June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
June 2012
May 2012
March 2012
January 2012
December 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
                
info at bbgoal.com
rouyasadr at yahoo.com


Enter Your Email
 

گزارش یک همکاری و ویژه نامۀ نوروزی سلامت
March 15, 2009

وقتی مسئولان محترم مجله سلامت در دی سال جاری پیشنهاد کردند که یک صفحه طنز هفتگی داشته باشیم تا چند هفته موضوع را نشنیده گرفتم ولی بعدش که دیدم در پیشنهادشان جدی هستند با دو – سه نفر از دوستان( که به نوعی تجربۀ همکاری و همفکری در طنز داشتیم و در عین حال حس می کردم با استراتژی "سلامت"می توانند هماهنگ باشند) کار را شروع کردم و نتیجه اش دو شمارۀ "ریکاوری"در دو هفتۀ آغاز اسفند بود . خط مشی ما،ارائۀ مطالبی برای مخاطب عام در چهارچوب مباحث"سلامت"بدور از عوام زدگی و برخوردهای نازل با طنز بود.از ناهماهنگی مطالب با سلیقۀ صفحه آرای سلامت و صفحه آرایی نامناسب آن بخصوص در دومین شماره که بگذریم حجم و سطح مطالب ارسالی خوب بود و بعضی(مثلاً مطلب مهرداد صدقی) عالی بود.بلافاصله از طرف دوستان عزیز و علاقمند سلامت پیشنهاد شد که برای شمارۀ نوروزی، 12 صفحه طنز داشته باشیم . با توجه به تجربۀ دو شمارۀ"ریکاوری" استقبال کردم و دیدم این امر می تواند به محک زدن ِ توان ِ بخشی از طنز نویسان برای ارائۀ یک مجموعۀ مستقل طنز(حتی با توجه به محدودیتهای موضوع و سوژه) منجر شود.پیش بینی غلط نبود و مسئولان محترم سلامت پیشنهاد کردند که هر ماه یک فرم 12 صفحه مستقل طنز داشته باشیم. متاسفانه درست این مساله مصادف با ماجرای درگذشت آقای احترامی شد. فضا برای سفارش و نگارش مطلب چندان آماده نبود.کمی در کار وقفه انداختم و از سفارش مطلب به برخی دوستان صرفنظر کردم. تنها دوهفته برای سفارش مطلب، تنظیم و ارائه و تدارک این مجموعه فرصت داشتم.نیروی کمکی هم موجود نبود.ملاک من برای انتخاب نویسندگان،برخورداری آنها از پتانسیل لازم برای ارائۀ مطلب طنز اجتماعی - بهداشتی برای مخاطب عام و با توجه به محدودیتهای کار مجلۀ سلامت بود.استقبال خوب بود. جز دو - سه مورد بقیۀ دوستانی که با آنها تماس گرفتم لطف کردند و مطلب ارسال کردند و مجبور شدم این تماس ها را تا جایی که تعداد مطالب به حد مطلوبی رسید متوقف کنم .از این رو،آنچه گرد آمده،بضاعت تمامی جامعۀ طنز نیست و چه بسا دوستانی که جا داشت در این مجموعه اثری داشته باشند ولی به علت حجم محدود صفحات و تنگی وقت و حتی فراموشکاری، امکان تماس با آنها میسر نشد.تقریبا از سه نسل از طنزنویسان آثاری را گرد آوری کردم.سعی کردم به دور از جناح بندی های موجود دعوت به همکاری کنم.خوشحالم که در این میان از دوستانی که مدتها بود از قلم طناز آنها استفاده نکرده بودیم بهره مند شدم.علیرغم محدودیت زمانی و شتابی که در کار بود، مطالب از سطح قابل قبول و گاه خوب و گاه عالی برخوردار بود. جز سه مورداز دوستان ،که ضرب الاجل یکی – دو روزه ای برای ارائۀ مطلب ،روی سطح کارآنها اثر گذاشته بود،مطالب بقیه ،از سطح قابل استفاده ای برخوردار بود و چاپ شد. جز یک یا دو مورد (که مطالب از وبلاگ برداشته شده بود)بقیۀ مطالب نو بود. نتیجۀ کار،از همین شنبه روی کیوسک روزنامه فروشی ها قرار گرفته است. به نظرم یک مجموعۀ قابل دفاع از طنز متناسب با محدودۀ تعریف شده برای کار است،علیرغم تمام مشکلات و محدودیت های زمانی و سوژه ای و قالبی و با توجه به این نکته که برای جا افتادن و محک خوردن یک تجربۀ نو، به زمان نیز احتیاج است.به علت رخ دادن پاره ای مسایل فنی در مملکت گل و بلبل،یک فرم چهار صفحه ای این مجموعه قاطی فرم دیگری شده است . از نظر طراحی مطالب و کاریکاتورها ،برای یکدستی کار وجلوگیری از ناهماهنگی های احتمالی،از آقای ضیایی خواهش کردم که طراحی کار را بر عهده گیرند.ایشان نیز پذیرفتند و بیشتر مطالب را (جز آنها که دیر به دستمان رسیدند)طراحی کردند.با این حال صفحه آرایی دست ما نبود و به همین خاطر باز هم به نظرم این شماره در صفحه آرایی ایراد دارد .
یک نتیجه اخلاقی تاسف آور: راستش وقتی مطالب به دستم رسید،بسیار حسرت خوردم از این که طنز نویسان با بضاعتی که این مجموعه گویای تنها بخش بسیار محدودی از آن است نه یک نشریۀ هفتگی برای خودشان دارند و نه معدود نشریات ماهانۀ طنز قدرت پوشش دهی به گسترۀ قابل قبولی از نویسندگان و خوانندگان و موضوعات و قالبها را دارند،تا آنجا که من ِطنزنویس برای تداوم حیات حرفه ای، با دیگرانی کار می کنم که شاید حساسیتهای زبان طنز را یا ظرافتهایش چنان که باید و شاید درک نکنند . بنابراین یک رباعی از اثر دوستمان را که در مصرعی از آن نوشته است:"از سفرۀ ما نان و نفت رفت"از ترس آقای احمدی نژاد حذف کنند!و یا با چاپ کلّ مطلبی که در یک نگاه،هجو عرفا به شمار می آید واز سوی یکی از بهترین طنزنویسهای حال حاضر نوشته شده است،مخالفت کنند.البته مطالب دیگر عیناً چاپ شدند و کلّ حذفیات به این دو مورد محدود شد ولی فکر می کنم ابراز حساسیت هایی اینچنین، از اقتضائات نشریات غیرطنز است و اگر امکان استفاده از یک فضای اختصاصی در آشفته بازار چاپ و نشر برای ما طنزنویسها فراهم بود،در آن بی شک با حساسیتهایی اینچنین روبرو نبودیم.
یک نتیجه اخلاقی دیگر: تداوم حیات صفحه ریکاوری و مجموعه های 12 صفحه ای ضمیمه مجلۀ سلامت را منوط به فراهم آمدن شرایطی می دانم که نظارت نزدیک و تام و تمام مسئول صفحه بر کل کار را از ابتدا تا انتها شامل شود.در غیر این صورت،فکر نمی کنم کار بتواند ادامه پیدا کند .اینطوری به تناسب وقت و ذهنی که می برد،بازدهی ندارد و چه بسا نتیجۀ کار علیرغم علاقه و حسن نیت دست اندرکاران محترم و علاقمند "سلامت" درست بر عکس شود.به نظرم شأن طنز اینطوری ایجاب می کند.

