June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

طنز پزشکی
November 29, 2007

خوب،آدم در زندگیش کارهای بی ربط زیاد می کند،بخصوص اگر از موهبت زندگی در مملکت گل و بلبل برخوردار باشد...یکی از همین کارهای بی ربط که بنده چند ماه است افتخار انجام آن را دارم،همانا طنزنویسی برای هفته نامه سپید است. سپید،نشریه ای تخصصی است که برای پزشکان چاپ و ارسال می شود. در صفحه آخرش ستونی باز کرده ام با عنوان:"طنزدرمانی"که در آن محض شوخی! پا توی کفش شبکه عریض و طویل بهداشت و درمان می کنم.برای این که کار تخصصی انجام بگیرد،دو تن از دوستان طنزنویس را که یکی پزشک و دیگری دانشجوی دندانپزشکی است(شهرام جوادی نژاد و علی مرسلی)برای همکاری با این ستون معرفی کردم.دوستان طنزنویسی که رشته یا زمینه کارشان با پزشکی مربوط است و مایل به همکاری هستند،ایمیلاً همراه با ارسال یک نمونه کار من را در جریان بگذارند تا اقدامات بعدی انجام گیرد...خدا از پزشکی کَمتان نکند!این هم آخرین کاری که در این ستون مرتکب شده ام،محض نمونه:

در آداب ویزیت
حکایت اول:
طبیبی را شنیدم که حراف بود و خوش سخن،چندان که هر مریضی از در می آمد و به مطب می شد،با مایه بلاغت و قوه فصاحت از دنیا و مافیها و شیر مرغ و جان آدمیزاد و عالم سیاست و مردان کرسی ریاست چنان سخن می راندی و مریض بخت برگشته را چنان می چلاندی که او با حال پریشان زمام اختیار از کف داده،مریضی خود از یاد برده،از بهر سردرد نسخه همی طلب کردی.طبیب را همی بپرسیدند:"از بهر خدای این چه حالتست؟"گفت:"مگر نشنیده ای اصول اخلاق پزشکی را که باید با مریض مصاحبت و مجالست و مصافحت(ضمن رعایت اصول )داشته باشی؟"صاحبدلی او را بگفت:"سخن با بیمار چندان گوی که بیماریش امید رود که به سر آید،نه این که از حرفهای مطول تو، جانش بیم رود که به در آید!"
بیت پسامدرن:
من پزشک خوش صحبت حرافی را می شناسم
که در مطبی مأوا دارد
و حرف می زند با مریضهایش صبح تا ظهر(و بر عکس)
مریضی که با یک سرگیجه به مطب می آید
و با یک سردرد از مطب می رود!(نمای نزدیک از تلوتلوخوردن بیمار!)
حکایت دویم:
دیگر طبیبی را حکایت کنند که سربه زیر بود و کم حرف،چندان که هر مریضی تجربتی پیش وی می برد ومعالجتی از او می خواست،حرف نمی زد مگر به اصرار وگرو گذاشتن ریش توسط بیمار.مریض ننشسته و سخن ناگفته،طبیب، نسخه اش را پیچیده بود و عذرش خواسته بود که:
-رنگ رخساره خبر می دهد از بیماری،و نیازی به توضیحات شما نیست،و مریض بعدی...
طبیب را همی پرسیدند:"از بهر آبا و اجدادت،این چه حالتست؟"گفت:"مگر نشنیده ای که حکما گفته اند:"المریض شیئ والطبیب حدیدو الاشک کشک والسرشک زرشک حین المداوا؟" او را گفتند:"بابا،ایول،تو دیگه کی هستی؟!"خاموش بنگریست و بانگ بر زد:
-مریض بعدی!نظرات (12)

سوسن:

خانم صدر يه سوزن به خودتان بزنيد و يك خنجر به من ديدي ابرو چقدرمهم است چراكامنت مرا پاك كرديد ؟ ان كامنت قبل به اسم جواد(علي ) كامنت برادرمن بود خانم خانواده ي من همه درجربانند ابروي مرا مي بريد درروزنامه ي ها چاپ ميكنيد شما اسنانيد

Anonymous:

چه وبلاگ بانمك و بامزه اي .طراحي جالبي داره. حالا تا نوشته ها چي باشه...بخونم سر در بيارم !

بازم میخونم....

امروزه که ما بیشتر از نوع طبیب دویم دیده ایم!ای کاش یه طبیب بشنو هم بود!آدم این همه راه می کوبه میره تو صف وایمیسه شماره میگیره وقت گرانبهاش رو از برای سلامتی هدر میده بعد 2 دقیه در حد چیزیت نیست عصبی حل میشه! برو 6 ماه دیگه بیا!

امروزه که ما بیشتر از نوع طبیب دویم دیده ایم!ای کاش یه طبیب بشنو هم بود!آدم این همه راه می کوبه میره تو صف وایمیسه شماره میگیره وقت گرانبهاش رو از برای سلامتی هدر میده بعد 2 دقیه در حد چیزیت نیست عصبی حل میشه! برو 6 ماه دیگه بیا!

امروزه که ما بیشتر از نوع طبیب دویم دیده ایم!ای کاش یه طبیب بشنو هم بود!آدم این همه راه می کوبه میره تو صف وایمیسه شماره میگیره وقت گرانبهاش رو از برای سلامتی هدر میده بعد 2 دقیه در حد چیزیت نیست عصبی حل میشه! برو 6 ماه دیگه بیا!

امروزه که ما بیشتر از نوع طبیب دویم دیده ایم!ای کاش یه طبیب بشنو هم بود!آدم این همه راه می کوبه میره تو صف وایمیسه شماره میگیره وقت گرانبهاش رو از برای سلامتی هدر میده بعد 2 دقیه در حد چیزیت نیست عصبی حل میشه! برو 6 ماه دیگه بیا!

Amir:

تست

موفق باشيد

مهدي

با سلام وعرض ادب خدمت شما هم وطن عزيز.براستي چرا بعضي از رسانه ها هدف اصلي خود رافراموش كرده به جاي اطلاع رساني صحيح وايجاد وحدت وارامش در كشور به دنبال ايجاد تفرقه و نفرتي كاذب بين ايرانيان هستند؟
چرا مسئولين اين نوع رسانه ها فكر مي كنند حقيقت فقط نزد ايشان است و ايشان تنها كاشفان حقيقتند و در سراسر ايران بهتر از ايشان هيچ فرد دگر انديشي قادر به درك حقيقت نيست و بنابر اين حق بيان ودفاع از خود را ندارد؟
آيا يك بهائي با مطالعه تهمت هاي روزنامه حق ندارد در ان رسانه حرفي بزند ودفاعي را بنويسد ؟
چرا اين نوع رسانه ها قسمتي از صفحه خويش را به گفتمان اختصاص نمي دهند تا ديگر انديشمندان نيزدر ان صفحه به دفاع از نظرات واتهامات بپردازد كه اولا اين گفتمان نشاني باشد بر ازادي ودوم اينكه مردم بهتر حقيقت راتشخيص بدهند.
ايا اين عمل زشت يعني دروغ پراكني تقرقه افكني وايجاد اشوب در يك كشور اسلامي جرم نيست ؟
وچرا رسانه ها نسبت به تهمت هائي كه به جامعه بهائي مي زنند نبايد به قوه قضائيه پاسخگو باشند؟
با راه اندازي وبلاگ ناقص خود سعي دارم پاسخي هرچند مختصروساده به آن اتهامات نخ نما شده رسانه ها بدهم ودر واقع اين فاصله را كمتر كنم . لطفا بي هيج پيش داوري، مطالب وب را مطالعه بفرمائيد منتظر نظر و راهنمائي هاي شما مي مانم
http://jooyya.blogfa.com/

سخاوت:

موفق باشید عالی ی ی ی ی ی ی

سلام خانم صدر

علیرغم اینکه هرگونه وابستگی به صنف محترم اطباء را قویاض تکذیب می نمایم ولی حیفم آمد شعری را که چند سال پیش در خصوص بعضی از خصوصیات وزیتورهای محترم سروده ام برایتان نفرستم لذاآنرا دوقبضه برایتان ایمیل نمودیم .اعلام وصول موجب کمال امتنان است