May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

ما و طرح ازدواج موقت
June 5, 2007

دوستان!حتما خبر دارید که وزیر کشور گفته است:"باید ازدواج موقت با جسارت در کشور ترویج شود."این گفته،عکس العملهایی در سطح جامعه داشته است و من پیشنهاد می کنم که اهالی وبلاگستان،،دور هم(شده در فضای مجازی)بنشینند و به نظر مشترکی در زمینه شیوه های عملی کردن این راهکار برسند و آن را در قالب کمپین چهار میلیارد امضا یا طرح یا بیانیه یا هر چیز دیگر ارائه دهند .من به نوبه خودم ابعاد مساله را خوب شکافتم و به پیشنهادات مشخصی رسیدم که در زیر می بینید.ابهاماتی هم برایم بود که آن ها را هم مطرح می کنم.از دوستان عزیز خواهشمندم اگر نظری دارند حتما بنویسند یا ایمیل بزنند تا آن را در پیشنهادات بگنجانیم.البته نظر حتما باید سازنده باشد:
1-فکر کنم برای صیغه ، محدودیت سنی لازم باشد. وزیر کشوردر اقامه دلیل برای لزوم ترویج متعه فرموده اند:"اسلام نسبت به نیاز جوان 15 ساله بی تفاوت نیست".بنابراین فکر می کنم ایشان محدوده سنی 14-15 سال(یعنی حول و حوش دوم و سوم راهنمایی) را برای پسران و به همین قیاس،9 سال را برای دختران در رابطه با آغاز این عمل خداپسندانه مناسب می دانندکه بی شک درست است.پیشنهاد می کنم برای زیر این سنین،گواهی پزشک متخصص لازم باشد.
2- امام جمعه قم گفته اند:"کشور نیازمند مرکزی جهت انتخاب همسر برای دختران و پسران جوان است."
دوستان اگر جایی را فکر می کنند مناسب است،معرفی کنند.قبلا چنین مراکزی به شکل رسمی بود و درخیلی از کشورهای دیگر هم وجود داردولی متاسفانه بعد از انقلاب تخریبش کردند.با توجه به گستردگی طرح و جسارت وزیر کشور،استادیوم آزادی چطور است؟(البته روزهایی که مسابقه فوتبال برگزار نمی شود،تا برای خواهران منع قانونی نداشته باشد.)
3 – فکر کنم بهترین راه ترویج متعه،طبق:"الناس علی دین ملوکهم"این است که آقایان مسئول و ایدئولوگ، برای ازدواج موقت دخترانشان پیشقدم شده ،درترویج این امر مهم و حیاتی شریک شوند.این طوری،جامعه و خانواده ها زودتر قبول می کنند و در نتیجه مشکلات جامعه زودتر حل می شود.
4 –در راستای تکمیل پیشنهاد فوق،خواهران مسئولی که یا از طرح دفاع کرده اند و یا سکوت کرده اند(چون سکوت علی الاصول علامت رضاست.)، می توانند پا پیش بگذارند و همسرشان را به ایثار و جوانمردی و انجام ازدواج موقت تشویق کنند.بی شک در فرهنگ سازی ازدواج موقت بسیار تاثیر خواهد داشت.
5 – برخی از دوستان می گویند که پیشنهاد کنیم صیغه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا رسمیت پیدا کند و نتوان آن را انکار کرد.چون در حال حاضر صیغه نه نیاز به اجازه همسر اول دارد و نه نیاز به ثبت.بعضی ها هم می گویند الزام به ثبت رسمی آن،نوعی جرم جدید و علنی شدن صیغه و افزایش تزلزل خانواده ها را به دنبال دارد.به نظرم اگر جنبه مخفی داشته باشد،هم ریا نمی شود و هم خانواده های کمتری متزلزل می شوند.اصلا درست است به این مساله جزئی بند کنیم؟