.نظرات (10)

موفق باشید!
مجموعه ی فوق العاده ای شده!

ممنون از بی بی گل بابت حضورشون و اینکه :
میر حسین موسوی اعتقادی به احزاب ندارند ، روزنامه شان قرار است با کمک های مردمی و مستضعفین بیرون بیاید ، از مسجدی در نازی آباد ( که هنوز فکر می کنند نازی آباد سابق است )طلوع می کنند و بدون هیچ گونه برنامه مشخصی صرفا شعار وا مستضعفا سر می دهند .
شرمنده از خانم صدر که جواب کامنت ایشان را بر خلاف عرف معمول در اینجا دادم .

بی بی گل جان! چون در جهان بینی واقع بین و واقع گرا و بسیاری گراهای دیگر من، از خرد است که کلان بر می‌خیزد، بدینوسیله از تلاش‌های شما کمال خوشحالی را دارم و بسیار شاد شدم.

سلام بی بی گل عزیز رویا صدر گرامی
تبریکات من رو بپذیرید ..حتما میخوانمشان...در مورد آن مطلب هم...چه بگویم که هر چه بگویم کم گفته ام فقط مواظب باشید...


من هم به روزم

(جزیره در کهکشان )

سلام
البته هنوز نخواندیم
اما کار سختی باید باشد

خدا حفظتان کند

... و بايد كه ناز طنازان را خريد!

سلام
بسیارچیزها اتفاق افتادنیست ولی مهم این است که طنز عزیزما از این ورطه جان به سلامت ببرد.
وهم ممنون لطف شما.

سلام آبجی
دست مریزاد. کار خوبی بود.
بر همت شما درود میفرستم.

وقتي اين موضوع رو شنيدم خوشحال شدم. وقتي مطالب رو ديدم خوشحالتر شدم! فكر مي كنم به خوبي نشون دادين كه ظرفيت كار طنز به لحاظ وجود طنزپردازان با استعداد در كشور هنوز بالاست. اميدوارم با رفع موانعي كه گفتين بتونين كار رو به خوبي ادامه بدين. با اين شروع خوب مسلماً اگه كار ادامه پيدا كنه موفقتر هم ميشه...
راستي بابت لينك دست انداز هم ممنون...
و تا يادم نرفته: سال خوبي در پيش داشته باشيد...

نظر خود را بنویسید:

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

                   

                

       


: