و عزیز قرار گرفته،تکرار کنند.مثلا سرشان را به یمین و یسار بچرخانند،تودماغی حرف بزنند،کوچه بازاری بخوانند،پشت چشم نازک کنند و غیره...هراکلیت حکیم می گوید:"در یک رودخانه دو بار نمی شود شنا کرد،مگر در سریالهای طنز ایرانی ."
* شما برای لوکیشن،فقط به یک چهار دیواری احتیاج دارید که چند نفر بتوانند توی آن بنشینند و به مدت سه ربع توی سر همدیگر بزنند. الیاکازان بازی ساز معروف سینما می گوید:"لوطی باهاس شم اقتصادی داشته باشه.لوکیشن-موکیشن رو وللش."حیف نیست بنزین-این سرمایه ملی- را با رفت و آمد میان لوکیشنهای متعدد هدر بدهید؟
* خودتان را برای نوشتن یا سفارش فیلمنامه به دردسر نیاندازید.برای سریال طنز،لزومی به در دست داشتن فیلمنامه درست و درمان نیست.امروزه در دنیا سه ربع ساعت برنامه سریال طنز را با بدیهه پردازی بازیگران پر می کنند و از آنها می خواهند تا می توانند ،به سلیقه خودتعارف تکه پاره کنند و عملیات آکروباتیک انجام دهند.
* کنفوسیوس حکیم می گوید:"یک سریال طنز حتما نباید خنده دار باشد و مخاطب را به چرت زدن هم وادارد کافی است."بنابراین در برابر انتقاد احتمالی منتقدان که:"این کجایش طنز بود"،خم به ابرو نیاورید و کار خودتان را بکنید.یادتان باشد که آنها سواد طنز ندارند.
* از آنجا که تضاد،مولفه کلیدی اثر طنز است،در سریالهای طنز،حتما باید چند نفر حضور داشته باشند که مدام توی سر همدیگر بزنند و از این طریق ،تضاد موقعیت و گفتار و رفتار ایجاد کنند.ذهن خودتان را برای ایجاد موقعیتهای پیچیده تر مشغول نکنید.دنیا ارزش این همه فکر کردن را ندارد.تا می توانید،زن و شوهرها را به جان همدیگر بیاندازید.انتخاب پرسوناژزنی که بتواند سه ربع تمام داد بزند و حنجره پاره کند،ضروری است.فکر اعصاب مخاطب را هم نکنید.سریال طنز دیدن،این مرارتها را هم دارد!
* تا سریال تمام نشده،کلید سریال بعدی را بزنید.حیف است مردم در تلویزیون بدون تماشای سریال طنز سر به بالین بگذارند.بخصوص این که این روزها،برخی سریالهای طنز،نقش مهمی را در خوابانیدن جماعت در ساعات پایانی شب ایفا می کنند!