6 – بی شک یکی از موانع مهم و خانمان سوز در رابطه با حل مشکلات اجتماعی جوانان،صفحات حوادث روزنامه هاست.چرا که اعتیاد و خیانت(ازدواج موقت)به ترتیب مهمترین عوامل وقوع جرم را در جامعه ما بر اساس تحلیل آماری محتوای این صفحات تشکیل می دهند و این امر،اثر تخریبی بر اذهان عمومی در رابطه با متعه دارد.بنابراین به نظرم تعطیل این صفحات و نقره داغ کردن دست اندرکاران آنها به جرم ایجاد تشویش در اذهان عمومی،می تواند یک راهکار استراتژیک و موثر برای ترغیب جامعه به ازدواج موقت باشد.
7 – یکی از موانع بزرگ متعه،این است که فرهنگ جامعه،این عمل انسانی را تقبیح می کند.بی شک
ارتقای سطح فرهنگی زنان برای پذیرش این مساله،خیلی مهم است.چون بیشتر دیده شده که حساسیت و اعتراض،از سوی خانمها ابراز می شود و آقایان واقع بینانه تر برخورد می کنند،مگر این که در مورد شریک آینده زندگیشان در ازدواج دائم باشد.براستی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه و زنان (که به محض اطلاع ازازدواج موقت همسرشان انواع بی ظرفیتی ها را مرتکب می شوند) چکار باید کرد و نظر شما چیست؟من دیده ام که برخی از فیلمها و سریالها،قدمهای خوبی برای نهادینه کردن این سنت نیکو برداشته اند ولی بی شک کافی نیست.کلیپ یا حتی آگهی تبلیغاتی چطور است؟با شعارهای آشنایی مثل:"بیایید شادی هایمان را تقسیم کنیم"،و یا:"منو رها کن از این درد تنهایی"،با لوکیشن مناسب،مثلا تصویر نمادین وزیر کشور؟
8 – رییس جمهور محبوب،چندی پیش برآورد کردند که مملکت خوشبختانه برای 200 میلیون جا دارد.(همین کویر لوت و نمک و باتلاق گاوخونی را در نظر بگیرید که همین جور بلااستفاده افتاده است.)فکر کنم بعد از ترویج متعه،زاد و ولد افزایش یابد و مشکل کمبود جمعیت حل شود.بنابراین آیا می شود پروژه های خانه سازی انبوه را در کویر لوت و نمک آغاز کرد؟دوستان کسی را می شناسند که به وزیر کشور یا رییس جمهور معرفی کنند؟
9 – به نظرم مهمترین راه حل مشکل بیکاری،گرانی،تورم و مسکن، بی شک ازدواج موقت است .چرا که مرد ملزم به دادن نفقه نیست و بنابراین از حجم سرمایه ها و پولهای سرگردان کاسته می شود ، جوانان هم نیاز پیدا نمی کنند برای تامین مایحتاج زندگی و تامین نفقه،کار کنند و تقاضا نیز پایین می آید و تورم بدین وسیله مهار می شودو نیاز به مسکن هم وجود نخواهد داشت و تروریستها ی اقتصادی و دستهای پنهان افزایش قیمت مسکن هم به خاک سیاه خواهند نشست. در ضمن مرد می تواند هر وقت خواست،"بذل مدت"کند و زن را به امان خدا رها کند که این امر بی شک بر پایین آمدن آمار طلاق و کاهش مشکلات اجتماعی موثر خواهد بود.
نظرات و پیشنهادات دیگری هم دارم ولی مطلب طولانی شده و اجرایی کردن کلیه بندهای آن بی شک نیازمند زمان است. بنابراین بقیه پیشنهادات را به فرصت دیگری موکول می کنم ودر انتها فکر می کنم آغاز اجرائی شدن این طرح برای روز زن(14 تیر)مناسب باشد.چون این روز،روز تجلیل از مقام شامخ و والای زن است که این تجلیل، می تواند با ترویج متعه،ابعاد وسیع تری به خود بگیرد و موقعیت زن را در ام القرای کهکشان راه شیری،تا آسمان هفتم ارتقائ دهد. تا نظر دوستان چه باشد...نظرات (20)

سلام
چون مطلبتون طنز بود ما هم فقط مي خنديم. البته خيلي جاهاشو قبول دارم. اما فكر نميكنم ازدواج موقت يعني خيانت.
بالاخره اگه مسلمونيم اينم حكم خداست و حتما حكمتي هم داشته. منتها با اين موافقم كه بايد شرايطي داشته باشه كه همينطور هرج و مرج نشه.
درگوشي بگم يكي از شرايطش ميتونه اين باشه كه مرداي متاهل حق ندارن اونو انجام بدن. اينا رو كه ديگه قانونگذار تصويب ميكنه. جزئياتش رو شرع نگفته. اصلش بايد اجرا بشه منتها با بررسي كامل شرايط.
به نظر من هدف از ازدواج موقت اينه كه فساد كم بشه تو جامعه. اگه اين كار باعث افزايش فساد يا بي بند و باري و يا سست شدن خانواده ها بشه قطعا من هم مخالفم.
موفق باشيد

اوه! این آقای جواد با این ادای روشنفکری‌اش کشت منو!! عزیزم! راحت باش! همه مردها که با کمال میل موافقتشونو اعلام کردن و برای وزیر کشور هورررا کشیدن؛ شما هم روش!

وبلاگ من هم ببین. در مورد این موضوع مطلبی گذاشتم.

هر گندي هم تو كشور بالا بياد اينا مي زارن به حساب درست اجرا نشدن قوانين اسلام! مشكل مشخصه!

باید به فکر یه راهکار باشم! به زودی یه مطلب در این مورد می نویسم. کمپین هم تشکیل میدیم مانعی نداره!

لطفا منکر ضروریات دین و نیاز ما مردان چندهمسر نشوید. بذارید آن چه مطلوب است رخ دهد لطفا.

مردم یه دفعه چه مسلمون میشنو حکم میشه حکم خدا!
برعکس این آقای جواد ما با شنیدن سخنان وزیر کاملا نا محترم و خوندن نوشته های مربوطه برای خودمون و مملکت گریه کردیم

آره فکر کنم روز زن بهترین روزه برا شروعش .

زن دوم ،سوم و... همچون انرژی هسته ای حق مسلم ما مرد هاست حالا چه شما چه آبجی شادی وچه آبجی های دیگر مخالف باشند یا نه توفیری ندارد.
اما مشکل اصلی عین انرژی هسته ای است وآن هم وقتی است که برملا شد روزگار آدم توسط مادر بچه ها آن چنان خاکستری می شود که آدمی (مرد ها) از ازدواج دائم وموقت وسرکوچه ای نه تنها پشیمان بلکه ...

سلام.گویا همه حقوق هم برای مردان و خالی کردن زیر پای امنیت بانوان طراحی می شود!!!!! شاد باشین خانم گل

اين مطلب توقعمان را برآورده نكرد.

parnian:

این روز ها فکر کنم دیگر نیازی به طنز نیست، همه چیز طنز طبیعی شده!نظر من این است که روز 14 تیر برای وزیر کشور آستین بالا بزنیم! فکر کنم از شخص مورد نظر جواب رد گرفته باشند!

سلام
مگر بد است اين همه مشكل يهو حل شود اين قدر دندان گرد نباشيد و اجازه دهيد تمام اين مشكلات با عملي شدن اين طرح حل شود ( فقط اميدوارم اين نظر را خانمم نخواند چون امشب جايم در كوچه است)

سلام خانم صدر عزیز
از متنتان مثل همیشه لذت بردم
مخصوصا تکه هایی مثل ورزشگاه آزادی (برگزار نشدن فوتبال)، کویر لوت و گاوخونی ، ریا نشدن! و...
اما در بعضی جاها هم احساس کردم گزندگی و نقد از طنز پیشی گرفته بود و من آن تعادل را نمی دیدم
در هر صورت اینجا از آن جاهایی است که همیشه استفاده می کنم...
شرمنده اگر زیاده گفتم

از ابراز لطف سركار بسيار ممنونم.ما گاهي با اجازه بزرگترها مرتكب طنز مي شويم كه دوسيه اش در آرشيو وبلاگ موجود است.
اما در مورد مسئله ازدواج موقت به نظر مي رسد كه هم موافقان و هم موافقانقضيه ، خلط مبحث مي كنند و ماجرا را به طور واقعي مطرح نمي فرمايند و همين فضاي سوء تفاهم انگيزناك كار را دشوار كرده است. به اشاره عرض كنيم كه آنچه در ديار فرنگ به عنوان دوست دختر و دوست پسر تعريف و از سوي جامعه پذيرفته شده از لحاظ ماهوي شباهت فراوان دارد به نوعي عقد موقت. البته ، هم ماجراي عقد موفت و هم دوست دختر و پسربازي در مملكت ما ،مثل بسياري مسائل ديگر، بد فهميده شده و طبعا به شكل بي ربطي اجرا مي شود!

خسرو:

رابطه پیش از ازدواج همیشه در سطح عرف بوده ولی صیغه هیچ وقت در عرف ما جای مهمی نگرفته. قانونی کردن عرف اگر باشد باید از دیدگاه مردم شروع شود و قانون نمی تواند با مقدسات مساوی باشد. دست کم به دلیل این که قانون محل تغییر و اصلاح است.
نقطه آغاز بحث باید مسئله یابی با تحقیقات اجتماعی باشد چون این فقره در حال حاضر فاقد است فضای بحث فضای مبهم اعمال قدرت از طریق قانون شده است، قانونی که برای توجیه از ایدئولوژی استفاده می کند نه دقیقا از دین.

سلام بر خانم صدر . البته ما زن و بچه داریم و در امور 30یا30دخالت نمی کنیم !

دورد. باعرض ادب خدمت بي بي گل . يك : چون من كمي خجالتي هستم ، به تمام خانم بگوييد روي بنده حساب نكنند. دويم: با بند سه كاملاً‌ موافقم ،‌چون آقا رضا يا همون رضا شاه بي تربيت كه كار بسيار شاق و دشوار كشف حجاب را انجام داد، از خانواده خودش آغاز كرد.التبه بازم به مسولان هم بفرماييد كه روي بنده حساب نكنند. سيم : حالا يه مردي هم پيدا شده است و به جاي توجه به خانم ها دارد به آقايان توجه مي كند، ببينيد مي توانيد پشيمانش كنيد.
انشاء كه خير است

كم‌كمك به وضعمان داريم عادت مي‌كنيم


سرخوش از بوي خوشي هستيم و خدمت مي‌كنيم


بر سر سفره گهي نفت و گهي بنزين پلو


هر چه باشد نوش جان! ما شكر نعمت مي كنيم


مشكلات هم يك به يك الحمدلله حل شده


مانده يك عقدی كه آن را هم موقت مي كنيم!

salam bibi gol
migam in vazire keshvar dokhtary daran?age daran khodemon dasty barashon bala bezanim
va jedy :yany mamlekate hichy kam nadare?
khobe khodavan be in mardane ma energy kafy bedehad ke betavanand chand hamsary shavan make nakhil nistim ?

طاهر:

سلام بی بی گل عزیزم من اولین باره که با تاج سر خودم آشنا میشم خدا حفظتون کنه . من بعد از این که مطالبی در مورد ازدواج موقت که این روزا نقل محفل رسانه ها شده دیدم کنجکاو شدم ببینم واقعا چه خبره ! این بود که تصیمیم گرفتم به جناب گوگل متوسل بشم و اندر احوالات ازدواجیونه موقتون مداقه کنم . چشاتون رزه بد نبینن الهی که چشمای من اونقدر دیدن تا اشکشون در اومد. از خانومی که مثلا میگه ماهی 300000 تومن بدید کاملا در اختیارتونم اکه 100000 بدین محدود! در اختیارتونم. یا اون دختری که میگه برای تامین مخارج تحصیلش حاظره یک ساعته صیغه بشه . یا یه جای دیگه نوشته بیایید قبل از سکس چت صیغه بخونید تا سکستون حلال باشه آدم نمیدونه بخنده یا بگریه. منم هر چی فکر کردم ارتباط اینجور کثافت کاری ها رو با اهداف مثلا جناب وزیر پیدا کنم نتونستم. اینقدر بهم فشار اومد که بخدا قسم زار زار گریه میکردم. تا نوشته شما عزیزه دلم رو دیدم. اولش که می خوندم با صدای بلند قهقه زدم ولی بازم اشکمو این بار شما در آوردین. بخدا اینا دلشون به حاله این مردم و جوونا نمیسوزه و گر نه تو وسط خیابون جولوی یه پسر 30 ساله و یه دختر 26 ساله رو که دارن قدم میزنن در مورده آیندشون صحبت میکنن نمیگرفتن آبروشونو ببرن اونوقت میان این کثافت کاری ها رو را میندازن میزارن یه دختره 15 ساله بیاد خودشو در معرض فروش بذاره . بگه اینقدر بدین اینطوریه اونقدر بدین یه طور دیگه . آدم میگه برم تابیعت افغانی بگیرم اسم ایرانی روم نباشه. ببخشید سرطونو درد آوردم داشتم خفه میشدم باید داد میزدم. خلاصه این که آه ه ه و فقط آه. کمپین رو هم هستم

امير عليپور:

با سلام
جه اشكالي دارد يك خانم بيوه كه خودش مايل به اين كار باشد مدتي مشخص يك رابطه عاطفي در حدي كه خودش دوست دارد را تجربه كند؟
ميدونم باعث زحمتتون ميشم ولي خوشحهت ميشم جواب سوال منو بهم ايميل بزنيد.
امير عليپور-دانشجوي سال آخر پزشكي
ايميل:alipoor.amir02@gmail.com