June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

نیمۀ پنهان میر حسین موسوی
April 22, 2009

imag21.jpg
میر حسین موسوی در حال گرا دادن به مخالفان اصل 44

در مدت زمانی که میر حسین موسوی برای احیای پاره ای آرمانهای معلوم الحال ابتدای انقلاب قد علم کرده،بسیاری از قاطبۀ ملت جهان تماس می گیرند و می پرسند مهندس موسوی کیست و چرا ما تا حالا اسمش را در صدا و سیما و سفرهای استانی نشنیده ایم؟اسناد و مدارکی در این رابطه و کلیۀ رابطه های دیگر در دست است که ما سعی می کنیم بدین وسیله آنها را افشا کنیم تا جهانیان عبرت بگیرند:

سوابق تحصیلی و رویکرد منحط مدرنیستی

مهندس میرحسین موسوی،بر اساس منابع موثق سالها پیش به دنیا آمده و در فضای مسموم پیش از انقلاب بکرّات تنفس کرده است.منابع آگاه بارها او را دیده اند که ازکنار لوله های سهمگین اگزوز اتوبوسهای شرکت باصطلاح واحد رد شده و به دانشگاه رفته است.مدارک محکمی در دست است که نشان می دهد نامبرده،در دانشگاه باصطلاح ملّی(بهشتی فعلی) به تحصیل در رشتۀ معماری پرداخته که قدم زدن های وی در کریدورهای دانشکده معروف است.دانشگاه ملی یکی از مراکز وابسته به فرماسیونری بود که در جنگ ویتنام مورد استفادۀ سربازان آمریکایی برای حمله به جزایر هونولولو قرار می گرفت و دردانشکدۀ معماری آن کروکی های متعددی در راستای سرسپردگی به نظام شاهنشاهی کشیده می شد.هنوز رد پای آموزشهای استکباری و غربی در آثارمیر حسین باقی است.او در نقّاشی رویکرد مدرنیستی منحط را دنبال می کند و از نقّاشی قهوه خانه ای طفره می رود.حضور نامبرده به صحنۀ انتخابات با تابلوی غربی اصلاحات و ورود وی به بازی عوامل معلوم الحال دوم خردادی نیز در همین راستا ارزیابی می شود.روزی با ماشین ،مسافتی را به قاعدۀ چهار کیلومتر از پشت یک دیوار بلند و غول آسا در مناطق اعیان نشین تهران طی می کردم که از کنار آن جوانان عزیزی با ظواهر معلوم الحال و موهای آنچنانی و لباسهای اینچنانی قدم می زدند.به من گفته شد:"اینجا دانشگاه استکباری میر حسین است."ناگفته پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست و توانا بود هر که دانا بود.

حضور درباند مخوف چاپ کوپن

او،یکی از عناصر دست نشاندۀ پاره ای از عوامل معلوم الحال در ابتدای انقلاب است.نامبردگان با چاپ کوپن و انتشار آن و سهمیه بندی ارزاق عمومی، ضربات جبران ناپذیری را جنگ و استکبار جهانی به این ملت وارد ساخت که هم اکنون نیز نشانه هایی از آن در گرانی برخی اقلام و تعطیلی برخی کارخانجات و پاره ای مشکلات اقتصادی دیگر مشاهده می شود. اسناد و مدارکی در دست است که نشان می دهد اگرچه او در سالهای جنگ در ظاهر توانست کشور را اداره کند ولی در واقع به گفته بسیاری از عزیزان اعضای باند مخوف میرحسین عوض رسیدگی به معیشت مستضعفین به رایزنی با بیگانه مشغول بودند که اسناد و مدارک آن اگر هم موجود نباشد مهم نیست.

میرحسین طرفدار امپراطوری دولتی است و به طور سفت و سخت با خصوصی سازی و اصل 44 مخالف است .در این زمینه اسناد قرص و محکمی وجود دارد که در گاوصندوق های سرّی کاخ کرملین و اسناد طبقه بندی شده و مخوف کا - گ - ب نگهداری می شود وعندالمطالبه ساخته خواهد شد. او تا کنون علیرغم ادعاهایش در رابطه با توزیع عادلانۀ کالا،هیچگاه در صفوف به هم فشردۀ شیر و نفت و پرتقال نایستاده و به عنوان مشاور ارشد خاتمی و هاشمی و عضو فرهنگستان هنر،معلوم نبوده که تا حالاکجاست و کسی او را نمی شناسد.بنا بر گزارشهای رسیده برخی منابع آگاه که به بقالی ها و خانه های سطح تهران مراجعه کرده بودند،در برابر این سوال که:"ببخشید،میر حسین موسوی رو می خوام"با این پاسخ مواجه شدند که :"ما همچین کسی رو نمی شناسیم،کجا به شما آدرس دادن؟!"این امر،به خوبی نشانۀ آن است که میر حسین سالها در برابر بحران های مهمی چون چچن - اینگوش و اصلاح طلبان و سونامی وانفجار برجهای دو قلو سکوت کرد و هم اکنون که همۀ بحرانهای داخلی و خارجی حل شده و غول تورم و سایر غولها به زانو درآمده اند و ما می رویم که جهان را اداره کنیم، نامبرده وارد میدان شده است.در همین رابطه منابع موثق از انگورهای برزیلی خبر می دهند که میرحسین در خفا مصرف می کند و وزن هر حبۀ آن به 250 گرم می رسد و به راحتی در دهان جا نمی شود.

از باراک حسین تا میر حسین

منابع آگاه در بازیابی نیمۀ پنهان مهندس موسوی،از توجه مذبوحانۀ او به مقولۀ فرهنگ و هنر خبر می دهند.بر اساس مدارک مستند ،میرحسین یکی از مخالفان سرسخت هنر اصیل و ریشه و ساق و برگ دار است.در دورۀ نخست وزیری او،ریشه های هنر فاخر خشکید.نه هیچ یوزارسیفی ساخته شد و نه هیچ اخراجی هایی به نمایش درآمد.بنیاد فارابی و دیگر مراکز هنری منحط،به صورتی سازمان یافته به فسق و فجور پرداختند وکودتای مخملی و فاستونی و غیره انجام دادند.او دست و پای روشتنفکران خودباخته را به سینمای ایران بازکرد و سینمای ایران متاسفانه در سطح دنیای معلوم الحال مطرح و ضربات جبران ناپذیری را بر پیکرۀ انزوای فرهنگی کشور عزیزمان وارد ساخت..ناظران آگاه از پیدا شدن سرنخهایی خبر می دهند که به حضور خاتمی در وزارت ارشاد این دوره برمی گردد.این سرنخهای هولناک از توطئۀ سهمگین پیدایش جریانات هنری و فرهنگی منحط خبر می دهند و به تبیین این سوال می پردازند که چرا مهندس موسوی وارد بازی عوامل دوم باصطلاح خردادی شده و سوابق ناخوشایند مدعیان اصلاحات را با خودش حمل نموده و خطر ابتلا به دیسک کمر و باقی ضایعات را در این ناحیه به جان خریده است؟

نامۀ باراک اوباما به میر حسین که به طور محرمانه-مستقیم با پست سفارشی به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در خیابان فاطمی ارسال شده و رسید دریافت کرده است ، موید این امر است.بخشهایی از این نامه که به دست سربازان کمنام شما افتاده است از قرار زیر می باشد:

From Barak Hossein to mir Hossein

Hey pesar ,boro jelo.I have your weather.ghorboone agha.

ترجمه:

از باراک حسین به میر حسین

عالیجناب،ما هوادار سیاستهای رفورمیستی اصلاح طلبان بوده و هوای شما و دیگر براندازان اصلاح طلب را داریم.

امضا:رییس باصطلاح جمهور آمریکای خیانتکار و جنایتکار که باید حسن نیتش را نشان بدهد.

البته این،یکی از حلقه های توطئه است و اسناد و مدارکی در دست است که نشان می دهد ناتانیاهو و دیگر جنایتکاران تاریخ نیز به ساختمان فاطمی رفت و آمد داشته و هواداران کارل پوپر خائن و نظریه پردازان جوامع باز و نیمه بازنیز در مسیر فاطمی دیده شده اند.این امر بر این مساله صحه می گذارد که آقای موسوی نه تنها در برابر اقدامات ناپسند مدعیان اصلاحات سکوت کرده بلکه از اعضای موثر حزب منحلۀ جمهوری اسلامی بوده و داعیۀ اصولگرایی نیز دارد. او که در انقلاب بلشویکی 1917،عکس چه گوارا را در میدان سن پطرزبورگ بلند کرده بود، در حال حاضر می خواهد با در دست داشتن افسار راهوار رام و سرحال و سلامت اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه از آب گل آلود ماهی بگیرد و موارد دیگر بزودی اعلام می شود.

منتشر شده در سایت قلمنظرات (41)

سلام سرکار خانم صدر
لااقل گلی شکلکی چیزی بذارید واسه کامنتها که اگه یکی حرفی برای گفتن نداشت اونا رو بذاره
باتشکر

سلام و ممنون از لطفتون
این ها دارند موسوی را بدجوری محبوبش می کنند ... سوال این است : دانسته یا ندانسته ؟

Jinoo:

یا ندانسته.

سلام
والله دیوار کوتاه عقل ما
قد نداد این نوشه ی بلندو بفهمیم
(اصلآ فکر نکنین چون این نوشته بوی خون می داد
از نظر دادن تفره رفتم ها)
برای باوراینم نظر اما مجبور شدم کمی سانسورش کنم
---------------------
--------------
----------------------
-------------------

ایرانی:

ما همه با هم یا علی مدد
رأیمان بر رأی ، یا علی مدد
موسوی یاره ،جان به کف داره
ما همه یارش ، یا علی مدد

ای بابا
ما انتحال شنیده بودیم ولی اینجوریشو دیگه نه
که خودم به بودنم شک کنم که ساده هستم یا نه
من این نظر دومو تکذیب می کنم و حتمآ کار همون سازمان زغال فروشه که می خواد دیگران رو سیاه کنه آقا/خانوم محترم می خوای تبلیغ کنی چرا منو پوستر می کنی

سلام
سرکار خانم صدر با یه شعر به روزم خوشحال می شم سربزنید

سلام بی بی گل خیلی خیلی عزیز

بعد از خوندن نوشته شما از خنده دل درد گرفتیم و بعد هم به حال بدبختی خودمان اشک در چشمانمان جمع شد....
نمیدونم.مسئله انتخاب بین (بد ) و ( بدتر) ه.....
فعلا نظری راجع به هیچ کدوم این ها ندارم.....


خانوم به ما هم سر بزن.


میس شانزه لیزه
جزیره در کهکشان

نوشته هایت را دوست دارم بی بی گل عزیز

ای داد بیداد من سر مطلب قسم یه سیب زمینی کلی زور زدم(( نشانه)) از خودم گفتم پاک شد . اون باراک حسین و میر حسین عالی بود .اینجا است که گفته شده فتباراک الله و جای دیگر داریم drink your MIRanda همین ها باعث تقریب می شه

بانو فعال شدی؟؟!!2 روز نیومدم کلی مطلب نوشتی!!


حالا فاش نشده میرحسین حتی اون زمان نمی ذاشت ما با برادران مسلمان خودمون تو عراق صلح کنیم و ملت برن تو راه کربلا کشته بشن؟!

براوو! کلی خندیدیم! مثل همیشه عالی

سلام
خیلی وقته که ازشما خبری نیست
کاندید ریاست جمهوری نشدی ؟
مجموعه طنز من منتشرشد درکابل
کتاب شما به کجا رسید ؟ طنزوبلاگی ؟

سلام
خسته نباشید
مایلم که با وب شما تبادل لینک داشته باشم. اگه شما هم موافقید سراب رو با نام (طنز) لینک بفرمایید و فورا اطلاع دهید با چه نامی لینکتون کنم؟
با تشکر از همکاری شما
موفق باشید

کاظم میرشاهی:

بیا چون کوه دالاهو قوی باش
سرود مثنوی معنوی باش
بیا حالا که دیگر خاتمی نیست
رفیق سید والامقام میرحسین موسوی باش

بهروزحفیظی:

شماچقدرمیرحسین رامی شناسیدکه این مطالب رانوشته اید؟

احمد:

ايول
وري خوب بيد
لطفا اين دم انتخاباتي بيشتر در مورد ميرحسين بنويسيد
قلمتون پر مغز

مثل همیشه عالی بود... بلکم بهتر !
از اون طنزهای دوست داشتنی بود... از اونا که من خوشم میاد!

طبق اطلاعيه وزارت كشور به مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف براي صرفه جويي در مصرف كاغذ، از آراي 4 سال پيش رياست جمهوري براي انتخابات امسال استفاده ميشود

سلام . در مورد قضیه اول تا اطلاع ثانوی هیچ راهی ندارم !! ان شاء الله می بینمتان . در مورد قضیه دوم هم ؛ چشم !

ر:

من به مير جسين راي نمي دهم چون ............

سلام خانم صدر
لطف کنید و دلایل ما را هم برای عدم کاندیداتوری مان جهت ریاست جمهوری ایران بخوانید.ما که همیشه از طنزهای شما لذت می بریم.امیدوارم شما هم لااقل مکدر نشوید... و منت بگذارید و تشریف بیاورید.

شادزی

سعید نوری:

سلام استاد
بنده متأسفانه کاری ساخته شده را در موضوعی که مطرح فرمودید آماده ندارم .اگر توفیق دست دهد حتماً خواهم ساخت و تقدیم خواهم کرد.با درود فراوان

حاشیه ای بر مرقومه جناب مولانا السید الکارگردانان و المجتهدین سینما محسن المخلمباف در حمایت از بعض کاندیداهای ریاست جمهوری ایران را لطف کنید و بخوانید.راستی لینکتان را در پیشانی وبلاگمان گذاشتیم تا افتخاری باشد برای ما...

شادزی

میلاد:

هیچکدام از کاندیدها به درد اداره مملکت نمیخورند

NAGHI:

BE OMID MOFAGHEZATE MIR HOSSEIN MOSSAVI : OMID MA FAGHT MIR HOSSEIN

هادي خويي:

من خودم به سوابق اقتصادي ميرحسين علاقه اين ندارم چون ايشان را فردي كاملا معتقد به اقتصاد كاملا دولتي و كوپني ميدانم. ولي از آنجايي كه ترك مي باشند به ايشان راي خواهم داد. ناگفته نماند وجود شخصي چون دكتر احمدي نژاد در طنز فارسي روي تركهاي مظللوم را در جكهاي توهين آميز اقليت فارس، سپيد كرد. باز هم به كوبيدن و له كردن فردي از جماعت فارس ادامه دهيد اي فارس زبانهاي عزيز هموطن!

رضا:

نظر من اينه که ميرحسين فقط به اين درد می خوره که با
پوسترش تو مناطق معلوم الحال دختر بازی کرد خلاص و چون من يارای انجام اين کار را ندارم بهش رای نمی دم به کروبی رای می دم که 70 تومنش بهم می رسه

ارمین:

اولن رضا جون حرف دهنت را بفهم
بعدشم تو که از سیاست هیچی نمی دونی لطفا الکی نظر نده
با تشکر هواداران موسوی

علی:

خانم صدر خیلی زیاده روی کرده میخواهی منم تورا رو کنم
قضیه خونه خالی را با عکس
یا قضیه ی سروش و برو بچه ها را
پس توهم چاک دهنت را ببند یا روی خط یاهو خودت را میبینی

آنیسا:

شرم آوره...........بگم!بگم!تو خودت . .
بگممممممممممممممممممممم

1111111:

جناب ارمین:

شما اگه از سیاست چیزی حالیت بود نمیرفتی به میر حسین رای بدی

خاتممی و هاشمی چه گلی به سرمون زدن که این میر حسین که هنوز حرف زدنش را هم بلد نیست میخواد رییس جمهور ایران بشه

مگه توی خواب ببینه که رییس جمهور ایران بشه

رای ما فقط دکتر محمود احمدی نژاد

saeid:

beyne badtaro behtar fagaaaaaaaaaaaat musaviiiiiiiiiii

عمادی:

همه با هم به اعتراض مخدوش کردن آرا مردم در راهپیمایی تهران ساعت 16 و نیز تمام شهرهای ایران شرکت می کنیم . . . کجاست ای آزادی که اقای احمدی نژاد ازش صحبت میکنه ؟ نکنه همینه که مردم بیگناه رو با باتوم برقی و گازاشک آور بزنن . . . .

همه در اعتراض آرام ، خواهان برگزاری مجدد انتخابات هستیم . . . یا علی

آرین:

چپ راست کارگزار علیه دکتر خدمتگزار

سبز هم بازیچه شد مهدی بیا

دختر گردن سگش پارچه سبز بسته میگه طرفدار موسوی

رضا:

گل به جمالت بی بی خانم راست گفتی میر حسین تا حالا کجا بود که حالا دم در اورده.

Arash:

خانوم کوچولو تو مگه چن سالته که این محملات و اراجیفو سر هم کردی ؟
کمی تحقیق کن و بیشتر مطالعه کن تا این نخست وزیر دوران جنگو بشناسی اگه هم وقت مطالعه نداری ( چون کارای مهمتری مثل این طنز نوشته ها داری ) گذر زمان همه چیو ثابن میکنه البته اگه ایرانی باقی باشه و احمدی نژاد شرق کشورو به افغانستان و غربو به عراق نده چون خلیج فارسو + 20000 تا دختر هلورو داده به عربا و دریای خزرو به روسیه
ایشالا بزرگ میشی می فهمی

pdi:

خاک بر سرت آرش...

سبز.به کوري چشمتون:

خانم فرزانه پارسايي آقاي موسوي محبوب بوده وهست خدامحبوبش کرده.آقاي آرين اين دکتر بي سواد چه خدمتي کرده؟منظورتون گراني وبهم ريختن روابط خارجي وداخلي است يا سوئ استفاده ازرهبر؟

متين:

آرش دمت گرم.

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: