June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

آقای صلاحی!نسیم سحری شما،دل پاره ما را چند می خرد؟!
October 4, 2006

آقای صلاحی!نسیم سحری شما،دل پاره ما را چند می خرد؟!...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
می بخشید آقای صلاحی...خیلی باید ببخشید...دارم می نویسم...می نویسم و خط می زنم و بر بد زمانه و طنز می گریم....نمی توانم بنویسم.آقای صلاحی،من مثل شما شاعر نیستم،و هیچوقت نبوده ام.کلمات از دستم در می روند و از ذهنم فرار می کنند.و نمی دانم در رثای عزیزی که به توانایی اش در بکارگیری استادانه کلمات و نشاندن هنرمندانه مفهوم بر آنها همیشه غبطه می خوردم،چه بنویسم که سزاوارش باشد؟
شما،می گفتید که شعر،دغدغه اصلی شماست و متواضعانه اضافه می کردید که طنز برایتان بیشتر تفنن است.با این حال،طنز و شعر،و طنز و ادبیات ناب چنان در آثار شما ممزوج و در هم آمیخته بودند و طنزشما،چنان رنگی از نگاه شاعرانه داشت و با شعر گره خورده بودکه جدایی ناپذیر می نمود.طنز شما،با تراژدی پیوند می خورد ،عمق می یافت و آیینه ای می شد از طنز-تراژدی که در آنیم،و با نگارش سهل ممتنع و بی ادعا و برکنار از تصنع و پیچیدگی به اوج می رسید ...اما نقش شما در ارتقای سطح طنز امروز و بازتعریف آن به عنوان اثر ادبی(یعنی آنچه در سالهای دهه 60 در دنیای سخن انجام دادید)همه آن چیزی نیست که برای ما،نسل بعد از خود به ودیعت گذاشتید...طنز شما،آیینه وجود خود شما بود:متواضع وبی ادعا و در عین حال عمیق ،با رافتی که کمتر می آزرد و بیشتر بذر مهر می کاشت و با سرخوشی و رندی بدور از کینه جویی و عصبیت ،آنچه باید یک طنز نویس باشد.می گفتید تا آدم از خودش فاصله نگیرد،نمی تواند طنز بنویسد(نقل به مضمون)
واما آقای صلاحی عزیز!حالا ما،چه بگوییم؟ما،نمایندگان نسلی که شاهد از دست دادن زودهنگام
عزیزانی هستیم که با دلگرمی به حضور آنها می توانستیم بر زمین و زمان خنده بزنیم و بنویسیم...
نسیم سحری شما،دل پاره ما را چند می خرد؟!.

-------------------------------------------------------------------------------------------


توضیح ضروری:مطلبی را که خواهید خواند نوشته بودم و تازه در صفحه گذاشته بودم که خبراز دست رفتن آن عزیز بر سرم آوار شد...به احترام او که طنز را دوست داشت،از صفحه برنمی دارمش...

محکومیت سلحشورانه!
^^^^^^^^^^
در پی انتشار نامه معروف در زمینه پذیرش قطعنامه،گفت و گویی با یکی از مقامات انجام داده ایم که نظر شما را به آن جلب می کنیم...
- نظر شما در زمینه انتشار این نامه از سوی آقای هاشمی چیست؟
- خوب،این نامه همانطوری که خانم رجبی و برادرانمان در کیهان و رسالت به ما خبر داده اند،جزو اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام بوده،و انتشار آن به گفته همین عزیزان،زشت و ناپسند و غیر قابل توجیه است.
- ولی این نامه که پیش از این میان مسئولان و نمایندگان قرائت شده بود؟
- بله،ولی همانطور که برادرمان آقای الهام هم اشاره کردند،این عمل میان مسئولان انجام گرفته و اعلام آن برای مردم مناسب نبود چون مردم توانمند و سترگ و بزرگ ما،اصولا نیازی به دانستن اطلاعات ندارند و خوشبختانه شعورشان نمی رسد و به گفته همان برادرعزیزمان ،دیدیم که ملت بزرگ ایران در زمان جنگ با اراده مستحکم خود چطوری جوانهایشان را دودستی تقدیم کردند و بعد از پذیرش قطعنامه هم اقناع شدند و رفتند پی کارشان و بیخودی چون و چرا نکردند.
- حالا به نظر شما،هدف از انتشار نامه چه بود؟
- همانطور که خانم رجبی فرمودند،این نامه،با هدف تحت الشعاع قرار دادن دستاوردهای سترگ دیپلماتیک سفر معجزه بزرگ هزاره سوم به نیویورک صورت گرفته است.استراتزیک های دیگری که پخش کنندگان نامه تعقیب می کنند و خانم رجبی هم اشاره کردند،این است که می خواهند ملت را از جنگ هراسان کنند و ارزش زدایی کنند و سرمایه سالاری کنند وبا تحلیل های خردگرایانه، ارزشهای والا را از بیخ زیر سوال ببرند،غافل از این که ملت بزرگ ایران ارزشهای والا را از قراری که به ما اطلاع داده اند،همچین سفت و سخت چسبیده و به فرموده مقام عظمای ریاست جمهوری،دارد به ارزشهای رشادت طلبی و شهادت طلبی می رسد و از جنگ هیچ هراسی ندارد و همه ملت بزرگ و عزیز حاضر است کشته شود تا ما بتوانیم حکومت کنیم...
- آیا به نظر شما زمان آن نرسیده است که تجربه جنگ هشت ساله،از منظر ملی و فراجناحی و بی طرفانه بررسی شود،کاری که همه دنیا در مورد اتفاقات کشورشان می کنند؟
- اولاهمه دنیا غلط می کند.ثانیا اصولا این کار،کار خوبی است و ما استقبال می کنیم که در راستای باز آفرینی روحیه ایستادگی ملت،آن طور که خدای ناکرده هیچ مویی نتواند درز آن داخل شود،ارزشهای دوران دفاع مقدس را تحلیل کنیم و جنگ اصولا چیز خوبی است و هیچ شائبه ای در آن نیست و ما استقبال می کنیم...
- آیا انتشار این نامه،کلیت جنگ را از یک تاریخی به بعد زیر سوال نمی برد؟
- نخیر.چون همانطور که برادرمان شریعتمداری در کیهان فرمودند،پذیرش صلح،استراتژِی امام نبود...و ما همینجا تاکید می کنیم که استراتژِی امام و انقلاب یک چیز دیگری بود که فقط ما شعورمان به آن می رسد و مردم ما هم خوشبختانه روحیه ایستادگی دارند و از قراری که برادرمان الهام در مصاحبه ای به ما گزارش دادند، دیدیم که بعد از پذیرش قطعنامه و تمام شدن جنگ،چطور همه به جبهه ها ی غرب و جنوب شرکت کردند و در مقابل تهاجم دشمن ایستادند .این نشان داد که ویزگی مردم ما،بعد از قطعنامه تغییری نکرد و بلکه قوی تر شد. و مردم با همان شور و شوق،رفتند جبهه.
- از این که به سوالات ما جواب دادید ممنونیم.
- ما هم همینطور..نظرات (9)

مین گوجه ای:

سلام
بی بی
من از سبک نثرشما بجون بی بی در خیلی وقتها حالیم نمیشه یعنی سنگین مینویسی و خیلی قلمبه سئلمبه است
بخدا بیسواتیم با زبون ما که همان زبان کوچه بازار است بنویس
استفاده این کلمات یعنی فراری دادن مشتری
نکنه میگی خوب برو جای دیگه مطلب گیر بیار
یا اینکه میگه همین که هست
یا اینکه من برای تو نمینویسم بیسوات

تصاوير حضور اعضای کانون نويسندگان در برابر بيمارستان توس ساعاتی پس از درگذشت عمران.
www.Faslenou.com
مراسم تشييع پيکر استاد صلاحی پنج شنبه ساعت ۹ صبح از مقابل خانه هنرمندان

محمد خواجه پور:

می گن عمران صلاحی با پرویز شاپور توی بهشت دارن سنجاق قفلی مبافن

تذکره استاد را نوشتم .

khodayash biamorzad

حالم اين‌قد از خبرش بد است كه نتوانم چيزي راجه‌به‌اش بنويسم. حتا يه شعر كه بخندونتون.
چند روزي سيياه‌پوشيدم
سوگوارم جناب عمرانا...

علی مرسلی:

فقط افسوس که بشتر این متن حقیقت است تا صرفا نوشته طنز